Yıl 2020, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 121 - 129 2020-12-30

Determining Cooperative Tendencies of Tomato Farmers on Marketıng In Muğla
Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi

Hasan Ceyhun DEĞER [1] , Utku ÖZDER [2] , Filiz KINIKLI [3] , Murad YERCAN [4]


Purpose: The purpose of this study is to investigate the cooperative tendency of greenhouse tomato farmers in the Fethiye district of Muğla province.
Design/Methodology/Approach: Data were collected from 100 tomato farmers and divided into groups according to the greenhouse area. Data were evaluated using simple means, percentage calculations, differences between groups and Best-Worst analysis.
Findings: It has been determined that farmers of the general awareness of cooperatives and the desire to cooperate are high. If the fresh fruit and vegetable cooperative is established,
many farmers want to work during to establish and marketing, actively. And many farmers want to be members. Farmers think that cooperatives have the advantage of price and marketing.
Originality/Value: The perspectives of tomato farmers to cooperatives and cooperative tendencies have been analyzed.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Muğla ili Fethiye ilçesinde örtüaltı domates yetiştiriciliği yapan üreticilerin pazarlama yöntemleri üzerine kooperatifleşme eğilimlerini incelemektir.
Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Çalışmada 100 domates üreticisi ile görüşülmüş ve üreticiler sahip oldukları örtü altı alana göre 3 gruba ayrılmışlardır. Veriler değerlendirilirken basit ortalamalar, yüzde hesapları, gruplar arası farklar ve Best-Worst analizleri kullanılmıştır.
Bulgular: Üreticilerin genel olarak kooperatifçilik bilincinin ve kooperatifleşme isteğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yörede yaş meyve sebze kooperatifinin kurulmasında, pazarlama hizmetlerinde aktif olarak çalışmak isteyen üretici sayısı ve kurulacak kooperatife üye olmak isteyen üretici sayısının fazla olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin, kooperatife üye olmak istemelerindeki en büyük neden fiyat ve pazarlama açısından avantaj sağlayacağını düşünmeleridir.
Özgünlük/Değer: Domates üreticilerinin kooperatifçiliğe bakış açıları ortaya konulmuş ve kooperatifleşme eğilimleri incelenmiştir.

 • Adanacıoğlu, H. (2017). Tarımsal Doğrudan Pazarlama Girişimlerinin Dünyadaki Gelişimi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. IV. IBANESS Congress Series, (08-09 Nisan Russe / Bulgaria), 733-745 ss.
 • Altıntaş ve Yalçın, (2007). Tokat İli Erbaa Ovasında Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve İşletmelerin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Ortaya Konulması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 33-42.
 • Anonim, (2019). https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Ortu-Alti-Yetistiricilik (Erişim Tarihi: 07.07.2020).
 • Daka, K., Gül, A., Engindeniz, S. (2012). Muğla İlinde Seralarda Dışsatıma Yönelik Domates Üretimi ve Pazarlaması. Ege Üniv.üersitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (2): 175-185.
 • Erdal, G. (2006). Tarımsal Ürünlerde Üretim – Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi (Domates Örneği). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23 (2):17-24.
 • Everest, B., Yercan, M. (2015). Kooperatif Ortaklarının Kooperatif Yönetimine Katılma Durumları ve Eğilimleri: Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Örneği, SESSION 5C: Çevre ve Tarım Ekonomisi, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, s. 519-526.
 • İnan, H. (2006). Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. Avcı Ofset. İstanbul. s.318-322.
 • Kadanalı, E., Saklıca, A., Dağdemir, V. (2008). Erzurum İli Uzundere İlçesinde Serada Hıyar ve Domates Üretim Maliyeti Ve Pazarlama Yapısı. VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa.
 • Kaya, N., Çoker, S., Kınıklı, F., Yercan, M. (2019). Çiftçilerin Kooperatifçiliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma: Ağrı ve Eskişehir İlleri Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 25 (2): 219-230.
 • Kazak, G., Özşenler, S., Artukoğlu, M. M., Yıldız, Ö. (2018). Sanayi Domatesi Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: İzmir İli Torbalı İlçesi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2): 215-223.
 • Kınıklı, F., Adanacıoğlu, H., Yılmaz, C., Özer, G. (2019). Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Hal Kayıt Sisteminin Çiftçiler Tarafından Kullanılma Durumu: İzmir İli Örneği. Mediterr Agric Sci 32(2): 159-165.
 • Mahmoodzadeh, J., Sabouri, M. S. (2014). Study on factors affecting farmers' tendency to establish production cooperatives by factor analysis in Mahabad (West Azarbaijan Province, Iran). International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences, Vol.4 No.2 pp.245-250.
 • Newbold, P. (1995). Statistics for Business and Economics. 4. Baskı, Prentice Hall, New Jersey, sf. 867.
 • Örki, A. (2016). Ekonomik Kalkınmada Kooperatiflerin Öneminin Örneklerle Değerlendirilmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2) 212-233.
 • Örük, G., Engindeniz, S. (2019). Muğla İlinde Örtüaltı Domates Üretiminin Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 56 (3):345-358.
 • Özkan, Z. (1999). Tarım Kesiminde Üretici Birlikleri Dünyadan Örnekler. Doktora Semineri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Öztürk, G., Engindeniz, S. (2018). Muğla'da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2): 175-183.
 • TÜİK, (2020). Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim Tarihi: 10.07.2020).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4163-8505
Yazar: Hasan Ceyhun DEĞER
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9941-2117
Yazar: Utku ÖZDER
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8677-0310
Yazar: Filiz KINIKLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8061-0882
Yazar: Murad YERCAN
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder773498, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2020}, volume = {26}, pages = {121 - 129}, doi = {}, title = {Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Değer, Hasan Ceyhun and Özder, Utku and Kınıklı, Filiz and Yercan, Murad} }
APA Değer, H , Özder, U , Kınıklı, F , Yercan, M . (2020). Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi . Tarım Ekonomisi Dergisi , 26 (2) , 121-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/59205/773498
MLA Değer, H , Özder, U , Kınıklı, F , Yercan, M . "Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi" . Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 121-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/59205/773498>
Chicago Değer, H , Özder, U , Kınıklı, F , Yercan, M . "Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 121-129
RIS TY - JOUR T1 - Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi AU - Hasan Ceyhun Değer , Utku Özder , Filiz Kınıklı , Murad Yercan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 129 VL - 26 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi %A Hasan Ceyhun Değer , Utku Özder , Filiz Kınıklı , Murad Yercan %T Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi %D 2020 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Değer, Hasan Ceyhun , Özder, Utku , Kınıklı, Filiz , Yercan, Murad . "Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 / 2 (Aralık 2020): 121-129 .
AMA Değer H , Özder U , Kınıklı F , Yercan M . Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi. TED - TJAE. 2020; 26(2): 121-129.
Vancouver Değer H , Özder U , Kınıklı F , Yercan M . Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2020; 26(2): 121-129.
IEEE H. Değer , U. Özder , F. Kınıklı ve M. Yercan , "Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 26, sayı. 2, ss. 121-129, Ara. 2021