Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 59 - 70 2017-06-13

Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması
Investigations on the biological control of Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) in the Aegean region of Turkey

Bilgin GÜVEN [1] , Tülin KILIÇ [2] , Birol MIHCI [3] , Çiğdem ŞAHİN [4] , Duygu UYSAL [5]


Domates güvesi, Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın 2009 yılında ülkemize giriş yapmasıyla domates yetiştiriciliğinin yoğun olduğu illerde ana zararlı konumuna geçmiştir. T. absoluta’ya karşı biyolojik mücadelede yerli yumurta parazitoiti Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) ve genel predatörlerden Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Heteroptera: Miridae)’un T. absoluta’nın üzerindeki salım etkinliği örtüaltında yürütülen bu çalışma ile 2013-2014 yıllarında belirlenmiştir. Bu çalışmada, 9m2’lik kafeslerde T. absoluta’ya karşı parazitoit Trichogramma brassicae, predatör Nesidiocoris tenuis, parazitoit Trichogramma brassicae+predatör Nesidiocoris tenuis ve kontrol olmak üzere dört farklı uygulama yapılmıştır. 2013 yılında bulaşık meyve oranı predatör ve parazitoit salımlarının ayrı olarak ve birlikte yapıldığı parsellerde sırası ile %7.90, %9.79 ve %13.68 iken, kontrol parselinde %44.39. 2014 yılında ise sırası ile %12.65, %16.07 ve %17.80 iken, kontrol parselinde %60.16 olarak belirlenmiştir. Ege Bölgesinde örtüaltında 2013 ve 2014 yılı T. absoluta ile salım etkinlik denemelerinde istatistik analizlerinde meyvelerde bulaşma oranlarına göre N. tenuis’in tek başına salımı ile diğer uygulamalara ve kontrole göre en düşük meyve bulaşma oranı elde edilerek en iyi sonuç alınmıştır.

Abstract: Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) arrived in Turkey in 2009 and has become a major pest in all greenhouse tomato growing areas. This study was conducted to determine the effectiveness of the release of a native species of parasitoid, Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) and the predator, Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) in the biological control of T. absoluta . In this study, a total of 3 treatments, N. tenuis, T. brassicae, and T. brassicae combined with N. tenuis against T. absoluta, and a control, were applied in 9 m2 cages under greenhouse conditions. The infestation rate of fruits for the predator, parasitoid and the combined release treatment and control were 7.90%, 9.79% 13.68% and 44.39%, respectively, in 2013. Infested fruit rates for the same treatments were 12.65%, 16.07%, 17.80% and 60.16%, respectively, in 2014. In conclusion, promising results were obtained with the application of N. tenuis for the biological control of T. absoluta .

 • Anonymous, 2015. T.C.Başbakanlık. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul Mıhcı, B., 2016.İzmir Ve Manisa İllerinde Domates Alanlarında Zararlı Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lep.: Gelechiidae)’nın Yumurta Parazitoiti Trichogramma euproctidis (Girault, 1911) (Hym.: Trichogrammatidae)’in Yayılışı, Doğal Etkinliği ve Bazı Pestisitlerin Laboratuvar Koşullarında Bu Türe Yan Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Mayıs 2016, 41 sayfa
 • Branco M.C., Franca F.H., (1993). Susceptibility of Three Populations of Scrobipalpuloides absoluta (Lep.: Gelechiidae) to Cartap. Horticultura Brasileira, 11: 32-34.
 • Bulut, H., Kılınçer, N., 1987. Yumurta Paraziti Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin Un güvesi (Ephestia kuehniella Zell.) (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtalarında Üretimi ve Konukçu-Parazit İlişkileri. Türkiye I. Entomoloji Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir, s 563-572.
 • Cabelllo, T., Gallego, J.R., Vila, E., Soler, A., Pino, M.Del., Carnero, A., Hernandez-Suarez, E., Polazsek, A., 2009. Biological control of the South American Tomato Pinworm, Tuta absoluta (lep.: Gelechiidae), With Releases of Trichogramma achaeae (Hym.:Trichogrammatidae) on Tomato Greenhouse of Spain. IOBC/WPRS Bulletin, 49:225–230. Calvo, F., María J. Lorente, Philip A. S. & E.Belda J., 2012. Preplant release of Nesidiocoris tenuis and supplementary tactics for control of Tuta absoluta and Bemisa tabaci in greenhouse tomato. Entomologia Experimentalis et Applicata, 143, 2: 111–119.
 • Chaılleux, A., Bıondı, A., Han P., Tabone, E. and Desneux N., 2013. Suitability of the pest–plant system Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)–tomato for Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Parasitoids and insights for Biological control. Journal of Economic Entomology, 106(6).
 • Desneux N, Wajnberg E, Wyckhuys KAG, Burgio G, Arpaia S, Narvaez-Vasquez CA, Gonzalez-Cabrera J, Catalan Ruescas D, Tabone E, Frandon J, Pizzol J, Poncet C, Cabello T, Urbaneja A (2010). Biological invasion of European tomato crops by Tuta absoluta: ecology, history of invasion and prospects for biological control. Journal of Pest Science 83:197–215.
 • Farıa, C.A., Torres, J.B., Fernandes, A.M.V. Farias, A.M.I., 2008. Parasitism of Tuta absoluta in tomato plants by Trichogramma pretiosum Riley in response to host density and plant structures. Cienc. Rural, 38: 1504-1509.
 • Franca, F.H.,1993. Por quanto tempo conseguiremos conviver com a traca-do-tomateiro Horticultura Brasileira 11:176–178.
 • Kabırı, F., Wila, E., Cabello, T., 2010. Trichogramma achaeae: An excellent biocontrol agent against Tuta absoluta. Sting 33 IOBC Newsletter on Biological Control in Greenhouses.
 • Kılıç, T. 2010. First record of Tuta absoluta in Turkey. Phytoparasitica, 38 (3): 243-244.
 • Lıettı M.M.M., Botto E., Alzogaray R.A., 2005. Insecticide resistance in Argentine populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Neotropical Entomology, 34(1) :113-119.
 • Mollá, Ó., Montón, H., Vanaclocha, P., Beıtıa, F., Urbaneja, A., 2009. Predation by the Mirids Nesidiocoris tenuis and Macrolophus pygmaeus on the Tomato Borer Tuta absoluta. IOBC/WPRS Bulletin, 49: 209-214.
 • Monserrat-Delgado, A., 2009. La Pollila del Toma Tuta absoluta en la region de Murcia: Bases Para su Control. Técnica 34, Conséjeria de Agricultura y Agua, Regiön de Murcia,112 pp.
 • Öztemiz, S., 2001. Çukurova’da Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hubner (Lepidoptera: Pyralidae)’nun Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) İle Parazitlenmesine Bazı Faktörlerin Etkilerinin Belirlenmesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, 172p.
 • Parra, J.R.P., Zucchım R.A., 2004. Trichogramma in Brazil: Feasibility of Use After Twenty Years of Research. Neotropical Entomology, 33: 271-281. Potting, R., 2009. Pest Risk Analysis, Tuta absoluta tomato leaf miner moth. Plant Protection service of Netherlands 24 pp.
 • Sıqueıra, H.A.A., Guedes R.N., Pıcanço M.C., 2000. Insecticide resistance in populations of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). Agricultural and Forest Entomology, 2:147–153.
 • Siqueira, H.A., De Guedes, R.N., Fragoso, D.B. and Magalhães, L.C., 2001. Abamectin resistance and synergism in brazilian populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). International Journal of Pest Management. 47: 247-251.
 • Urbaneja, A., Montón, H., Mollá, O., 2008. Suitability of the Tomato Borer Tuta absoluta As Prey for Macrolophus pygmaeus and Nesidiocoris tenuis. Journal of Applied Entomology,133 (4); 292-296.
 • Uzun, S., Kavut, H., Göven, M.A., ve S., Kartal, 1996. Aydın’da Mısır Alanlarında Zararlı Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep.; Pyralidae)’in Biyolojik Mücadelesinde Trichogramma brassicae Bezd. (Hym.; Trichogrmmatidae)’nin Salım Denemeleri. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri. 24-28 Eylül, Ankara, 320-327.
 • Zouba, A., Mahjoubı, K. 2010. Biological Control of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) with Release of Trichogramma cacoeciae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Tomato Greenhouse in Tunisia. African Journal of Plant Science and Biotechnology, 4 (2) : 85-87. 1010.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bilgin GÜVEN

Yazar: Tülin KILIÇ

Yazar: Birol MIHCI

Yazar: Çiğdem ŞAHİN

Yazar: Duygu UYSAL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { tbmd399612, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {59 - 70}, doi = {}, title = {Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması}, key = {cite}, author = {GÜVEN, Bilgin and KILIÇ, Tülin and MIHCI, Birol and ŞAHİN, Çiğdem and UYSAL, Duygu} }
APA GÜVEN, B , KILIÇ, T , MIHCI, B , ŞAHİN, Ç , UYSAL, D . (2017). Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 8 (1) , 59-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/35750/399612
MLA GÜVEN, B , KILIÇ, T , MIHCI, B , ŞAHİN, Ç , UYSAL, D . "Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 (2017 ): 59-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/35750/399612>
Chicago GÜVEN, B , KILIÇ, T , MIHCI, B , ŞAHİN, Ç , UYSAL, D . "Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 (2017 ): 59-70
RIS TY - JOUR T1 - Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması AU - Bilgin GÜVEN , Tülin KILIÇ , Birol MIHCI , Çiğdem ŞAHİN , Duygu UYSAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 70 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması %A Bilgin GÜVEN , Tülin KILIÇ , Birol MIHCI , Çiğdem ŞAHİN , Duygu UYSAL %T Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması %D 2017 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD GÜVEN, Bilgin , KILIÇ, Tülin , MIHCI, Birol , ŞAHİN, Çiğdem , UYSAL, Duygu . "Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 / 1 (Haziran 2017): 59-70 .
AMA GÜVEN B , KILIÇ T , MIHCI B , ŞAHİN Ç , UYSAL D . Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. Türk. biyo. müc. derg. 2017; 8(1): 59-70.
Vancouver GÜVEN B , KILIÇ T , MIHCI B , ŞAHİN Ç , UYSAL D . Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2017; 8(1): 70-59.