Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 9 - 14 2021-06-30

Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu
Rural To Urgan Migration-Unemployment in Turkey: Todaro Paradox

Ahmet ŞAHİN [1] , Erkan AKTAŞ [2] , Sevgi TÜZÜN RAD [3]


Amaç: Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmiş olan kentlerinde istihdam olanaklarının artırılması ve bu artış ile beraber yaratılan olanakların işsizlik üzerindeki pozitif etkisi, kırdan kente göçlerin işsizlik üzerinde yarattığı negatif etki ile ortadan kalkabilmektedir. Dahası bu etki işsizliği artırabilmektedir. Bu olgu, literatürde “Todaro Paradoksu” olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 1988-2019 yılları arasında istihdam ve işsizlik arasında ilişki incelenmiş ve incelenen dönemde Todaro paradoksunun gerçekleşip-gerçekleşmediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Çalışmada kriz yılları (kukla değişken), kentsel istihdam oranı, kentsel işsizlik oranı ve kırsal nüfusun toplam nüfustaki payı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmada, en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Tahmin edilen model sonucunda Türkiye’de 1988-2019 yılları arasında kentsel istihdam oranı, kırsal nüfusun toplam nüfustaki payı ve işsizlik oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.

Özgünlük/Değer: Çalışma; istihdam artışlarının, kırdan kente göçler dolayısıyla kentsel işsizlik üzerinde yarattığı negatif etkiyi ortaya koyan sınırlı sayıdaki araştırmadan biridir.

Purpose: Increment of employment opportunities in industrialized cities of underdeveloped and developing countries and its positive impact on job generation is suppressed by negative impact of immigration from rural areas. It further increases unemployment. This phenomenon is called “Todaro Paradox” in scientific literature. The relationship between employment and unemployment during 1988-2019 was assessed in this to determine if the Todaro Paradox did occur or not during this period.

Design/Methodology/Approach: To this end, the crisis years, urban employment and unemployment rates and ratio of rural population in overall population were used as variables. Least Squares Method was used for analysis.

Findings: A meaningful and negative relationship was observed between urban employment are, ratio of rural population and unemployment during 1988-2019.

Originality/Value: The study is one of the limited number of studies that reveal the negative impact of employment increases on urban unemployment due to rural-urban migration.

 • Aktaş, E. ve Şahin, A. (2019). Harris-Todaro Göç Modeli: Türkiye Örneği, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, 2019, Sayfa 222-234.
 • Arellano, J. (1981), Do more jobs in the modern sector increase urban unemployment? Journal of Development Economics 8, 241–247.
 • Atgür M. & Altay O.N. (2014), Enflasyon ve nominal faiz oranı ilişkisi: Türkiye örneği (2004‐2013), Celal Bayar Üniversitesi İİBF‐ Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 22(2), 521‐533.
 • Bahar, O. ve Bingöl, F. K. (2010). Türkiye’de iç göç hareketlerinin istihdam ve işgücü piyasalarına etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), 43‒61.
 • Blomqvist, A.G. (1978), Urban job creation and unemployment in LDC’s; Todaro vs. Harris and Todaro, Journal of Development Economics 5, March, 3-18.
 • Brueckner, J.K. (1990), “Analyzing third world urbanization: A model with empirical evidence.” Economic Development and Cultural Change, 38, 587‐610.
 • Brueckner, J. K. &Yves, Z. (1999), “Harris‐Todaro Models with a land market.” Regional Science and Urban Economics, 29, 317–339.
 • Brueckner, J. K. &Kim, H. (2001), Land markets in the Harris‐Todaro model: a new factor equilibrating rural‐urban mıgratıon. Journal of Regıonal Science, 41(3), 507–520.
 • Çil Yavuz, Nilgün. Finansal Ekonometri, D&R Yayınevi ve Basım Dağıtım Pazarlama LTD. ŞTİ , İstanbul, 2014. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020), Erişim adresi http://www.fao.org/faostat/en/#data/OA
 • Gross, J.J., 1998. The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review, Review of General Psychology, September 1, https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271
 • Harris, J. R. & Todaro, M. P. (1970). “Migration, unemployment and development: two sector analysis.”The American Economic Review, 60(1), 126–142.
 • Nakagome, M. (1989), “Urban unemployment and the spatial structure of labor markets: an examination of the Todaro Paradox in a spatial context”. Journal of Regional Science, 29, 161–170.
 • Raimondos, P. (1993), On the Todaro paradox. Economics Letters 42, 261–267.
 • Sevüktekin M. & Nargeleçekenler M. (2010), Ekonometrik zaman serileri analizi ‐ E‐views uygulamalı, Ankara, Nobel Yayınevi, 3.Baskı.
 • Stark, O. & Gupta, M. R. & Levhari, D. (1991), “Equilibrium urban unemployment in developing countries: Is migration the culprit?”. Economics Letters, 37, 477‐ 482.
 • Şahin A. ve Yiğit M. (2016). Göç ve işsizlik arasındaki ilişki: Türkiye örneği (1980-2015). P. Yazgan ve F. Tilbe (Ed.), London: Transnational Press London. https://docplayer.biz.tr/48710130-Goc-ve-issizlik-arasindaki-iliski-turkiye-ornegi-1980-2015.html.
 • Şahin, A. (2018). Harris-Todaro Göç Modeli: Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Todaro, Michael. P. (1969). “A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries”.The American Economic Review, 59: 138‐48.
 • Todaro, Michael P. (1970), Reply, American Economic Review, March, 187- 188.
 • Todaro, Michael P. (1976), Internal migration in developing countries. International Labour Office, Geneva.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2019), İşgücü istatistikleri 1988-2013. Erişim ardesi https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2020), İşgücü istatistikleri 2014-2019. Erişim ardesi http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x
 • Zarembka, P. (1970) “Labor migration and urban unemployment“, American Economic Review, 60, 184‐186 Zenou, Y. (2005), “The Todaro Paradox revisited”, IZA Discussion Paper No. 1861.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1508-824X
Yazar: Ahmet ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7068-2807
Yazar: Erkan AKTAŞ
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0111-8417
Yazar: Sevgi TÜZÜN RAD
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder810580, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2021}, volume = {27}, pages = {9 - 14}, doi = {}, title = {Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu}, key = {cite}, author = {Şahin, Ahmet and Aktaş, Erkan and Tüzün Rad, Sevgi} }
APA Şahin, A , Aktaş, E , Tüzün Rad, S . (2021). Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (1) , 9-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/810580
MLA Şahin, A , Aktaş, E , Tüzün Rad, S . "Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 9-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/810580>
Chicago Şahin, A , Aktaş, E , Tüzün Rad, S . "Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 9-14
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu AU - Ahmet Şahin , Erkan Aktaş , Sevgi Tüzün Rad Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 14 VL - 27 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu %A Ahmet Şahin , Erkan Aktaş , Sevgi Tüzün Rad %T Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Şahin, Ahmet , Aktaş, Erkan , Tüzün Rad, Sevgi . "Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 1 (Haziran 2021): 9-14 .
AMA Şahin A , Aktaş E , Tüzün Rad S . Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu. TED - TJAE. 2021; 27(1): 9-14.
Vancouver Şahin A , Aktaş E , Tüzün Rad S . Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(1): 9-14.
IEEE A. Şahin , E. Aktaş ve S. Tüzün Rad , "Türkiye’de Kırdan Kente Göç-İşsizlik: Todaro Paradoksu", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 9-14, Haz. 2021