Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) KENTLEŞME DENEYİMLERİ

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 30 - 43, 30.12.2020

Öz

Kent de mekân gibi toplumsal bir üretimdir, fakat bu üretimin nasıl ve ne şekilde olduğu her daim önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Kore toplumu da içinde bulunduğu politik, ekonomik ve sosyal şartlar gereğince hazırlanan ulusal bölgesel kalkınma planları doğrultusunda farklı dönemlerde farklı mekânsal pratiklere ve politikalara ev sahipliği yapmıştır. Kore kentleşmesinin mekânsal örüntüsünü araştırmak ve bunun altında yatan sosyo-ekonomik, politik ve mekânsal pratikleri anlamak bu makalenin en önemli amaçlarından birisidir. Bu bağlamda, kentleşme deneyimleri geleneksel topluma işaret eden hanedan dönemleri, kolonyal kentleşmenin yaşandığı Japon sömürge dönemi ve savaş sonrası ulusal kalkınma planları ile yön verilen kentleşme pratikleri tartışılacaktır. Bu konuyu ele almak çok geniş bir literatür taramasını zorunlu kılmakla beraber, makale Kore kentleşme deneyimlerinin genel karakteristiğini ortaya koymak ve kentleşme alanında derinlemesine analizler ve çalışmalar yapmak isteyenlere bu bağlamda yol göstermeyi amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Bertrand R., B., Kim, K. H., and Cho, M. (2016). Dynamics of housing in East Asia. John Wiley & Sons, Ltd.
 • Caprio, M. E. (2009). Japanese assimilation policies in colonial Korea: 1910–1945. Seattle: University of Washington Press.
 • Castells, M. (1977). The urban question a Marxist approach.(Trans. A. Sheridan). London: Edward Arnold, Ltd.
 • Castells, M. (2000). The rise of the network society: The information age, Vol 1. London:Blackwell.
 • Cho, O. L. (2015). Baeksamaeurui gongdongchemunhwa: Dosibinminui golmongmunhwa. Bigyomunhwayeon-gu, 21(1), 51-85.
 • Choe, S. C. & Kim, W. B. (2001). Globalization and urbanization in the Republic of Korea. (Ed.) S. Yusuf. In facets of globalization: International and local dimensions of development.World Bank discussion paper; no.415.Washington, DC: World Bank. Retrived from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14014. (Erişim Tarihi: 30.05.2020).
 • Ding, C& Zhao, X. (2012). Urbanization in Japan, South Korea, and China: Policy and reality. (Eds.) N. Brooks, K. Donaghy, and G. J. Knaap. In the Oxford handbook of urban economics and planning(pp. 906-931). New York: Oxford University Press
 • Do, H. H & Kyaw Z. T. (2013). Capacity building for rural leadership: Saemaul undong textbook development. In 2013 knowledge sharing program with Myanmar I: Strengthening policy analysis capacity for economic development in Myanmar (pp.166-208 ). Korea Development Institute, Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea. http://www.kdi.re.kr/kdi_eng/publications/publication_view.jsp?pub_no=14548. (Erişim Tarihi: 30.05.2020).
 • Dunbar, J. (2020). Destruction of a 'moon village', the Korea times. Sun(May 17, 2020), Retrieved from https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/06/703_230477.html. (Erişim Tarihi: 17.05.2020).
 • Gelezeau, V. (2007). Korean modernism, modern Korean cityscapes, and mass housing development: Charting the riseof Ap'at'ǔ Tanji since the 1960s. (Eds.) R. F. James, E. H. P. Köllner, and S. Pares. In Korea yearbook, 2007: Politics, economy and society(pp. 165-186). Leiden: Koninklijke Brill NV.
 • Goto, Y. (1993). A historical study on the construction of street network in "Keijo" (Seoul at present). Historical Studies in Civil Engineering, 13, 93-104.
 • Harvey, D. (2006).Spaces of global capital.London: Verso.
 • Lee, H. C. (1994), Siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel açıdan Türkiye-Kore ilişkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kang, M. G., (1998). Understanding urban problems in Korea: Continuity and change. Development and Society, 27(1), 99-120.
 • Kim, S. W. (2010). Korea exports knowhow on housing urban mass. Retrived from http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/11/291_68295.html. (Erişim Tarihi: 20.05.2020).
 • Kim, Y. W. (1999). Industrialisation and Urbanisation in Korea. Korea Journal, 39(3), 35-62.
 • Korea Research Institute for Human Settlement (KRIHS) (2013). 2012 modularization of Korea’s development experience: National territorial and regional development policy: Focusing on comprehensive national territorial plan.
 • Lee, H. K. (2019). “difficult heritage” in nation building South Korea and post-conflict Japanese colonial occupation architecture. Cham: Palgrave Macmillan.
 • Moon, J. H. (2013). the Korean governance of territorial planning -changing features and challenges-presentation at tepav, symposium on governance of sustainable city development. Retrieved from https://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1387206146-5.Jeong_Ho_Moon.pdf. (Erişim Tarihi: 30.05.2020).
 • Mukoyama, H. (2011). The deterioration of South Korean real estate market and the response of the government. RIM Pacific Business and Industries, 11: 1-23.
 • Pratt, K. (2006), Everlasting flower: A history of Korea. London: Reaktion Books, Ltd.
 • Reinfeld, W. (1997). Tying infrastructure to economic development: The Republic of Korea and Taiwan (China). (Ed.) A. Mody. In Infrastructure strategies in East Asia the untold story(pp. 1-26). Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development.
 • Rii, H. U. & Ahn, J. S. (2002). Urbanisation and its impact on Seoul, Korea. (Eds.) I. Douglas & Huang, S. L. In urbanization East Asia and habitat II(pp. 47-70). Taipei: Chung-hua Inst. of Economic Research.
 • Rugg, D. S. (1972). Spatial foundations of urbanism. Dubuque, Iowa: William C. Brown.
 • Schwekendiek, D. (2016). South Korea: A socioeconomic overview from the past to present. London : Transaction Publishers.
 • Todd, H. A. (2014). Assimilating Seoul: Japanese rule and the politics of public space in colonial Korea, 1910–1945. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Esengül Danışan Bu kişi benim 0000-0003-4143-3104

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 22 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Danışan, E. (2020). KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) KENTLEŞME DENEYİMLERİ. Tarsus Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 30-43.