PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1, 11 - 17, 01.06.2016

Öz

Üzüm dünyada oldukça geniş alana yayılan meyve türlerinden biridir. Türkiye 468.792 hektar bağ alanı ile İspanya, Fransa, Çin, İtalya ve Güney Afrika'dan sonra 6. sırada gelmektedir. FAO, 2013 yılı verilerine göre Türkiye üzüm üretiminde de Çin, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa'dan sonra 6. sıradadır. Türkiye sofralık üzüm üretiminde ekolojik açıdan yakaladığı avantajı dışsatıma yansıtamamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından dışsatım gelirlerinin arttırılması ve dış ticarette sağlıklı bir yapının kurulması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada sofralık üzüm dış pazarındaki gelişmelerle birlikte, Türkiye'de sofralık üzüm dışsatımına yönelik olarak uygulanan politikalar incelenmiştir. Dış pazarda talep edilen çeşitler ve rakip ülkelerin durumuna yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun için ikincil veri kaynaklarından yararlanılmış ve 2010-2015 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır

Kaynakça

 • Anonim, 2015. http://www.mevzuat.net/abn/ana.aspx Erişim tarihi: 25/03/2016
 • Anonymous, 1999. OfŞcial Journal of The European Communities Commission Regulation (EC) No 2789/1999 of 22 December 1999 Laying Down The Marketing Standard for Table Grapes. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999tablegrape)
 • Atış, E., Artukoğlu, M., 2005. “AB'de Meyve-Sebze Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye'nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi”, Türk Tarım Politikasının AB Ortak Tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No: 134, Ankara.
 • EC, 2003. The Horticulture Sector in the European Union, Ed: Eugene Leguen de Lacroix, EC Directorate-General for Agriculture.
 • Eraktan, G.,Olhan, E., Özkan, Z., 2002. AB'de Meyve-Sebze Alt Sektöründe Uygulanan Politikalar, Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, 25-26 Nisan 1002, Ankara, s:11-24.
 • Food Agriculture Organization (FAO), 2014. http://www.fao.org Erişim tarihi: 21/10/2015.
 • Koçtürk, M., Engindeniz, S.,2009.Energy and Cost Analysis of Sultana Grape Growing: A Case Study of Manisa, West Turkey, African Journal of Agricultural Research, 4(10):938-943.
 • Söylemezoğlu, G.,vd, 2015, Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 12-16 Ocak, Ankara, s.606-629.
 • T.C. .Resmi Gazete, 2004, Sayı: 25514, Tarih: 6 Temmuz.
 • T.C. Resmi Gazete, 2006, Sayı: 26392, Tarih: 30 Aralık..
 • T.C. Resmi Gazete, 2007, Sayı: 26396, Tarih: 7 0cak.
 • T.C. Resmi Gazete, 2010, Sayı: 27778, Tarih: 7 Aralık.
 • T.C. Resmi Gazete, 2015, Sayı: 29267, Tarih: 14 Şubat.
 • T.C. Resmi Gazete, 2015, Sayı: 29320, Tarih: 8 Nisan.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel Erişim tarihi: 21/10/2015
 • U S D A R e p o r t , 2 0 1 5 . F re s h D e c i d u o u s F r u i t : Wo r l d M a r k e t s a n d Tr a d e ( A p p l e s , G r a p e s , & P e a r s ) http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf Erişim tarihi: 28/03/2016.
 • Winkler A.J.,Cook, J.A., Klewer, W.M. &Lider, L.A., 1974, General Viticulture, Univ.Calif. Press. Berkeley, Los Angeles.

Basic Approaches and Targets Oriented to the Table Grape Exports in Turkey

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1, 11 - 17, 01.06.2016

Öz

Grape is one of the fairly wide area of fruit species in the world. Turkey with 468 792 hectares of vineyards ranks sixth after Spain, France, China, Italy and South Africa. According to 2013 FAO data, the grape production ranks sixth after China, Italy, USA, Spain and France. Turkey has captured the ecological advantages of table grape production to export not reflect. Increasing the income from foreign sales in developing countries such as Turkey and the establishment of a healthy foreign trade structure is of great importance. The developments in the international markets for table grapes and table grapes policies applied for foreign sales in Turkey were investigated in this study. Varieties as claimed in foreign markets and were made assessment of the situation of the competitor countries. Secondary data sources were used for this and these data were used between the years 2010-2015

Kaynakça

 • Anonim, 2015. http://www.mevzuat.net/abn/ana.aspx Erişim tarihi: 25/03/2016
 • Anonymous, 1999. OfŞcial Journal of The European Communities Commission Regulation (EC) No 2789/1999 of 22 December 1999 Laying Down The Marketing Standard for Table Grapes. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999tablegrape)
 • Atış, E., Artukoğlu, M., 2005. “AB'de Meyve-Sebze Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye'nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi”, Türk Tarım Politikasının AB Ortak Tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No: 134, Ankara.
 • EC, 2003. The Horticulture Sector in the European Union, Ed: Eugene Leguen de Lacroix, EC Directorate-General for Agriculture.
 • Eraktan, G.,Olhan, E., Özkan, Z., 2002. AB'de Meyve-Sebze Alt Sektöründe Uygulanan Politikalar, Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, 25-26 Nisan 1002, Ankara, s:11-24.
 • Food Agriculture Organization (FAO), 2014. http://www.fao.org Erişim tarihi: 21/10/2015.
 • Koçtürk, M., Engindeniz, S.,2009.Energy and Cost Analysis of Sultana Grape Growing: A Case Study of Manisa, West Turkey, African Journal of Agricultural Research, 4(10):938-943.
 • Söylemezoğlu, G.,vd, 2015, Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 12-16 Ocak, Ankara, s.606-629.
 • T.C. .Resmi Gazete, 2004, Sayı: 25514, Tarih: 6 Temmuz.
 • T.C. Resmi Gazete, 2006, Sayı: 26392, Tarih: 30 Aralık..
 • T.C. Resmi Gazete, 2007, Sayı: 26396, Tarih: 7 0cak.
 • T.C. Resmi Gazete, 2010, Sayı: 27778, Tarih: 7 Aralık.
 • T.C. Resmi Gazete, 2015, Sayı: 29267, Tarih: 14 Şubat.
 • T.C. Resmi Gazete, 2015, Sayı: 29320, Tarih: 8 Nisan.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel Erişim tarihi: 21/10/2015
 • U S D A R e p o r t , 2 0 1 5 . F re s h D e c i d u o u s F r u i t : Wo r l d M a r k e t s a n d Tr a d e ( A p p l e s , G r a p e s , & P e a r s ) http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf Erişim tarihi: 28/03/2016.
 • Winkler A.J.,Cook, J.A., Klewer, W.M. &Lider, L.A., 1974, General Viticulture, Univ.Calif. Press. Berkeley, Los Angeles.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SD82ZG
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Hülya UYSAL Bu kişi benim
?


Nihal CAN AĞIRBAŞ Bu kişi benim


Gamze SANER Bu kişi benim
?

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { tarekoder272341, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2016}, volume = {22}, number = {1}, pages = {11 - 17}, title = {Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler}, key = {cite}, author = {Uysal, Hülya and Can Ağırbaş, Nihal and Saner, Gamze} }
APA Uysal, H. , Can Ağırbaş, N. & Saner, G. (2016). Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler . Tarım Ekonomisi Dergisi , 22 (1) , 11-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/25829/272341
MLA Uysal, H. , Can Ağırbaş, N. , Saner, G. "Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler" . Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 11-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/25829/272341>
Chicago Uysal, H. , Can Ağırbaş, N. , Saner, G. "Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 11-17
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler AU - Hülya Uysal , Nihal Can Ağırbaş , Gamze Saner Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 17 VL - 22 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler %A Hülya Uysal , Nihal Can Ağırbaş , Gamze Saner %T Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler %D 2016 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Uysal, Hülya , Can Ağırbaş, Nihal , Saner, Gamze . "Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 / 1 (Haziran 2016): 11-17 .
AMA Uysal H. , Can Ağırbaş N. , Saner G. Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler. TED - TJAE. 2016; 22(1): 11-17.
Vancouver Uysal H. , Can Ağırbaş N. , Saner G. Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2016; 22(1): 11-17.
IEEE H. Uysal , N. Can Ağırbaş ve G. Saner , "Türkiye'de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 11-17, Haz. 2016