Cilt: 8 - Sayı: 1

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Biyokömür ve organik gübre uygulamalarının soğan bitkisinin gelişimi ve kimyasal gübreden yararlanma oranına etkileri