Amaç ve Kapsam

Türk-Alman Hukuk Fakültesi Dergisi, yayın dili Türkçe ve Almanca olan fakat istisnai olarak diğer dillerde de makaleler içerecek, yılda iki defa yayınlanan, akademik ve hakemli bir dergidir.

Bilim insanları ve hukuk uygulayıcıları için bir bilgi ve hukuki analiz forumu olmayı amaçlayan Dergi, Türk ve Alman hukukundaki ve özel olarak da iki ülke arasındaki hukuki ilişkilerdeki meseleleri ve gelişmeleri ele alan çalışmalara önem vermektedir. Makaleler, esas olarak bilimsel çalışmaları ya da rapor niteliğindeki bildirimleri içerebilir. Dergi, içtihatların (karar incelemeleri) yanı sıra yeni çıkan bilimsel eserlere de (kitap eleştirileri), özellikle odaklanacaktır. Ayrıca hukuk eğitimine ve genç akademisyenlerin desteklenmesine ilişkin meselelere de yer verilmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda güncel ve hukuk pratiği açısından ilgi uyandıran makalelere yer vermesi amaçlanmaktadır.

Türk-Alman Hukuk Fakültesi Dergisi’nde, hukuk ve ilişkili diğer alanlardaki bilim insanlarının, araştırmacıların ve uygulamacıların hukuk teorisini genişleten; hukuk pratiği açısından ilgi uyandıran ve hukukî uygulamaların teorik zeminini besleyen; Türk ve Alman hukukundaki ve özel olarak da iki ülke arasındaki hukuki ilişkilerdeki meseleleri ve gelişmeleri irdeleyen; güncel, gerektiğinde başka alanlarla mukayeseli tahliller içeren; Türkçe, Almanca ve diğer yabancı dillerde hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık