e-ISSN: 2757-5357
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Tarsus Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda 2 defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile benzeri alanlarda hazırlanmış özgün araştırma makalelerine ve kitap eleştirilerine yer verilmektedir.
Dergimiz;

Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal IndexJournals Directory, EuroPub, DRJI ve ASOS Index'te dizinlenmektedir. 

Ayrıca dergimiz ULAKBİM-TR Dizin'de değerlendirme aşamasındadır. 


2021 - Cilt: 2 Sayı: 2