Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Yaklaşımlar Çerçvesinde Modern Türkiye Tarihi

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 102 - 111, 21.06.2020

Öz

Osmanlı- Türk Modernleşmesi, devlet ve toplum tabanında gerçekleşen bir zihniyet değişiminin tarihidir. Osmanlının son dönemlerinden günümüze kadar alınan yolda, söz konusu değişimle gelen yenileşme hareketleri, halkın etkileşimi ve bu minvalde rol alan aktörlerin düşünceleri, tarih yazımında önemli bir alan olarak yakın kadraja alınmıştır. Modernleşme üzerine birçok akademik çalışma mevcut olmasına karşın özellikle üniversitelerde ve akademik kullanımda, zihniyet ve eleştirel bakış eksenli çalışmalar daha çok bireysel ve belirgin eserlerde görülür. Bu bağlamda editörlüğünü Ahmet Şimşek'in yaptığı, farklı akademisyenlerin metinlerinden oluşan "Modern Türkiye Tarihi" adlı kolektif kitap önemli bir eser olarak günümüz akademi dünyasına katkıda bulunur. “Modern Türkiye Tarihi”, tarihin bilinen seyrini değiştirecek yeni ve eleştirel bakış açıları sunmasının yanı sıra, Osmanlı modernleşmesinden itibaren başlayan süreci, gelişimi ve bu gelişimle kemikleşen problematikleri ortaya koyar. Dolayısıyla, Türkiye'yi anlamak üzerine ilk ve özgün bir çalışma olarak karşımıza çıkar.

Kaynakça

  • Anderson, B. (2017). Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. İskender Savaşır. (Çev.) İstanbul: Metis.
  • Arı, B.(2016). Türkiye’de Osmanlı Tarihçiliği ve Halil İnalcık. Türk Tarihçileri. Ahmet Şimşek. (Edtr.)Ankara: Pegem. 157-186.
  • Mardin, Ş. (2018). Türk Modernleşmesi Makaleler 4. Mümtaz Türköne ve Tuncay Önder (Der.) İstanbul: İletişim.
  • (2019). Modern Türkiye Tarihi. Ahmet Şimşek. (Edtr.) Ankara: Pegem.
  • (1940).Tanzimat I, 100.Yıldönümü Münasebetiyle. İstanbul: Maaarif
  • Üçyiğit, E. (1992). İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Ortaöğretim Programlarındaki Yeri ve Niteliği, Ortaöğretim. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Öğretimi ve Sorunları Paneli. TED. X. Öğretim Toplantısı. (Panel Bildirileri). 21-22 Mayıs 1992. Mahmut Adem ve Kasım Karakütük. (Yay. Haz.)Ankara:TED.3-29
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimlerin Tarihi
Bölüm Kitap Kritiği
Yazarlar

Ayşegül Yılmaz 0000-0002-9215-3076

Yayımlanma Tarihi 21 Haziran 2020
Kabul Tarihi 21 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, A. (2020). Yeni Yaklaşımlar Çerçvesinde Modern Türkiye Tarihi. tarihyazımı, 2(1), 102-111.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.