İntihal Politikası


26551 30243


- Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen her çalışma editör kurulu tarafından öncelikle intihal.net ile  iThenticate veya Turnitin programı kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir. 

- Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.


Son Güncelleme Zamanı: 5.08.2022 15:07:44