Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-5357 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Tarsus Üniversitesi | http://iibfdergisi.tarsus.edu.tr/tr


Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda 2 defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile benzeri alanlarda hazırlanmış özgün araştırma makalelerine ve kitap eleştirilerine yer verilmektedir.
Dergimiz;

Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal IndexJournals Directory, EuroPub, DRJI ve ASOS Index'te dizinlenmektedir. 

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2757-5357 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Tarsus Üniversitesi | http://iibfdergisi.tarsus.edu.tr/tr
Kapak Resmi


Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda 2 defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile benzeri alanlarda hazırlanmış özgün araştırma makalelerine ve kitap eleştirilerine yer verilmektedir.
Dergimiz;

Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal IndexJournals Directory, EuroPub, DRJI ve ASOS Index'te dizinlenmektedir.