PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hasan Âli Yücel and First Geographical Congress (1941)

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 11 - 19, 30.12.2011

Öz

At the First Geographical Congress in June 1941 initiated by that times Minister of Education Hasan-Ali Yücel, the foundation of an organization named “Turkish Geographical Society” has been decided. At the 30th January 1942 it has been applied for it at the Ankara Governer’s Office and in between a short time like 1,5 months later the Turkish Geographical Society was officially founded in Ankara at the 12 March 1942. Because of the founder president of the Turkish Geographical Society and that times Minister of Education, Hasan Ali Yücel and the hard work by their team, the organization got the status of a social charity organization at the Council of Minister’s meeting of 24 July 1947; 1949 it became a member of the “International Geographical Union”. As a member out of 94 members of the International Geographical Union the Turkish Geographical Society organized 26 congresses and 29 geographical profession weeks. In this paper, it is shortly summaried the Turkish Geographical Society’s activities in the 70 years.

Keywords: Hasan Âli Yücel, Turkish Geographical Society, First Geographical Congress, geography.

Hasan Âli YÜCEL ve Birinci Coğrafya Kongresi (1941)

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 11 - 19, 30.12.2011

Öz

Haziran 1941’de dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan-Ali Yücel başkanlığında toplanan Birinci Coğrafya Kongresi’nde “Türk Coğrafya Kurumu” ismiyle bir dernek kurulması kararı alınmıştır. 30 Ocak 1942’de Ankara Valiliğine bir dilekçe verilmiş ve 1,5 ay gibi kısa bir sürede 12 Mart 1942’de Türk Coğrafya Kurumu Ankara’da resmen kurulmuştur. Türk Coğrafya Kurumu kurucu başkanı ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan-Ali Yücel ve ekibinin özverili, başarılı çalışmaları nedeniyle 24 Temmuz 1947’de Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına dernek statüsü kazanmış, 1949 yılında Uluslararası Coğrafya Birliği’nin (IGU) üyesi olmuştur. IGU’nun 94 üyesinden biri olan Türk Coğrafya Kurumu, bugüne kadar 26 kongre ve 29 coğrafya meslek haftası düzenlemiştir. Bu yazıda, Türk Coğrafya Kurumu’nun 70 yıllık faaliyetleri kısaca özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Hasan Âli Yücel, Türk Coğrafya Kurumu, Birinci Coğrafya Kongresi, coğrafya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

T. Ertek>

0000-0002-9857-4832

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57

Kaynak Göster

APA Ertek, T. (2011). Hasan Âli YÜCEL ve Birinci Coğrafya Kongresi (1941) . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (57) , 11-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21224/227775