PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1, 67 - 73, 01.06.2016

Öz

Türkiye, dünya kuru üzüm piyasasında ihracat açısından lider ülke durumunda olmasına rağmen, rekabetin devam edebilmesi için kuru üzüm üreticisinin beklentilerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, çiftçilerin çekirdeksiz kuru üzüm üretmek için isteyecekleri ortalama Şyatı belirlemektir. Çiftçilerin istediği ortalama Şyatı belirlemek üzere Probit Model tahmin edilmiştir. Çalışma sonunda, çiftçilerin konvansiyonel kuru üzüm üretmek için istedikleri ortalama Şyat 4.31 TL/kg, organik kuru üzüm üretmek için ise 4.72 TL/kg olarak belirlenmiştir

Kaynakça

 • Gujarati, D.N., 2009. Temel Ekonometri (Çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen), ISBN: 978-975-7860-99-0
 • Jensen, K., Clark, C.D., Ellis, P., English, B., Menard, J., Walsh, M. 2006. Farmer Willingness to Grow Switchgrass for Energy Production, Paper presented at the American Agricultural EconomicsAssociation Annual Meeting, July 23-26. Long Beach, CA.
 • Johnson, A., Butler, C., 2015. Assessing Small And Medium-Sized Farmers' Willingness toProduce Alternative Biofuel F e e d s t o c k s , P ro f e s s i o n a l A g r i c u l t u r a l Wo r k e r s J o u r n a l ( PAW J ) , Vo l : 3 , N o : 1 , 7 . ( Av a i l a b l e a t : http://tuspubs.tuskegee.edu/pawj/vol3/iss1/7).
 • Kenanoğlu, Z., 2003. Ekolojik ve Geleneksel Kuru İncir ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi Yapan İşletmelerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi ve Ekolojik Üretimi Özendirecek Fiyat Eşiğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, (Doktora Tezi), E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 440s.
 • Lynes, M.K., Bergtold, J.S., Williams, J.R., Fewell, J.E., 2012. Determining Farmers' Willingness-To-Grow Cellulosic Biofuel Feedstocks onAgricultural Land, Selected paper prepared for presentation at the Agricultural and Applied EconomicsAssociation's 2012 AAEA Annual Conference, Seattle, Washington, August 12-14, 2012.
 • Miran, Bülent, Ela Atış, Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Murat Cankurt, Ahmet Bayaner, Selçuk Karabat, 2015. Uluslararası Kuru Üzüm Piyasasında Rekabet Edebilirlik Üzerine Bir Araştırma, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2015, 39-46.
 • Özüdoğru, T., Miran, B., 2015. Türkiye'de Farklı Destekleme Politikalarının Pamuk Arzı Üzerine Etkileri, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 9-19.
 • Salalı,H.E., 2013. Ege Bölgesi'nde Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Açısından Yerel Buğday Çeşitlerinde Üretici ve Tüketici Duyarlılıklarının Ölçülmesi, E.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüTarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir.
 • Schulz, N., Breustedt, G., and U. Latacz-Lohmann, 2014. Assessing farmers' willingness to accept 'greening': insights from a discrete choice experiment in Germany. Journal of Agricultural Economics 65 (1), 26-48.
 • Timmons, D., 2014. Using Former Farmland for Biomass Crops: Massachusetts Landowner Motivations and Willingness to Plant, Agricultural and Resource Review, vol:43, no:3.
 • TUİK, 2016. Bitkisel Üretim İstatistikleri:Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri,(http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1001, Erişim Tarihi, 2016).
 • USDA Foreign Agricultural Service, 2015. Turkey Annual Raisin Report,GAIN Report Number: TR5041.
 • Ying, X., Moucheng, L., 2015. The willingness to accept for agriculture sustainability: A choice experiment study in the Hani Terraces, The Fifth Congress of the East Asian Association ofEnvironmental and Resource EconomicsGreen Economy and Sustainable Development, Taiwan.

Farmers’Willingness to Produce Conventional and Organic Raisins: the Case of Manisa Province

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1, 67 - 73, 01.06.2016

Öz

Despite Turkey is the leader country in the international raisin market, expectations of the raisin producers must be analyzed carefully to keep the current place in the competition. The aim of this study is to determine the average price level that farmers expect to receive for producing the raisin. Probit model was estimated in order to determine the average price that farmers expect. The study revealed that farmers' willingness to produce conventional raisin is 4.31 TL/ kg while for organic raisins is 4.72TL /kg

Kaynakça

 • Gujarati, D.N., 2009. Temel Ekonometri (Çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen), ISBN: 978-975-7860-99-0
 • Jensen, K., Clark, C.D., Ellis, P., English, B., Menard, J., Walsh, M. 2006. Farmer Willingness to Grow Switchgrass for Energy Production, Paper presented at the American Agricultural EconomicsAssociation Annual Meeting, July 23-26. Long Beach, CA.
 • Johnson, A., Butler, C., 2015. Assessing Small And Medium-Sized Farmers' Willingness toProduce Alternative Biofuel F e e d s t o c k s , P ro f e s s i o n a l A g r i c u l t u r a l Wo r k e r s J o u r n a l ( PAW J ) , Vo l : 3 , N o : 1 , 7 . ( Av a i l a b l e a t : http://tuspubs.tuskegee.edu/pawj/vol3/iss1/7).
 • Kenanoğlu, Z., 2003. Ekolojik ve Geleneksel Kuru İncir ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi Yapan İşletmelerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi ve Ekolojik Üretimi Özendirecek Fiyat Eşiğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, (Doktora Tezi), E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 440s.
 • Lynes, M.K., Bergtold, J.S., Williams, J.R., Fewell, J.E., 2012. Determining Farmers' Willingness-To-Grow Cellulosic Biofuel Feedstocks onAgricultural Land, Selected paper prepared for presentation at the Agricultural and Applied EconomicsAssociation's 2012 AAEA Annual Conference, Seattle, Washington, August 12-14, 2012.
 • Miran, Bülent, Ela Atış, Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Murat Cankurt, Ahmet Bayaner, Selçuk Karabat, 2015. Uluslararası Kuru Üzüm Piyasasında Rekabet Edebilirlik Üzerine Bir Araştırma, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2015, 39-46.
 • Özüdoğru, T., Miran, B., 2015. Türkiye'de Farklı Destekleme Politikalarının Pamuk Arzı Üzerine Etkileri, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 9-19.
 • Salalı,H.E., 2013. Ege Bölgesi'nde Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Açısından Yerel Buğday Çeşitlerinde Üretici ve Tüketici Duyarlılıklarının Ölçülmesi, E.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüTarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir.
 • Schulz, N., Breustedt, G., and U. Latacz-Lohmann, 2014. Assessing farmers' willingness to accept 'greening': insights from a discrete choice experiment in Germany. Journal of Agricultural Economics 65 (1), 26-48.
 • Timmons, D., 2014. Using Former Farmland for Biomass Crops: Massachusetts Landowner Motivations and Willingness to Plant, Agricultural and Resource Review, vol:43, no:3.
 • TUİK, 2016. Bitkisel Üretim İstatistikleri:Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri,(http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1001, Erişim Tarihi, 2016).
 • USDA Foreign Agricultural Service, 2015. Turkey Annual Raisin Report,GAIN Report Number: TR5041.
 • Ying, X., Moucheng, L., 2015. The willingness to accept for agriculture sustainability: A choice experiment study in the Hani Terraces, The Fifth Congress of the East Asian Association ofEnvironmental and Resource EconomicsGreen Economy and Sustainable Development, Taiwan.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SE26YP
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Ela ATIŞ Bu kişi benim
?


Bülent MİRAN Bu kişi benim
?


Zerrin K BEKTAŞ Bu kişi benim
?


H Ece SALALI Bu kişi benim
?


Kenan ÇİFTÇİ Bu kişi benim
?


Ahmet ALTINDİŞLİ Bu kişi benim


Selçuk KARABAT Bu kişi benim
?


Murat CANKURT Bu kişi benim
?


Ahmet BAYANER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { tarekoder272342, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2016}, volume = {22}, number = {1}, pages = {67 - 73}, title = {Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği}, key = {cite}, author = {Atış, Ela and Miran, Bülent and Bektaş, Zerrin K and Salalı, H Ece and Çiftçi, Kenan and Altındişli, Ahmet and Karabat, Selçuk and Cankurt, Murat and Bayaner, Ahmet} }
APA Atış, E. , Miran, B. , Bektaş, Z. K. , Salalı, H. E. , Çiftçi, K. , Altındişli, A. , Karabat, S. , Cankurt, M. & Bayaner, A. (2016). Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği . Tarım Ekonomisi Dergisi , 22 (1) , 67-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/25829/272342
MLA Atış, E. , Miran, B. , Bektaş, Z. K. , Salalı, H. E. , Çiftçi, K. , Altındişli, A. , Karabat, S. , Cankurt, M. , Bayaner, A. "Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği" . Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 67-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/25829/272342>
Chicago Atış, E. , Miran, B. , Bektaş, Z. K. , Salalı, H. E. , Çiftçi, K. , Altındişli, A. , Karabat, S. , Cankurt, M. , Bayaner, A. "Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 67-73
RIS TY - JOUR T1 - Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği AU - Ela Atış , Bülent Miran , Zerrin K Bektaş , H Ece Salalı , Kenan Çiftçi , Ahmet Altındişli , Selçuk Karabat , Murat Cankurt , Ahmet Bayaner Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 73 VL - 22 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği %A Ela Atış , Bülent Miran , Zerrin K Bektaş , H Ece Salalı , Kenan Çiftçi , Ahmet Altındişli , Selçuk Karabat , Murat Cankurt , Ahmet Bayaner %T Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği %D 2016 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Atış, Ela , Miran, Bülent , Bektaş, Zerrin K , Salalı, H Ece , Çiftçi, Kenan , Altındişli, Ahmet , Karabat, Selçuk , Cankurt, Murat , Bayaner, Ahmet . "Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 / 1 (Haziran 2016): 67-73 .
AMA Atış E. , Miran B. , Bektaş Z. K. , Salalı H. E. , Çiftçi K. , Altındişli A. , Karabat S. , Cankurt M. , Bayaner A. Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği. TED - TJAE. 2016; 22(1): 67-73.
Vancouver Atış E. , Miran B. , Bektaş Z. K. , Salalı H. E. , Çiftçi K. , Altındişli A. , Karabat S. , Cankurt M. , Bayaner A. Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2016; 22(1): 67-73.
IEEE E. Atış , B. Miran , Z. K. Bektaş , H. E. Salalı , K. Çiftçi , A. Altındişli , S. Karabat , M. Cankurt ve A. Bayaner , "Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 67-73, Haz. 2016