Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of City Councils to the Formulating of Local Public Policies: A Qualitative Evaluation on the Scale of Istanbul

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 43 - 69, 05.06.2023
https://doi.org/10.56400/tarsusiibfdergisi.1258775

Öz

City councils have a history approximately twenty years in the Turkish local government system. However, despite this period, the effectiveness of the city council model is still a matter of debate. This study aims to determine the effectiveness of the city councils in Istanbul in the formation of local public policies and to discuss and make various suggestions. The study was carried out according to the principles of the qualitative research method, and in this context, data was collected by making a document analysis. Within the sample, the council judgement of the Istanbul Metropolitan Municipality and Beykoz, Kadıköy, Avcılar, Başakşehir and Silivri Municipalities between the years 2019-2022 were examined. Within the scope of the study, it has been researched whether a development in direct proportion to their twenty-year history has taken place regarding the role of city councils in setting the agenda before the decision-making bodies that will form public policies in municipalities. Various suggestions have been made by examining the effectiveness of city councils in the establishment of local public policies in this framework.

Kaynakça

 • Arar, A. A. (t.y.). Yerel gündem 21. https://www.mfa.gov.tr/yerel-gundem-21.tr.mfa.
 • Avcılar Belediyesi (2021). Avcılar Belediyesi faaliyet raporu, 2020. https://www.avcilar.bel.tr/icerikDosyalar/6077efd71bc 8e1618472919.pdf.
 • Avcılar Belediyesi (2022). Avcılar Belediyesi faaliyet raporu, 2021. https://www.avcilar.bel.tr/icerikDosyalar/ 62567791b9ee41649833873.pdf.
 • Avcılar Belediyesi (t.y.). Avcılar tarihi. https://www.avcilar.bel.tr/kategori_icerik.php?t=7257ef253f7c9bdfaf301531adba82f4.
 • Avcılar Belediyesi (t.y.). Meclis belgeleri. https://www.avcilar.bel.tr/kategori_icerik.php?t=3ed8410fbee97897d024bcbc7a2b8af9,
 • Avcılar Kent Konseyi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://www.avcilar.bel.tr/icerikDosyalar/60d5bcda926f01624620250.pdf.
 • Ayhan, F. (2017). İstanbul’un güneybatı ilçelerinde (Beylikdüzü, Silivri ve Büyükçekmece) ulaşımın nüfus ve yerleşmeye etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 155-165.
 • Avcılar Kent Konseyi [@avckentkonseyi]. (2023, 13 Ocak). Kadınlarımız İngilizce eğitimlerine devam ediyor. Kadın meclisimizdeki kadınlarımız İngilizce eğitimlerinin 5.Haftasında, eğitimlerine özenli ve özverili bir şekilde devam ediyorlar [Resim Ekli] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/avckentkonseyi
 • Başakşehir Belediyesi (2020). Başakşehir Kent Konseyi 6. olağan genel kurulu yapıldı. https://www.basaksehir.bel.tr/basaksehir-kent-konseyi-6-olagan-genel-kurulu-yapildi.
 • Başakşehir Belediyesi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://www.basaksehir.bel.tr/Content/files/stratejik-yonetim/ Faaliyet_Raporlari/faaliyet-raporu-2020.pdf .
 • Başakşehir Belediyesi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://www.basaksehir.bel.tr/Content/files/stratejik-yonetim/Faaliyet_ Raporlari/2021-Yili-Faaliyet-Raporu-Kitab%C4%B1.pdf.
 • Başakşehir Belediyesi (t.y.). Meclis gündemi. https://www.basaksehir.bel.tr/meclis-gundemi.
 • Başakşehir Belediyesi (t.y.). Muhtarlıklar. https://www.basaksehir.bel.tr/muhtarliklar.
 • Bevir, M. (2012). Governance: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Beykoz Belediyesi (2020). Beykoz Kent Konseyi açıldı. https://beykoz.bel.tr/icerik/detay/beykoz-kent-konseyi-ofisi-acildi/1/n183.
 • Beykoz Belediyesi (2020a). 2019 faaliyet raporu. https://www.beykoz.bel.tr/medya/Documents/DokumentsList/beykoz_ 20_w6zs7p7jvcyzw.pdf.
 • Beykoz Belediyesi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://www.beykoz.bel.tr/medya/Documents/DokumentsList/ beykoz_16_dnjd5re2t5njm.pdf.
 • Kent Konseylerinin Yerel Kamu Politikalarının Oluşumuna Etkisi: İstanbul Ölçeğinde Nitel Bir Değerlendirme
 • Beykoz Belediyesi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://www.beykoz.bel.tr/medya/Documents/DokumentsList/beykoz_ 237_sjxnqfivir3o4.pdf.
 • Beykoz Belediyesi (t.y.). Meclis gündem ve kararları. https://beykoz.bel.tr/rapor/detay/meclis-gundem-ve-kararlari/l6#.
 • Bozkurt, Y. (2014). Yerel demokrasi aracı olarak Türkiye’de kent konseyleri: Yapı, işleyiş ve sorunlar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 229-240.
 • Christensen, T. ve Lægreid, P. (2005). Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors, and demography. Public Performance & Management Review, 28(4), 487-511.
 • Creswell, J. W. (2020). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. (Çev. A. Avcu, D. Eryiğit, D. Dinçer vd.). 3. Baskı, İstanbul: EDAM.
 • Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. 14. Baskı, New Jersey: Pearson.
 • Eckersley, P. ve Tobin, P. (2019). The impact of austerity on policy capacity in local government. Policy and Politics, 47(3), 455-472.
 • Emrealp, S. (2005). Yerel gündem 21 uygulamalarına yönelik kolaylaştırıcı bilgiler elkitabı. 2. Baskı, İstanbul: Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı, https://umraniye.bel.tr/images/kentkonseyi/ YG21%20El%20Kitabi.pdf.
 • Ergin, O. N. (1995). Mecelle-i umur-i belediyye. 3. Baskı, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.
 • Fischer, F. (2003). Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices. New York: Oxford University Press.
 • Gleeson, D. H., Legge, D. G. ve O’Neill, D. (2009). Evaluating health policy capacity: Learning from international and Australian experience. Australia and New Zealand Health Policy, 6(3). 1-15. doi:10.1186/1743-8462-6-3.
 • Gözler, K. (2018). Mahalli idareler hukuku. 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe - yöntem - analiz. 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Heywood, A. (2015). Siyaset. 16. Baskı, Ankara: Adres Yayınları.
 • Howlett M. ve Cashore, B. (2014). Conceptualizing public policy. Engeli, I. ve Allison C. R. (Ed.). Comparative policy studies research methods series içinde (ss. 17-33). London: Palgrave Macmillan.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (t.y.). Meclis gündemi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. https://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/MeclisGundemi.aspx.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2020). 2019 faaliyet raporu. https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/faaliyet-raporu-2019.pdf.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/faaliyet-raporu-2020. pdf.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/2021-faaliyet-raporu.pdf.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2023). 2022 faaliyet raporu. https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/2022_faaliyet_raporu_ v2_26-04-23.pdf .
 • İstanbul Kent Konseyi (t.y.). Katılım okulu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/katilim-okulu/.
 • İstanbul Kent Konseyi (2021a). İstanbul Kent Konseyi Katılım Kafe Atölyeleri Kadıköy raporu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2022/05/Kadikoy-Katilim-Kafe-Raporu.pdf.
 • İstanbul Kent Konseyi (2021b). 2020 faaliyet raporu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/2020-Faaliyet-Raporu-1.pdf.
 • İstanbul Kent Konseyi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2022/01/2021_ FAALIYET_web.pdf.
 • İstanbul Kent Konseyi (2023). 2022 faaliyet raporu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2023/01/2022_ Faaliyet-Raporu_HR.pdf.
 • Kadıköy Belediyesi (2019). Eylül meclis gündemi. https://www.kadikoy.bel.tr/Duyurular/eylul-meclis-gundemi.
 • Kadıköy Belediyesi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Kurumsal-Raporlar.
 • Kadıköy Belediyesi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Kurumsal-Raporlar.
 • Kadıköy Belediyesi (t.y.). Duyurular. https://www.kadikoy.bel.tr/Duyurular.
 • Kadıköy Belediyesi (t.y.). Geçmişte Kadıköy. https://www.kadikoy.bel.tr/Kadikoy/Gecmiste-Kadikoy.
 • Kadıköy Kent Konseyi (t.y.). Kadıköy Kent Konseyi genel kurul toplantıları. https://www.kadikoykonsey.org/AltSayfa.aspx?ID=33.
 • Kadıköy Belediyesi Meclis Kararları (t.y.). Meclis kararları. https://eybs.kadikoy.bel.tr/ebelediye?cid=cp0204.
 • Kadıköy Belediyesi Meclis Yayın Arşivi (t.y.). Meclis yayın arşivi. https://www.kadikoy.bel.tr/E-Belediye/Meclis-Yayin-Arsivi.
 • Koca, H. İ. (1996). Kanun ve nizamnameler ışığında dersaadet belediye teşkilatı (şehremaneti) (1855-1313). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kraft, M. E. ve Furlong, S. R. (2018). Public policy: Politics, analysis, and alternatives. 6. Baskı, Kaliforniya: SAGE Publications.
 • Lang, A. (2007). But is it for real? The British Columbia Citizens’ Assembly as a model of state sponsored citizen empowerment. Politics & Society, 35(1), 35-70.
 • Lasswell, H. ve Kaplan, N. (1970). Power and Society. New Haven: Yale University Press.
 • Özdemir, A.T. (2011). Mahalli İdarelerde Halk Katılımı Bağlamında Kent Konseyleri. Sayıştay Dergisi, 83, 31-56.
 • Özel, M. (Ed.). (2015). Yerel yönetimlerde yerel kamu politikası yaklaşımları. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Painter, M. ve Pierre J. (2005). Unpacking policy capacity: Issues and themes. Painter, M. ve Pierre J. (Ed.).
 • Challenges to state policy capacity: Global trends and comparative perspectives içinde (ss. 1-18). New York: Palgrave Macmillan.
 • Ravichander, A. (2022). Stakeholder engagement a tool to measure public policy. Research to action. https://www.researchtoaction.org/2022/02/stakeholder-engagement-a-tool-to-measure-public-policy/.
 • Roberts, N. C. ve King, P. J. (1991). Policy entrepreneurs: Their activity structure and function in the policy process. Journal of Public Administration Research and Theory, 2, 147-175.
 • Silivri Belediyesi (2020). Silivri Belediyesi faaliyet raporu, 2019. https://www.silivri.bel.tr/sayfa/2019_yili_faaliyer_raporu/2517.
 • Silivri Belediyesi (2021). Silivri Belediyesi faaliyet raporu. 2020. https://www.silivri.bel.tr/sayfa/2020_yili_faaliyet_raporu/2533.
 • Silivri Belediyesi (2022). Silivri Belediyesi faaliyet raporu. 2021. https://www.silivri.bel.tr/sayfa/2021_yili_faaliyet_raporu/2541.
 • Silivri Belediyesi (t.y.). Tüm haberler. https://www.silivri.bel.tr/haberler/arsiv_ajax/#.
 • Silivri Kent Konseyi Kent Buluşmaları (t.y.). Kent buluşmaları. https://silivrikentkonseyi.org/icerik?icerik=kent-bulusmalari.
 • Silivri Kent Konseyi Kentin Şahitleri (t.y.). Kentin şahitleri. https://silivrikentkonseyi.org/icerik?icerik=kentin-sahitleri.
 • Silivri Kent Konseyi Kent Kengeşi (t.y.). Kent kengeşi. https://silivrikentkonseyi.org/icerik?icerik=kent-kengesi.
 • Srinivas, H. (2015). Sustainability concepts: Local agenda 21. https://www.gdrc.org/sustdev/concepts/18-la21.html.
 • T.C. İstanbul Valiliği (t.y.). İstanbul. http://www.istanbul.gov.tr/ilcelerimiz.
 • Turnbull, N. (2008). Harold Lasswell’s “problem orientation” for the policy sciences. Critical Policy Studies, 2(1), 72-91.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2023). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2022. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2022-49685&dil=1.
 • Wu, X., Howlett, M. ve Ramesh, M. (2018). Policy capacity: Conceptual framework and essential components. Wu, X., Howlett, M. ve Ramesh, M. (Ed.). Policy capacity and governance: Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice içinde (ss. 1-28). Cham: Palgrave Macmillan.

KENT KONSEYLERİNİN YEREL KAMU POLİTİKALARININ OLUŞUMUNA ETKİSİ: İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 43 - 69, 05.06.2023
https://doi.org/10.56400/tarsusiibfdergisi.1258775

Öz

Kent konseylerinin Türk yerel yönetim sistemi içerisinde yaklaşık yirmi yıllık bir serüveni söz konusudur. Ancak geçen bu süreye rağmen kent konseyi modelinin etkinliği halen tartışma konusudur. Bu çalışmanın amacı İstanbul’daki kent konseylerinin yerel kamu politikalarının oluşumundaki etkinliğinin ne seviyede olduğunu tespit etmek ve tartışarak çeşitli önerilerde bulunmaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemi esaslarına göre yürütülmüş olup, bu çerçevede doküman incelemesi yapmak suretiyle veri toplanmıştır. Örneklem dâhilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beykoz, Kadıköy, Avcılar, Başakşehir ve Silivri Belediyelerinin 2019-2022 yılları arasındaki meclis karar tutanakları incelenmiştir. Çalışma kapsamında kent konseylerinin belediyelerde kamu politikalarını oluşturacak karar organları nezdinde gündem oluşturma rolleri konusunda, yirmi yıllık geçmişleri ile doğru orantılı bir gelişimin henüz gerçekleşip gerçekleşmediği hususu araştırılmış, kent konseylerinin bu çerçevede yerel kamu politikalarının tesisinde etkinliği inceleme konusu yapılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Arar, A. A. (t.y.). Yerel gündem 21. https://www.mfa.gov.tr/yerel-gundem-21.tr.mfa.
 • Avcılar Belediyesi (2021). Avcılar Belediyesi faaliyet raporu, 2020. https://www.avcilar.bel.tr/icerikDosyalar/6077efd71bc 8e1618472919.pdf.
 • Avcılar Belediyesi (2022). Avcılar Belediyesi faaliyet raporu, 2021. https://www.avcilar.bel.tr/icerikDosyalar/ 62567791b9ee41649833873.pdf.
 • Avcılar Belediyesi (t.y.). Avcılar tarihi. https://www.avcilar.bel.tr/kategori_icerik.php?t=7257ef253f7c9bdfaf301531adba82f4.
 • Avcılar Belediyesi (t.y.). Meclis belgeleri. https://www.avcilar.bel.tr/kategori_icerik.php?t=3ed8410fbee97897d024bcbc7a2b8af9,
 • Avcılar Kent Konseyi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://www.avcilar.bel.tr/icerikDosyalar/60d5bcda926f01624620250.pdf.
 • Ayhan, F. (2017). İstanbul’un güneybatı ilçelerinde (Beylikdüzü, Silivri ve Büyükçekmece) ulaşımın nüfus ve yerleşmeye etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 155-165.
 • Avcılar Kent Konseyi [@avckentkonseyi]. (2023, 13 Ocak). Kadınlarımız İngilizce eğitimlerine devam ediyor. Kadın meclisimizdeki kadınlarımız İngilizce eğitimlerinin 5.Haftasında, eğitimlerine özenli ve özverili bir şekilde devam ediyorlar [Resim Ekli] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/avckentkonseyi
 • Başakşehir Belediyesi (2020). Başakşehir Kent Konseyi 6. olağan genel kurulu yapıldı. https://www.basaksehir.bel.tr/basaksehir-kent-konseyi-6-olagan-genel-kurulu-yapildi.
 • Başakşehir Belediyesi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://www.basaksehir.bel.tr/Content/files/stratejik-yonetim/ Faaliyet_Raporlari/faaliyet-raporu-2020.pdf .
 • Başakşehir Belediyesi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://www.basaksehir.bel.tr/Content/files/stratejik-yonetim/Faaliyet_ Raporlari/2021-Yili-Faaliyet-Raporu-Kitab%C4%B1.pdf.
 • Başakşehir Belediyesi (t.y.). Meclis gündemi. https://www.basaksehir.bel.tr/meclis-gundemi.
 • Başakşehir Belediyesi (t.y.). Muhtarlıklar. https://www.basaksehir.bel.tr/muhtarliklar.
 • Bevir, M. (2012). Governance: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Beykoz Belediyesi (2020). Beykoz Kent Konseyi açıldı. https://beykoz.bel.tr/icerik/detay/beykoz-kent-konseyi-ofisi-acildi/1/n183.
 • Beykoz Belediyesi (2020a). 2019 faaliyet raporu. https://www.beykoz.bel.tr/medya/Documents/DokumentsList/beykoz_ 20_w6zs7p7jvcyzw.pdf.
 • Beykoz Belediyesi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://www.beykoz.bel.tr/medya/Documents/DokumentsList/ beykoz_16_dnjd5re2t5njm.pdf.
 • Kent Konseylerinin Yerel Kamu Politikalarının Oluşumuna Etkisi: İstanbul Ölçeğinde Nitel Bir Değerlendirme
 • Beykoz Belediyesi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://www.beykoz.bel.tr/medya/Documents/DokumentsList/beykoz_ 237_sjxnqfivir3o4.pdf.
 • Beykoz Belediyesi (t.y.). Meclis gündem ve kararları. https://beykoz.bel.tr/rapor/detay/meclis-gundem-ve-kararlari/l6#.
 • Bozkurt, Y. (2014). Yerel demokrasi aracı olarak Türkiye’de kent konseyleri: Yapı, işleyiş ve sorunlar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 229-240.
 • Christensen, T. ve Lægreid, P. (2005). Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors, and demography. Public Performance & Management Review, 28(4), 487-511.
 • Creswell, J. W. (2020). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. (Çev. A. Avcu, D. Eryiğit, D. Dinçer vd.). 3. Baskı, İstanbul: EDAM.
 • Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. 14. Baskı, New Jersey: Pearson.
 • Eckersley, P. ve Tobin, P. (2019). The impact of austerity on policy capacity in local government. Policy and Politics, 47(3), 455-472.
 • Emrealp, S. (2005). Yerel gündem 21 uygulamalarına yönelik kolaylaştırıcı bilgiler elkitabı. 2. Baskı, İstanbul: Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı, https://umraniye.bel.tr/images/kentkonseyi/ YG21%20El%20Kitabi.pdf.
 • Ergin, O. N. (1995). Mecelle-i umur-i belediyye. 3. Baskı, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.
 • Fischer, F. (2003). Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices. New York: Oxford University Press.
 • Gleeson, D. H., Legge, D. G. ve O’Neill, D. (2009). Evaluating health policy capacity: Learning from international and Australian experience. Australia and New Zealand Health Policy, 6(3). 1-15. doi:10.1186/1743-8462-6-3.
 • Gözler, K. (2018). Mahalli idareler hukuku. 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe - yöntem - analiz. 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Heywood, A. (2015). Siyaset. 16. Baskı, Ankara: Adres Yayınları.
 • Howlett M. ve Cashore, B. (2014). Conceptualizing public policy. Engeli, I. ve Allison C. R. (Ed.). Comparative policy studies research methods series içinde (ss. 17-33). London: Palgrave Macmillan.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (t.y.). Meclis gündemi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. https://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/MeclisGundemi.aspx.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2020). 2019 faaliyet raporu. https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/faaliyet-raporu-2019.pdf.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/faaliyet-raporu-2020. pdf.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/2021-faaliyet-raporu.pdf.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2023). 2022 faaliyet raporu. https://ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/2022_faaliyet_raporu_ v2_26-04-23.pdf .
 • İstanbul Kent Konseyi (t.y.). Katılım okulu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/katilim-okulu/.
 • İstanbul Kent Konseyi (2021a). İstanbul Kent Konseyi Katılım Kafe Atölyeleri Kadıköy raporu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2022/05/Kadikoy-Katilim-Kafe-Raporu.pdf.
 • İstanbul Kent Konseyi (2021b). 2020 faaliyet raporu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/2020-Faaliyet-Raporu-1.pdf.
 • İstanbul Kent Konseyi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2022/01/2021_ FAALIYET_web.pdf.
 • İstanbul Kent Konseyi (2023). 2022 faaliyet raporu. https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2023/01/2022_ Faaliyet-Raporu_HR.pdf.
 • Kadıköy Belediyesi (2019). Eylül meclis gündemi. https://www.kadikoy.bel.tr/Duyurular/eylul-meclis-gundemi.
 • Kadıköy Belediyesi (2021). 2020 faaliyet raporu. https://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Kurumsal-Raporlar.
 • Kadıköy Belediyesi (2022). 2021 faaliyet raporu. https://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Kurumsal-Raporlar.
 • Kadıköy Belediyesi (t.y.). Duyurular. https://www.kadikoy.bel.tr/Duyurular.
 • Kadıköy Belediyesi (t.y.). Geçmişte Kadıköy. https://www.kadikoy.bel.tr/Kadikoy/Gecmiste-Kadikoy.
 • Kadıköy Kent Konseyi (t.y.). Kadıköy Kent Konseyi genel kurul toplantıları. https://www.kadikoykonsey.org/AltSayfa.aspx?ID=33.
 • Kadıköy Belediyesi Meclis Kararları (t.y.). Meclis kararları. https://eybs.kadikoy.bel.tr/ebelediye?cid=cp0204.
 • Kadıköy Belediyesi Meclis Yayın Arşivi (t.y.). Meclis yayın arşivi. https://www.kadikoy.bel.tr/E-Belediye/Meclis-Yayin-Arsivi.
 • Koca, H. İ. (1996). Kanun ve nizamnameler ışığında dersaadet belediye teşkilatı (şehremaneti) (1855-1313). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kraft, M. E. ve Furlong, S. R. (2018). Public policy: Politics, analysis, and alternatives. 6. Baskı, Kaliforniya: SAGE Publications.
 • Lang, A. (2007). But is it for real? The British Columbia Citizens’ Assembly as a model of state sponsored citizen empowerment. Politics & Society, 35(1), 35-70.
 • Lasswell, H. ve Kaplan, N. (1970). Power and Society. New Haven: Yale University Press.
 • Özdemir, A.T. (2011). Mahalli İdarelerde Halk Katılımı Bağlamında Kent Konseyleri. Sayıştay Dergisi, 83, 31-56.
 • Özel, M. (Ed.). (2015). Yerel yönetimlerde yerel kamu politikası yaklaşımları. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Painter, M. ve Pierre J. (2005). Unpacking policy capacity: Issues and themes. Painter, M. ve Pierre J. (Ed.).
 • Challenges to state policy capacity: Global trends and comparative perspectives içinde (ss. 1-18). New York: Palgrave Macmillan.
 • Ravichander, A. (2022). Stakeholder engagement a tool to measure public policy. Research to action. https://www.researchtoaction.org/2022/02/stakeholder-engagement-a-tool-to-measure-public-policy/.
 • Roberts, N. C. ve King, P. J. (1991). Policy entrepreneurs: Their activity structure and function in the policy process. Journal of Public Administration Research and Theory, 2, 147-175.
 • Silivri Belediyesi (2020). Silivri Belediyesi faaliyet raporu, 2019. https://www.silivri.bel.tr/sayfa/2019_yili_faaliyer_raporu/2517.
 • Silivri Belediyesi (2021). Silivri Belediyesi faaliyet raporu. 2020. https://www.silivri.bel.tr/sayfa/2020_yili_faaliyet_raporu/2533.
 • Silivri Belediyesi (2022). Silivri Belediyesi faaliyet raporu. 2021. https://www.silivri.bel.tr/sayfa/2021_yili_faaliyet_raporu/2541.
 • Silivri Belediyesi (t.y.). Tüm haberler. https://www.silivri.bel.tr/haberler/arsiv_ajax/#.
 • Silivri Kent Konseyi Kent Buluşmaları (t.y.). Kent buluşmaları. https://silivrikentkonseyi.org/icerik?icerik=kent-bulusmalari.
 • Silivri Kent Konseyi Kentin Şahitleri (t.y.). Kentin şahitleri. https://silivrikentkonseyi.org/icerik?icerik=kentin-sahitleri.
 • Silivri Kent Konseyi Kent Kengeşi (t.y.). Kent kengeşi. https://silivrikentkonseyi.org/icerik?icerik=kent-kengesi.
 • Srinivas, H. (2015). Sustainability concepts: Local agenda 21. https://www.gdrc.org/sustdev/concepts/18-la21.html.
 • T.C. İstanbul Valiliği (t.y.). İstanbul. http://www.istanbul.gov.tr/ilcelerimiz.
 • Turnbull, N. (2008). Harold Lasswell’s “problem orientation” for the policy sciences. Critical Policy Studies, 2(1), 72-91.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2023). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2022. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2022-49685&dil=1.
 • Wu, X., Howlett, M. ve Ramesh, M. (2018). Policy capacity: Conceptual framework and essential components. Wu, X., Howlett, M. ve Ramesh, M. (Ed.). Policy capacity and governance: Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice içinde (ss. 1-28). Cham: Palgrave Macmillan.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fahrettin GÜLLÜCE
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR.
0000-0002-9392-6229
Türkiye


Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-4785-8111
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
GÜLLÜCE, F., & GÜLDÜLER, E. S. (2023). KENT KONSEYLERİNİN YEREL KAMU POLİTİKALARININ OLUŞUMUNA ETKİSİ: İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME. Tarsus Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 43-69. https://doi.org/10.56400/tarsusiibfdergisi.1258775