502 Bad Gateway


nginx

Yayın Sahibi

İlhan SUBAŞI

Baş Editör

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Editör Kurulu


Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT

Turkey
tarmdergi@gmail.com
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: Tarla Bitkie\leri Merkez Arastirma Enstitüsü

Editör Kurulu

Editorial Board

Editör Kurulu

Editorial Board

Dr. A.Oya AKIN

Turkey
oya_akin@hotmail.com
Konular: Mühendislik
Kurum: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT

Turkey
tarmdergi@gmail.com
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: Tarla Bitkie\leri Merkez Arastirma Enstitüsü

Yüksek Lisans Fatma Gül MARAŞ VANLIOĞLU

Turkey
fatmagul.maras@tarim.gov.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Tarım Bakanlığı

Yüksek Lisans Recep KODAŞ

Turkey
recep.kodas@tarim.gov.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Tarım Bakanlığı