ISSN: 2687-3923
e-ISSN: 2687-461X
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türk-Alman Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türk-Alman Hukuk Fakültesi Dergisi, bilim insanları ve hukuk uygulayıcıları için bir bilgi ve hukuki analiz forumu olmayı amaçlamaktadır. Türk ve Alman hukukundaki ve özel olarak da iki ülke arasındaki hukuki ilişkilerdeki meseleler ve gelişmeler, Dergi’nin ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Türkçe ve Almanca yayınlanacak olan Dergi, istisnai olarak diğer dillerde de makaleler içerecektir. Dergi’de Türkçe makaleler için Almanca ve Almanca makaleler için ise Türkçe kapsamlı bir özet yer alacaktır. Yılda iki defa yayınlanması planlanan Dergi’nin, özellikle güncel ve hukuk pratiği açısından ilgi uyandıran makalelere yer vermesi amaçlanmaktadır. Makaleler, esas olarak bilimsel çalışmaları ya da rapor niteliğindeki bildirimleri içerebilir. Dergi, içtihatların (karar incelemeleri) yanı sıra yeni çıkan bilimsel eserlere de (kitap eleştirileri), özellikle odaklanacaktır. Ayrıca hukuk eğitimine ve genç akademisyenlerin desteklenmesine ilişkin meselelere de yer verilmesi öngörülmektedir. Dergi’nin her sayısı, yukarıda belirtilen başlıklara göre bölümlere ayrılacaktır.

Dergi bir yayın kuruluna ve uluslararası bir danışma kuruluna sahiptir. Yayın Kurulu, ayrıca Editör Kurulu tarafından desteklenmektedir. Dergiye gönderilen taslak, ilk olarak hakem incelemesinden geçmekte ve daha sonra taslağın kabul ve reddine yayın kurulu karar vermektedir. Yayınların uyması gereken şekil ve usuller ve bunun yanında yayınlara ilişkin hukuki koşul ve şartlar bir kurallar bütünü içinde belirlenmektedir.

2022 - Cilt: 4 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Dijital Gelişmelerin Şirketler Hukuku Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

4. Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Hakkından Feragat

Araştırma Makalesi

6. Mal Rejimi Sözleşmelerinde Sözleşme Serbestisi ve Sınırları

Bilgilendirme

Creative Commons Lisansı
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (TAÜHFD)  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.