Etik Politika

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlerle bağlıdır. Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkeleri ile YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslara uygun şekilde yayın hayatını sürdürmektedir. Mevzu bahis kılavuzlar ve temel yöntemler için:

https://publicationethics.org/guidance/Guidelines

https://publicationethics.org/core-practices

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx

Son Güncelleme Zamanı: 10.05.2020 07:12:21