Dergi Kurulları

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Ali DERAN TARSUS ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-5377-6740 Türkiye
Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlama, Yönetim Muhasebesi

Editör

Prof. Dr. Orhan Veli ALICI TARSUS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-8670-3879 Türkiye Web
İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Halil KANADIKIRIK TARSUS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0002-7215-1073 Türkiye Web

Doç. Dr.

Tarsus Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Sosyolojisi, Çağdaş İran tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ Tarsus Üniversitesi Türkiye
Veri Yönetimi ve Veri Bilimi, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, İstatistiksel Analiz, İstatistiksel Teori

Alan Editörleri

Doç. Dr. Tuğba YOLCU Tarsus Üniversitesi 0000-0002-7131-7545 Türkiye
Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAN TARSUS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tüketici Davranışı
Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU Tarsus Üniversitesi Türkiye
Finansal Muhasebe
Dr. Ozlem IPEK Tarsus Üniversitesi 0000-0002-3711-3258 Türkiye
Uygulamalı Mikro Ekonometri, İktisat Teorisi
Doç. Dr. Pınar ÖZKURT Tarsus Üniversitesi 0000-0002-9655-0319 Türkiye Web
Sürdürülebilir Kalkınma, Operasyon Stratejisi, Üretim ve Operasyon Yönetimi
Uluslararası Siyaset, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Çalışmaları, Uluslararası Göç

Yabancı Dil Editörü

Dr. Öğretim Görevlisi Cumali URİ Tarsus Üniversitesi Türkiye

Sekretarya

Arş. Gör. Başak IŞILDAKLI TARSUS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-2282-1622 Türkiye Web
Kamu Yönetimi
Arş. Gör. Sidar AĞDUK TARSUS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ Türkiye Web
Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri
Arş. Gör. Mehmet Said KAYA Tarsus Üniversitesi Türkiye
Siyaset Bilimi, Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi, Siyasi Tarih
Arş. Gör. Ahmet Melihşah ÇEVLİK TARSUS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-8239-029X Türkiye Web
Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku, Kamu Yönetimi, Anayasa ve Siyasal Kurumlar

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali DERAN TARSUS ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye Web
Denetim ve Mali Sorumluluk
Prof. Dr. Orhan Veli ALICI TARSUS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-8670-3879 Türkiye Web
İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler
Doç. Dr. Tuğba YOLCU Tarsus Üniversitesi 0000-0002-7131-7545 Türkiye
Siyaset Bilimi
Doç. Dr. Pınar ÖZKURT Tarsus Üniversitesi 0000-0002-9655-0319 Türkiye Web
Sürdürülebilir Kalkınma, Operasyon Stratejisi, Üretim ve Operasyon Yönetimi
Dr. Tehseen TEHSEEN LUISS Guido Carli University, Rome, Italy İtalya
Siyaset Sosyolojisi
Yrd. Doç. Mohammad Rahim UDDIN International Islamic University Chittagong, Bangladesh Bangladeş
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJIMUDINOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3848-6635 Kırgızistan
İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Davranış, Strateji

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adem ESEN istanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi Türkiye
Çevre Yönetimi, Ekonomi Politik Teorisi, İslam Ekonomisi, Ulaşım ve Trafik
Prof. Dr. Barış ÖZDAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5460-6655 Türkiye
Siyasi Tarih
Prof. Dr. Bülent ŞEN TARSUS ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Göç Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları
Uluslararası Siyaset
Prof. Dr. Cemal ALTAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Derda KÜÇÜKALP Bursa Uludağ Üniversitesi Türkiye
Siyasal Akımlar, Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi
Prof. Dr. Ganite KURT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Finansal Muhasebe
Prof. Dr. Hacı KURT MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0002-5809-5650 Türkiye
Çevre Politikası, Kentsel Politika, Yerel Yönetimler, Kırsal Kalkınma
Prof. Dr. Haydar AKYAZI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Makro İktisat
Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA ATILIM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. İlhan EGE MERSİN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Finansal Kurumlar, Finans, Finansal Ekonometri, Finansal Risk Yönetimi, Mikrofinans
Prof. Dr. Fatih Bilal ALODALI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Murat TEK HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Uğur YAVUZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri
Prof. Dr. Yakup BULUT GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Zeki DOĞAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye