İnceleme Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Küreselleşen Dünyada Eğitimin Amaçları ve Yöntemleri Nasıl Olmalıdır?

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 45 - 62, 30.06.2022

Öz

Milletlerin sosyal, siyasal, ekonomik iletişim alanlarında birbirine yaklaştığı, her alanda hızlı değişmelerin yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Milletler ve devletler, küresel baskıları karşısında rahatsızlıklar yaşamaktadır. Bu rahatsızlıklar karşısında yöneticiler, eğitimciler, düşünürler, anne babalar, âdeta şaşkınlık içindedirler. Bir taraftan evrensel gelişmelere ayak uydurmak isterken bir yerde yerli ve millî değerlerini koruma telaşesindedirler. Tüm dünyada rahatsızlıklar yaşanılmakta ancak, bu rahatsızlıklar ve belirsizlikler İslam dünyasında daha da fazladır. İslam ülkelerinde yetkililer, yetişmekte olan nesillerin, bir taraftan dünyayla uyum içinde olmayı bir yandan da İslam dinine, gelenek, görenek ve kültürüne yabancılaşmamasını istemektedirler. Aslında her eğitim sisteminde, yazılı olarak bu iki istek yazılı olarak yer almaktadır. Ancak bunun pratiği yani uygulamanın nasıl olacağı net değildir. Bu da eğitimde amaçları ve yöntemler konusunu gündeme getirmektedir. Eğitimde “Niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı eğitimin amaçlarını, “Nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı öğretim yöntemleri konusunu oluşturur. Eğitimin amaçlarını eğitim felsefecileri ve siyasetçiler belirlerken, öğretim yöntemlerini eğitim bilimcileri belirler. Eğitimin amaçlarıyla “Nasıl bir insan?” sorusu cevaplandırılır. Bu çalışmada, dünyadaki gelişmeler ışığında İslam ülkelerinde eğitimin amaçları ve yöntemleri konusu açıklanacaktır. Geleceğe güçlü bir şekilde girmek isteyen İslam ülkeleri, okul öncesi, mesleki eğitim, teknolojiye uyum, din eğitimi konularında amaçlar ve yöntemler konusunu, ciddi, gerçekçi gündeme almalı, tartışmalı ve kararlar almalıdır.

Kaynakça

 • Aladağ, Soner, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sorumluluk Değerini Kazanma Düzeyine Etkisi, Gazi Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2009.
 • Aydın, Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Ankara 2021.
 • Aydın, Mehmet Zeki ve Akyol Gürler, Şebnem, Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler - Etkinlikler – Kaynaklar, Nobel Yayınevi, 6.Baskı, Ankara 2020.
 • Aytekin, Halil ve Ateş, Elif, “Küreselleşme Ekseninde Yeni Kavramlar”, Turkish Studies Language and Literature, Volume:14, Issue:4, 2019, pp.1789-1804.
 • https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek5UUTFOUT09/kuresellesme-ekseninde-yeni-kavramlar (Erişim: 21.04.2022)
 • Bilgin, Beyza, “İlkokullarda Din Bilgisi Dersleri” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, sayı: 5, Ankara 1982.
 • Büyükdüvenci, Sabri, “Nitelikli Eğitim Sorunu” Özel Kültür Okulları Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, Eğitimde Nitelik Geliştirme, İstanbul 1992.
 • Büyükkaragöz, Savaş ve Çivi, Cuma, Genel Öğretim Metotları, 3. baskı, Konya 1994.
 • Karaağaçlı, Mustafa, Öğretimde Yöntemler ve Yaklaşımlar, Pelikan Yayıncılık, Ankara 2005.
 • Küyel, Mubahat Türker (), “İleri Dil ve Dil Transferi Üzerine Ön Düşünceler”, Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1978.
 • Saban, Ahmet, Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayınevi, Ankara 2000.
 • Yurdabakan, İrfan, “Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim”, Eurasian Journal of Educational Research, Issue 6, 2002, 61-66.

What Should Be The Objectives And Methods Of Education In A Globalized World?

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 45 - 62, 30.06.2022

Öz

Milletlerin sosyal, siyasal, ekonomik iletişim alanlarında birbirine yaklaştığı, her alanda hızlı değişmelerin yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Milletler ve devletler, küresel baskıları karşısında rahatsızlıklar yaşamaktadır. Bu rahatsızlıklar karşısında yöneticiler, eğitimciler, düşünürler, anne babalar, âdeta şaşkınlık içindedirler. Bir taraftan evrensel gelişmelere ayak uydurmak isterken bir yerde yerli ve millî değerlerini koruma telaşesindedirler. Tüm dünyada rahatsızlıklar yaşanılmakta ancak, bu rahatsızlıklar ve belirsizlikler İslam dünyasında daha da fazladır. İslam ülkelerinde yetkililer, yetişmekte olan nesillerin, bir taraftan dünyayla uyum içinde olmayı bir yandan da İslam dinine, gelenek, görenek ve kültürüne yabancılaşmamasını istemektedirler. Aslında her eğitim sisteminde, yazılı olarak bu iki istek yazılı olarak yer almaktadır. Ancak bunun pratiği yani uygulamanın nasıl olacağı net değildir. Bu da eğitimde amaçları ve yöntemler konusunu gündeme getirmektedir. Eğitimde “Niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı eğitimin amaçlarını, “Nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı öğretim yöntemleri konusunu oluşturur. Eğitimin amaçlarını eğitim felsefecileri ve siyasetçiler belirlerken, öğretim yöntemlerini eğitim bilimcileri belirler. Eğitimin amaçlarıyla “Nasıl bir insan?” sorusu cevaplandırılır. Bu bildiride, dünyadaki gelişmeler ışığında İslam ülkelerinde eğitimin amaçları ve yöntemleri konusu açıklanacaktır. Geleceğe güçlü bir şekilde girmek isteyen İslam ülkeleri, okul öncesi, mesleki eğitim, teknolojiye uyum, din eğitimi konularında amaçlar ve yöntemler konusunu, ciddi, gerçekçi gündeme almalı, tartışmalı ve kararlar almalıdır.

Kaynakça

 • Aladağ, Soner, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sorumluluk Değerini Kazanma Düzeyine Etkisi, Gazi Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2009.
 • Aydın, Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Ankara 2021.
 • Aydın, Mehmet Zeki ve Akyol Gürler, Şebnem, Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler - Etkinlikler – Kaynaklar, Nobel Yayınevi, 6.Baskı, Ankara 2020.
 • Aytekin, Halil ve Ateş, Elif, “Küreselleşme Ekseninde Yeni Kavramlar”, Turkish Studies Language and Literature, Volume:14, Issue:4, 2019, pp.1789-1804.
 • https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek5UUTFOUT09/kuresellesme-ekseninde-yeni-kavramlar (Erişim: 21.04.2022)
 • Bilgin, Beyza, “İlkokullarda Din Bilgisi Dersleri” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, sayı: 5, Ankara 1982.
 • Büyükdüvenci, Sabri, “Nitelikli Eğitim Sorunu” Özel Kültür Okulları Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, Eğitimde Nitelik Geliştirme, İstanbul 1992.
 • Büyükkaragöz, Savaş ve Çivi, Cuma, Genel Öğretim Metotları, 3. baskı, Konya 1994.
 • Karaağaçlı, Mustafa, Öğretimde Yöntemler ve Yaklaşımlar, Pelikan Yayıncılık, Ankara 2005.
 • Küyel, Mubahat Türker (), “İleri Dil ve Dil Transferi Üzerine Ön Düşünceler”, Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1978.
 • Saban, Ahmet, Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayınevi, Ankara 2000.
 • Yurdabakan, İrfan, “Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim”, Eurasian Journal of Educational Research, Issue 6, 2002, 61-66.

ما ينبغي أن تكون أهداف وأساليب التعليم في البلدان الإسلامية في عالم معولم?

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 45 - 62, 30.06.2022

Öz

نحن نعيش في عالم تقترب فيه الدول من بعضها البعض في مجالات التواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وحيث توجد تغييرات سريعة في جميع المجالات. تعاني الدول والدول من اضطرابات في مواجهة ضغوطها العالمية. المديرين والمعلمين والمفكرين وأولياء الأمور تقريبا في حالة ذهول في مواجهة هذه الأمراض. من ناحية ، يريدون مواكبة التطورات العالمية ، بينما من ناحية أخرى ، هم في عجلة من أمرهم لحماية قيمهم المحلية والوطنية. ومع ذلك ، فإن هذه الاضطرابات والشكوك أكبر في العالم الإسلامي. في البلدان الإسلامية ، تريد السلطات أن تكون الأجيال الناشئة متناغمة مع العالم من ناحية وألا تنفر من دين الإسلام والتقاليد والعادات والثقافة من ناحية أخرى. في الواقع ، في كل نظام تعليمي ، يتم تضمين هذين الطلبين كتابة كتابة. لكن ممارسة هذا ، أي كيفية تنفيذه ، ليست واضحة. وهذا بدوره يثير مسألة الأهداف والأساليب في التعليم. في البرنامج التعليمي " لماذا نحن ذاهبون لتعليم? الجواب على السؤال "أهداف التعليم," كيفية تعليم? الجواب على السؤال " ما هي طرق التدريس? "يشكل الموضوع. يتم تحديد أهداف التعليم من قبل الفلاسفة والسياسيين التربويين ، بينما يحدد علماء التربية طرق التدريس. لأغراض التعليم, السؤال "أي نوع من الأشخاص هو?"يتم الرد على السؤال. في هذه الدراسة ، سيتم شرح أهداف وأساليب التعليم في البلدان الإسلامية في ضوء التطورات في العالم. يجب على الدول الإسلامية التي ترغب في دخول المستقبل بقوة أن تثير قضية أهداف وأساليب مرحلة ما قبل المدرسة ، والتعليم المهني ، والتكيف مع التكنولوجيا ، والتعليم الديني على أجندة جادة وواقعية ، ومناقشة واتخاذ القرارات.

Kaynakça

 • Aladağ, Soner, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sorumluluk Değerini Kazanma Düzeyine Etkisi, Gazi Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2009.
 • Aydın, Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Ankara 2021.
 • Aydın, Mehmet Zeki ve Akyol Gürler, Şebnem, Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler - Etkinlikler – Kaynaklar, Nobel Yayınevi, 6.Baskı, Ankara 2020.
 • Aytekin, Halil ve Ateş, Elif, “Küreselleşme Ekseninde Yeni Kavramlar”, Turkish Studies Language and Literature, Volume:14, Issue:4, 2019, pp.1789-1804.
 • https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek5UUTFOUT09/kuresellesme-ekseninde-yeni-kavramlar (Erişim: 21.04.2022)
 • Bilgin, Beyza, “İlkokullarda Din Bilgisi Dersleri” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, sayı: 5, Ankara 1982.
 • Büyükdüvenci, Sabri, “Nitelikli Eğitim Sorunu” Özel Kültür Okulları Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, Eğitimde Nitelik Geliştirme, İstanbul 1992.
 • Büyükkaragöz, Savaş ve Çivi, Cuma, Genel Öğretim Metotları, 3. baskı, Konya 1994.
 • Karaağaçlı, Mustafa, Öğretimde Yöntemler ve Yaklaşımlar, Pelikan Yayıncılık, Ankara 2005.
 • Küyel, Mubahat Türker (), “İleri Dil ve Dil Transferi Üzerine Ön Düşünceler”, Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1978.
 • Saban, Ahmet, Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayınevi, Ankara 2000.
 • Yurdabakan, İrfan, “Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim”, Eurasian Journal of Educational Research, Issue 6, 2002, 61-66.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Zeki AYDIN> (Sorumlu Yazar)
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0003-1252-2810
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aydın, M. Z. (2022). Küreselleşen Dünyada Eğitimin Amaçları ve Yöntemleri Nasıl Olmalıdır? . Talim , 6 (1) , 45-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/talim/issue/71024/111946417973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831