Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Avrupa Neden Dünyayı Fethetti?

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 128 - 135, 26.06.2019

Öz

Karşıolgusal düşüncelerin işe
koşulduğu bir kliometrik çalışma Philip T. Hoffman’ın ilk baskısı 2015 yılından
yapılan çalışması “Why Did Europe Conquer
the World?
” adlı eseridir.  Eser,
2018 yılında Mihriban Doğan tarafından Türkçeye tercüme edilerek 2018 yılında
Say Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Toplamda 367 sayfa olan kitap, “Giriş”,
“Erken Modern Avrupa’da Turnuva Fethe Nasıl Olanak Sağladı?”, “Avrasya’nın
Diğer Bölgeler Neden Geri Kaldı?”, “Nihai Nedenler”, Barut Teknolojisinden Özel
Girişim Seferlerine”, “On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa’sında Teknolojik Gelişme ve
Silahlı Barış ve “Sonuç: Fethin Bedeli” başlıklı yedi ana kısımdan
oluşmaktadır. Ayrıca kitabın 238-270 arası sayfaları eklerden, 271-321 arası
notlardan ve 322-360 arası sayfaları kaynaklardan ve 361-367 arası sayfaları
dizin kısmından oluşmaktadır. 

Kaynakça

  • Black, J. & Macraild, D.M. (2016). Tarih çalışmak. N. Bozbora (Çev.) Ankara: Yayın Odası.
  • Elban, M., Yetişensoy, O. (2018). Tarihyazımında rastlantısal nedenler tartışması: karşıolgusal düşünce ve tarihin tarih eğitimi ve öğretiminde kullanılması. İlköğretim Online, 17, (3), 1-17.
  • Hoffman, P. T. (2018). Avrupa neden dünyayı fethetti? M. Doğan (Çev.) İstanbul: Say.
  • Peker, H. S. (2015). Avrupa’da merkantilist uygulamalar ve Osmanlı ekonomisi ile bir karşılaştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 5, (1), 1-12.
  • Tosh, J. (2011). Tarihin peşinde-modern tarih çalışmasında hedefler, yöntemler ve yeni doğrultular. Ö. Arıkan (Çev.) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
  • Uzun, A. (2001). Yeni iktisat tarihi akımı ve iktisat tarihi yazımına katkıları. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2, (1), 80-93. Weber, E. (2017). Köylülerden Fransızlara-Fransa kırsalının modernleşmesi, 1870-1914. Ç. Sümer (Çev.) Ankara: Heretik.
  • Wenzlhuemer, R. (2009). Counterfactual thinking as a scientific method. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 34, (2), 27-54.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Kritiği
Yazarlar

Mehmet Elban 0000-0002-2764-3968

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2019
Kabul Tarihi 26 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Elban, M. (2019). Avrupa Neden Dünyayı Fethetti?. tarihyazımı, 1(1), 128-135.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.