Cilt: 4 Sayı: 1, 5.06.2023

Yıl: 2023

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile benzeri alanlarda hazırlanmış özgün araştırma makalelerini ve kitap eleştirilerini bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun olarak değerlendirerek okuyucu ve araştırmacılara ulaştırmayı hedeflemektedir.

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sosyal bilimlerin İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri'nin çalışmaları kapsamındaki anabilim dalları alanlarında özgün araştırmalara yer vererek ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinlerarası, bilimsel ve hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, elektronik olarak 6 aylık dönemlerde yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Eserler en az iki hakem tarafından, kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış olması, aynı anda birden fazla dergiye yayımlanmak üzere iletilmemiş olması, sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergide yayımlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

Derginin editörlük ve yayın süreçleri Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından hazırlanan rehber ve politikalara uygun olarak düzenlenmiştir.


1. Makaleler, “MS Word” formatında kaydedilmeli ve TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark platformundaki Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi sayfasına https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarsusiibfdergisi adresinden üye girişi yapılarak yüklenmelidir.

2. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazıların değerlendirmeye esas ana metninde kesinlikle yazar(lar)a ait bilgilere yer verilmemelidir. Yazar(lar)ın adı-soyadı, unvanı, kurum, ve e-posta adresleri, ORCID ID numaraları ile açık iletişim adreslerini içeren bilgiler, Dergimizin DergiPark platformundaki sayfasında yer alan ŞABLON VE FORMLAR bölümünden indirilecek olan YAZAR BİLGİ VE İLETİŞİM FORMU’na yazılmalı ve ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

3. Yazar(lar)ın çalışmayı dergi yayın sürecine sunduğunu ve dergi yayın politikasını okuyarak kabul ettiklerini beyan eden ıslak imzalı TELİF HAKKI DEVİR FORMUNUN (yine ŞABLON VE FORMLAR bölümünden indirilebilir) posta veya faks yoluyla ya da sisteme yüklenmek suretiyle dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

4. Derginin intihal politikası gereğince IThenticate veya Turnitin programlarından birinden alınmış benzerlik (intihal) raporu da başvuru aşamasında sisteme yüklenmelidir.

5. Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanızla birlikte Etik Kurul İzin belgesini de yüklemeniz gerekmektedir. Eğer çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu imzalamanız ve durumu makale metninde belirtmeniz gerekmektedir. Etik Kurulu İzni gerektiren çalışmalara dair bilgilendirmeye Dergimizin Dergipark platformundaki ana sayfasında yer alan ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI başlıklı sekmesinden ulaşılabilir. Ayrıca başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Tüm bunlara ilişkin bilgilere ana metnin sonunda ve KAYNAKÇA başlığından hemen önce ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ BEYANI, DESTEK BEYANI, ÇIKAR BEYANI başlıklarının altında yer verilmelidir.

6. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilecek olan çalışmalar için öncelikle ŞABLON VE FORMLAR bölümünden MAKALE ŞABLONU indirilmeli ve çalışmanın metni söz konusu şablon üzerinde ve buna BİREBİR uygun şekilde işlenmelidir. Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler için, hakemlerin raporlarına istinaden makalenizde yaptığınız değişiklikleri farklı bir renk kullanarak ve ilgili değişikliklere yeni açıklamalar ekleyerek gösteriniz. Ayrıca "ŞABLON VE FORMLAR" sekmesinde yer alan "Hakem Önerileri Takip Formu"nu da düzenlenmiş makalenizle beraber Dergipark sistemine yüklemeyi unutmayınız.

7. Makalenin başlığı, makale dili Türkçe ise başlık Türkçe, makale dili İngilizce ise başlık İngilizce olmalı, Calibri, 13punto, ortalı, TAMAMI BÜYÜK HARFLE yazılmalıdır. Çalışma tezden türetilmiş veya bir bildirinin genişletilmiş hali ise başlık sonunda yıldız dipnot (*) olarak belirtilmelidir. Ardından 1,5 satır boşluk bırakılmalıdır.

8. Kapak sayfasının düzenlemesi şu şekildedir: Makale dili Türkçe ise önce Türkçe Öz; makale dili İngilizce ise önce İngilizce Öz (Abstract) yazılmalıdır. "Öz" başlığı ortalı, Calibri, 10 Punto, önce ve sonra 6 nk aralık ile yazılmalıdır. "Öz" metni Calibri yazı karakteri ve 10 puntoda, en fazla 150 kelime ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Öz kısmında çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonucu kısaca verilmelidir. Öz kısmından sonra yeni bir paragrafta, Anahtar Kelimeler (Keywords) başlığı (Calibri yazı karakteri ve 10 puntoda ve sağa yaslı) yer almalı ve en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Anahtar Kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılmalı ve çalışmanın ikinci dildeki bilgileri yazılmalıdır. Makale dili Türkçe ise İngilizce; makale dili İngilizce ise Türkçe başlık atılmalı (Calibri 10 Punto, Ortalı, Sadece İlk Harfler Büyük) ardından 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Bundan sonra makale dili Türkçe ise ikinci Öz (Abstract) İngilizce; makale dili İngilizce ise ikinci Öz (Abstract) Türkçe olarak Ortalı, Calibri, 10 Punto, önce ve sonra 6 nk aralık ile yazılmalıdır. Özden sonra yeni bir paragrafta, Anahtar Kelimeler (Keywords) başlığı (Calibri yazı karakteri ve 10 puntoda ve sağa yaslı) yer almalı ve en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Çalışmanın kapak bilgilerine yer verildikten sonra GİRİŞ SONRAKİ SAYFADAN başlatılmalıdır.

9. GİRİŞ başlığı sola yaslı, 11 punto, Büyük Harf ve Kalın, önce ve sonra 6 nk aralıklı olmalıdır. Başlıktan sonraki ilk satır soldan 1 cm girintili olmalıdır. Makale uzunluğu ekler ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Kenar boşlukları üst 1,5 cm, sağ 1,5 cm, sol 1,5 cm, alt 1,5 cm ve paragraflar arası aralık önce 0 nk, sonra 0 nk olmalıdır. Girintiler; sağ ve sol: 0, ilk satır 1 cm olmalıdır. Dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır. Makalenin tüm içeriği Calibri yazı tipi ve 11 puntoda yazılacak. Başlıklarda aralık önce ve sonra 6 nk olmalıdır. Metin kısmında satır aralığı 1,5; paragraf aralığı önce ve sonra 0 olmalıdır. Metin içindeki başlıkların düzenlenmesi şu şekildedir: 1. DÜZEY BAŞLIK: Numaralandırılmış, Sola Yaslı, Kalın, 11 punto, önce ve sonra 6 nk aralık, TÜMÜ BÜYÜK HARF olacak, ilk satır soldan 1 cm girintili olmalı (Örnek: 1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ). 2. Düzey Alt Başlık: Numaralandırılmış, Sola Yaslı, Kalın, 11 punto, önce ve sonra 6 nk aralık, Sözcüklerin Sadece İlk Harfleri Büyük, ilk satır soldan 1 cm girintili olmalı (Örnek: 1.1. Hipotez Geliştirme). 3. Düzey Alt Başlık: Numaralandırılmış, Sola Yaslı, Kalın, İtalik, 11 punto, önce ve sonra 6 nk aralık, Sözcüklerin Sadece İlk Harfleri Büyük, ilk satır soldan 1 cm girintili olmalı (Örnek: 1.1.1. Hipotez Geliştirme). 4. Düzey Alt Başlık: Numaralandırılmış, Sola Yaslı, İtalik, 12, punto, önce ve sonra 6 nk aralık, Sözcüklerin Sadece İlk Harfleri Büyük, ilk satır soldan 1 cm girintili olmalı (Örnek: 1.1.1.1. Hipotez Geliştirme).

10. Metin içinde yer verilen tablo ve şekillere ilişkin düzenlemeler şöyledir: TABLOLAR: Tablonun sayfa BOYUTLARINI TAŞMAYACAK şekilde olmasına özen gösteriniz. Tablo başlığı ve içeriği Calibri tur yazı tipi 10 punto ile yazılmalıdır. Şablonda yer verilen örneklerden yararlanılabilir. ŞEKİLLER: Şekillerde 10 punto Calibri yazı karakteri kullanılır. Şekil, resim ve grafik başlıkları görselin altında ortalı ve koyu olarak yazılmalıdır. Şekil, resim, grafik vb. başlıkları için paragraf sekmesinde aralık bölümünde önce ve sonra seçeneğinin her ikisi de 0 nk olmalıdır.

11. SONUÇ ve ÖNERİLER kısmında BAŞLIK sola yaslı, 11 punto- TÜMÜ BÜYÜK HARF ve Kalın, önce ve sonra 6 nk aralıklı olmalı ve ardından ilk satır soldan 1 cm girintili olmalıdır.

12. ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ BEYANI, DESTEK BEYANI, ÇIKAR BEYANI başlıkları sola yaslı, 11 punto- TÜMÜ BÜYÜK HARF ve Kalın, önce ve sonra 6 nk aralıklı olmalı ve ardından ilk satır soldan 1 cm girintili olmalıdır.

13. KAYNAKÇA başlığı Ortalı, TÜMÜ BÜYÜK HARF ve Kalın, 11 punto, önce ve sonra 6 nk aralık ile yazılmalıdır. Kaynakların yazımı ise yayın türü (kitap, makale, bildiri vb.) ayrımı yapılmadan, alfabetik sıralı olmalıdır. Gövde metni, İki yana yaslı, Asılı (1 cm), 10 punto, önce 0nk sonra 6nk ve tek satır aralığında olmalıdır. Kaynakça kısmının yazımında APA 6. Sürümden istifade edilebilir. Kaynakçada yer alan tüm kaynak bilgileri Latin alfabesinde yazılmalıdır (yani Arapça, Farsça, Çince, Rusça vb. Latin alfabesi haricinde bir alfabe ile yazılmış olan kaynak bilgisi Latin alfabesine transkripte edilerek Kaynakçaya alınmalıdır).

14. Metin içinde kaynak gösterimi (Atıf) örnekleri:
• Tek yazar (Bass, 1990: 35).
• İki yazar (Avolio ve Bass, 2002: 25).
• Üç veya daha fazla yazar ilk atıfta (Chou vd., 2013: 65).
• Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yapılan atıfta (Mardin, 1964a: 30) (Mardin, 1964b: 63).
• Cümlenin içinde gösterilecekse;
 Sözbilir’e göre (2015: 15)…….. .
 Kark ve Boas (2013: 47) …… .
 Chou vd., (2013: 10)…….. .
• Doğrudan alıntı yapılacaksa, sayfa numarası/numaraları kesinlikle belirtilmelidir;
 Sözbilir ve Yeşil (2012: 286) “kişilik özelliklerinin yenilikçi davranışlar üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğunu” belirlemiştir.
 “Kişilik özelliklerinin yenilikçi davranışlar üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu” belirlenmiştir (Sözbilir ve Yeşil, 2012: 286).

Kaynakça gösterimine örnekler:


Kitaplar için:
Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.
Avolio, B. J. ve Bass, B. M. (2002). Developing potential across a full range of leadership: Cases on transactional and transformational leadership. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.


Çeviri Kitaplar için:
Gujarati, D. (2006). Temel ekonometri. (Çev. Ü. Şenesen ve G. G. Şenesen). İstanbul: Literatür.


Editörlü Kitaplar için:
Cocks, P., Daniels, R. V. ve Heer N. W. (Ed.). (1976). The dynamics of Soviet politics. Massachusetts: Harvard University Press.


Editörlü Kitapta Kitap Bölümü için:
Brzezinski, Z. (1976). Soviet politics: From the future to the past? P. Cocks, R. V. Daniels ve N. W. Heer (Ed.). The dynamics of Soviet politics içinde (ss. 337-351). Massachusetts: Harvard University Press.


Dergiler için:
Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19-31.
Al-Ansari, Y., Altalib, M. ve Sardoh, M. (2013). Technology orientation, innovation and business performance: A study of Dubai SMEs. The International Technology Management Review, 3(1), 1-11.


DOI’si tanımlanmış online dergi makaleleri:
Alfers, L., Xulu, P. ve Dobson, R. (2016). Promoting workplace health and safety in urban public space: reflections from Durban, South Africa. Environment and Urbanization, 28(2), 391-404. doi:10.1177/0956247816647845.


Bildiri:
Akyol, A. A., Tekkök B., Kadıoğlu, Y. K. ve Demirci, Ş. (2006, Mayıs-Haziran). Tarsus-Gözlükule erken Roma dönemi seramikleri arkeometrik çalışmaları [Tam metin bildiri]. F. Bayram ve A. Özme (Ed.), 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı içinde (ss. 99-114). Çanakkale, Türkiye: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.


Ansiklopedi Maddesi:
İnalcık, H. (1992). Bayezid I. İslâm Ansiklopedisi içinde (Cilt: 5, ss. 231-234), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.


Gazete Makalesi:
Bardakçı, M. (2019). Tarihimizi ve tarihçiliğimizi alâkadar eden çok önemli bir yönetmelik yayınlandı. Habertürk, Köşe Yazısı. Alınan yer https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2532615-tarihimizi-ve-tarihciligimizialakadar-eden-cok-onemli-bir-yonetmelik-yayinlandi.


Sinema Filmi:
Cristaldi, F. (Yapımcı) ve Fellini, F. (Yönetmen). (1973). Amarcord [Sinema Filmi]. İtalya ve Fransa: FC Produzioni ve PECF.


İnternet Kaynakları için:

Yazarı ve tarihi bilinen içerik:
Metin içinde: (Landau, 2015)

Kaynakçada: Landau, D. (2015, 27 May). Honduras: term limits drama 2.0 - how the supreme court declared the constitution unconstitutional [Constitutionnet, blog yazısı]. https://constitutionnet.org/news/honduras-term-limits-drama-20-how-supreme-court-declared-constitution-unconstitutional

Kurum/kurumsal içerik:
Metin içinde ilk atıf: (Anayasa Mahkemesi [AYM], 2023)
Metin içinde sonraki atıflar: (AYM, 2023)

Kaynakçada: Anayasa Mahkemesi. (2023, 23 Mayıs). Bozma kararından sonra ıslah yapılamayacağı gerekçesiyle ıslah talebinin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edilmesi [Basın duyurusu]. https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/bozma-kararindan-sonra-islah-yapilamayacagi-gerekcesiyle-islah-talebinin-reddedilmesi-nedeniyle-mahkemeye-erisim-hakkinin-ihlal-edilmesi/

Çevrim içi gazete içeriği:
Metin içinde: (Bardakçı, 2019)

Kaynakçada: Bardakçı, M. (2019). Tarihimizi ve tarihçiliğimizi alâkadar eden çok önemli bir yönetmelik yayınlandı [Habertürk, köşe yazısı]. https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2532615-tarihimizi-ve-tarihciligimizialakadar-eden-cok-onemli-bir-yonetmelik-yayinlandi

Tarihi bilinmeyen kurumsal içerik:
Metin içinde: (Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM], t.y.)

Kaynakçada: Türkiye Büyük Millet Meclisi. (t.y.). Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı’nın tarihçesi ve organizasyonu. https://www.tbmm.gov.tr/kurumsal-tarihce

Yazarı/tarihi bilinmeyen, kurumsal olmayan içerik:
Metin içinde: (“CfP: Can Justice Be Decrypted?”, 2023) – başlık çok uzun ise kısaltarak veriniz; tarih bilinmiyor ise “t.y.” yazınız.
Kaynakçada: CfP: Can justice be decrypted?. (2023, 9 May). https://criticallegalthinking.com/2023/05/09/cfp-can-justice-be-decrypted/

Mevzuat:
Metin içinde: (Türk Medeni Kanunu [TMK])

Kaynakçada: 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf


Diğer Kaynaklar için:
Türkiye Bankalar Birliği (2007, Mayıs). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması programı bilgilendirme notu.
DPT (2000). İklim değişikliği özel ihtisas komisyonu raporu. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı. Ankara.
Sudarsanam, S.,Sorwar, G. ve Marr, B. (2003, October). Valuation of intellectual capital and real option models. PMA Intellectual Capital Symposium.
Yılmaz, B. (2003). Turkey’s competitiveness in the European Union: A comparison with five candidate countries – Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and the EU 15. Ezoneplus Working Paper No. 12.
Sarı, E. (2008). Kültür kimlik ve politika: Mardin’de kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yayın Politikası
- Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir dergidir.
- Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda iki defa, sırasıyla, Aralık ve Haziran aylarında yayınlanır. Yeni sayı, ilgili ayın sonunda DergiPark’taki web sayfasına yüklenir.
- Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Açık Erişim politikasını benimsemiş bir dergidir. Bu nedenle dergide yayınlanan makaleler atıf yapılması şartıyla serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir ve tam metinlere bağlantı verilebilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.
- Dergiye gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınarak ön kontrolden geçmektedir. Şekil ve içerik yönünden uygun olmayan çalışmalar editoryal aşamada reddedilir. Şekil ve içerik yönünden uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Ancak dergiye gönderilen makaleler için hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez ve makalelerin değerlendirme süresi için kesinlikle tarih verilmemektedir.
- Dergiye gönderilen makaleler değerlendirilmek üzere makalenin alanı ile ilgili olan en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birisinin olumlu, birisinin olumsuz gelmesi durumunda, yayın kararı dergi editörleri tarafından verilir. Gerekli görülmesi halinde, değerlendirilmek üzere makale üçüncü bir hakeme gönderilebilir.
- Bir yazar (çok yazarlı olsa bile) bir yılda birden fazla makale gönderemez.


Yayın Etiği
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir. Etik denetimi ve etik dışı girişimlerin önlenmesi için iThenticate kullanılabilir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
- Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
- Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
- Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
- Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
- Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
- Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
- Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilemez.
- Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar
Editörler, Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
- Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
- Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
- Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
- Düşünce özgürlüğünü destekleme,
- Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
- Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
- Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
- Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
- Editörler, yayın kapsamına uygun olan çalışmaları ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
- Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
- Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
- "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
- Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
- Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
- Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
- Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
- Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
- Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
- Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
- Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
- Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
- Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
- Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
- Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.
Ayrıca editörler;
- Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
- Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
- Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
- Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
- Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.

Editoryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;
- Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
- Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
- Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
- Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
- Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
- Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
- Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
- Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
- Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
- Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayıncısı olan Tarsus Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir devlet üniversitesidir. Bu bağlamda Tarsus Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
- Editörler, Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
- Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
- Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen iibfdergisi@tarsus.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.


Çalışmalar için dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir.