PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1, 41 - 47, 01.06.2016

Öz

Her üretim ve meslek kolunda olduğu gibi tarımsal üretimde de üretim teknikleri, yenilikler ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak yararlanılan kaynağın güvenilirliği ve üreticiler için ulaşılabilir olması oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada İzmir-Kemalpaşa Bağyurdu Yaş Meyve Sebze KooperatiŞ'ne ortak olan GlobalGAP uygulayan 96, uygulamayan (geleneksel) 81 kiraz üreticisinden 2009 yılında anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler doğrultusunda her iki gruptaki üreticilerin kiraz üretiminde etkili ve önemli bulduğu konular ile bunların öncelikleri, karşılaştıkları sorunlar, riskler ile bilgi taleplerine yönelik görüşleri ortaya konulmuştur. Her iki gruptaki üreticilerin yaş ortalamaları ve kiraz üretimindeki deneyimleri göz önüne alındığında GlobalGAP uygulayan üreticiler için kendi deneyimleri en etkili bilgi kaynağı olarak bulunurken, geleneksel kiraz üreticilerinde ilaç bayilerinin önerileri en etkili bilgi kaynağı olarak bulunmuştur. Görüşülen üreticilerin GlobalGAP teknikleri konusunda, öncelikle ilaç bayilerini bilgi kaynağı olarak gördükleri belirlenmiştir. Bunu sırasıyla sertiŞkasyon Şrmaları ve tarım danışmanları izlemektedir. Bu konuda İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin henüz önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmemesi dikkat çekici bulunmuştur

Kaynakça

 • Bayraktar, Ö.V, 2015, İzmir Kemalpaşa Yöresinde GlobalGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönünün Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi, Basılmamış Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir, 93 s.
 • Duman, S., M. Paksoy ve H. Tanrıvermiş, 2004, Türkiye Tarımında GAP (Good Agricultural Practices) Uygulanabilirliği ve Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri, VI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat,16-18 Eylül, s. 220-224.
 • FoodPLUS GmbH, 2015, www.globalgap.org, (Erişim tarihi: 17.05.2015)
 • FoodPLUS GmbH, 2015, www.globalgap.org, (Erişim tarihi: 17.05.2015)
 • GLOBALG.A.P., 2014, Annual Report 2013-2014, Published by GLOBALG.A.P. C/O Foodplus Gmbh, Cologne, Germany.
 • Gündüz, M. 2002, Dünya'da Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin Geleceğine Yön Verecek Gelişmeler ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, 24-27 Eylül, s. 14-19.
 • Turhan, Ş., T. Tipi ve Erol A.O., 2004, EurepGAP Uygulamalarının Türk Yaş Meyve-Sebze Üretimi ve Rekabet Gücü Üzerine Etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 16-18 Eylül, s. 315-322.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, 2015, http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 19.04.2015)
 • Uzuner Group, 2015, http://www.uzunergroup.com, (Erişim tarihi: 25.04.2015).
 • Zeren, O. ve Erem, G., 1999, İçel İlinde Turunçgil ve Sebzelerde Kullanılan Pestisitler, Ekin Dergisi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Türk-Koop, Sayı:7, Ankara, s. 63-65.

Information Requirements and Opinions of Cheery Growers Applying to GlobalGAP and NonGlobalGAP in Kemalpasa District of Izmir

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1, 41 - 47, 01.06.2016

Öz

The reliability and availability of resources for producers according to production techniques, innovations and problems is very important. The data obtained from 96 of which apply GlobalGAP and 81 of non-GlobalGAP among the members of Kemalpaşa-Bağyurdu Fresh Fruit and Vegetable Cooperative in Izmir in 2009 production period is used in this research. In accordance with these data; important and effective subjects and their priorities in cherry production, problems, risks and opinions oriented to information requests have been obtained for producers in both groups. Given the means of ages and cherry production experience of both group producers; It has been founded most effective information source, their experiences for producers which apply GlobalGAP and pesticide dealers' proposals for traditional cherry producers. Prior information source about GlobalGAP techniques was determined pesticide dealers for interviewed producers. This followed by certiŞcation company and agricultural consultant. In this regard; provincial and district directorates of food, agriculture and animal farming as not yet seen an important source of information have been found remarkable

Kaynakça

 • Bayraktar, Ö.V, 2015, İzmir Kemalpaşa Yöresinde GlobalGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönünün Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi, Basılmamış Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir, 93 s.
 • Duman, S., M. Paksoy ve H. Tanrıvermiş, 2004, Türkiye Tarımında GAP (Good Agricultural Practices) Uygulanabilirliği ve Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri, VI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat,16-18 Eylül, s. 220-224.
 • FoodPLUS GmbH, 2015, www.globalgap.org, (Erişim tarihi: 17.05.2015)
 • FoodPLUS GmbH, 2015, www.globalgap.org, (Erişim tarihi: 17.05.2015)
 • GLOBALG.A.P., 2014, Annual Report 2013-2014, Published by GLOBALG.A.P. C/O Foodplus Gmbh, Cologne, Germany.
 • Gündüz, M. 2002, Dünya'da Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin Geleceğine Yön Verecek Gelişmeler ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, 24-27 Eylül, s. 14-19.
 • Turhan, Ş., T. Tipi ve Erol A.O., 2004, EurepGAP Uygulamalarının Türk Yaş Meyve-Sebze Üretimi ve Rekabet Gücü Üzerine Etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 16-18 Eylül, s. 315-322.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, 2015, http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 19.04.2015)
 • Uzuner Group, 2015, http://www.uzunergroup.com, (Erişim tarihi: 25.04.2015).
 • Zeren, O. ve Erem, G., 1999, İçel İlinde Turunçgil ve Sebzelerde Kullanılan Pestisitler, Ekin Dergisi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Türk-Koop, Sayı:7, Ankara, s. 63-65.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SD88SG
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Önder Volkan BAYRAKTAR Bu kişi benim
?


Gamze SANER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { tarekoder272337, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2016}, volume = {22}, number = {1}, pages = {41 - 47}, title = {İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri}, key = {cite}, author = {Bayraktar, Önder Volkan and Saner, Gamze} }
APA Bayraktar, Ö. V. & Saner, G. (2016). İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri . Tarım Ekonomisi Dergisi , 22 (1) , 41-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/25829/272337
MLA Bayraktar, Ö. V. , Saner, G. "İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri" . Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 41-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/25829/272337>
Chicago Bayraktar, Ö. V. , Saner, G. "İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 41-47
RIS TY - JOUR T1 - İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri AU - Önder Volkan Bayraktar , Gamze Saner Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 47 VL - 22 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri %A Önder Volkan Bayraktar , Gamze Saner %T İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri %D 2016 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Bayraktar, Önder Volkan , Saner, Gamze . "İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 / 1 (Haziran 2016): 41-47 .
AMA Bayraktar Ö. V. , Saner G. İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri. TED - TJAE. 2016; 22(1): 41-47.
Vancouver Bayraktar Ö. V. , Saner G. İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2016; 22(1): 41-47.
IEEE Ö. V. Bayraktar ve G. Saner , "İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz
 Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 41-47, Haz. 2016