Hakkında

26551
27000
30243

Publisher Web Page

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda 2 defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile benzeri alanlarda hazırlanmış özgün araştırma makalelerine ve kitap eleştirilerine yer verilmektedir.

e-ISSN:  2757-5357

Dergimiz;

Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal IndexJournals Directory, OJOPEuroPub, DRJI ve ASOS Index'te dizinlenmektedir. 

Dergimizin uluslararası olduğuna dair belge ektedir.

Çalışmalar için dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler için  "Hakem Önerileri Takip Formu"nun sisteme yüklenmesi zorunludur.