PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Geographical assessments on Bayraklı Urban Transformation Project

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 21 - 32, 30.12.2011

Öz

Cities are settlement units with complicated and dynamic structures. Due to their dynamic structures concerned, they have always undergone change since their establishment. The subjects of research on urban settlements changed in time, which is parallel to this changing structure of cities. Likewise, in previous years the urban structure and functions were examined within them in the studies on urban settlements, whereas today issues, such as the impacts of globalization on cities, the urban space, and the problems of city dwellers, are investigated and solutions are sought for new urban problems that are increasing day by day. Doubtlessly, with these changing processes, the approaches to the settlement of urban problems also vary. For instance, in the past, urban problems were solved with solutions like the planning of new urban sites. However, the limited new sites likely to be opened for settlement, the consumption of these sites as they were opened for settlement, and the problems experienced as regards the need for new settlement areas to develop in the city brought to the agenda the requirement of providing the city with the existing depressions again through planned interventions, in other words, urban transformation. The urban transformation activities projected within the framework of the example of Bayraklı squatting quarter in Izmir that evidently experiences the process of squatting observed in our country as the source of urban problems will be examined with a critical approach in this study. Within this framework, it will be intended to evaluate the choice of location for the project concerned, the details of spatial use, the advantages and possible disadvantages expected from the project, and the views and expectations of the neighborhood residents living in the implementation area about the project within the framework of the research made in the area.

Keywords: Urban transformation, urban transformation projects, squatter house, Izmir, Bayraklı.

Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesi üzerine coğrafi değerlendirmeler

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 21 - 32, 30.12.2011

Öz

Kentler karmaşık ve dinamik yapıları olan yerleşim birimleridir. Bu dinamik yapıları nedeniyle de kuruldukları günden bu yana sürekli değişim içinde olmuşlardır. Kentlerin bu değişen yapılarına paralel olarak kentsel yerleşimlere ilişkin araştırmaların konuları da zaman içinde değişim göstermiştir. Nitekim geçmiş yıllarda kentsel yerleşimlere ilişkin çalışmalarda kent yapısı ve fonksiyonları kendi içerisinde incelenirken, günümüzde küreselleşmenin kentler üzerindeki etkileri, kentsel mekân ve kentli sorunları gibi konular irdelenmekte, gün geçtikçe artan yeni kentsel sorunlara çözüm arayışlarına gidilmektedir. Kuşkusuz değişen bu süreçlerle birlikte, kentsel sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlar da farklılaşmaktadır. Geçmişte kentsel problemlerin bütünüyle çözümü mümkün görülmezken, yenileme ya da iyileştirme çalışmaları yerine, yeni kentsel alanların planlanması seçeneği tercih edilmekteydi. Ancak kent içi ve yakın çevresinde yerleşime açılabilecek alanların giderek daralması ve yerleşime açılabilecek yeni kentsel alanlar yaratma konusunda yaşanan sıkıntılar yerel yönetimleri ve plancıları kent içindeki çöküntü/gecekondu alanlarının planlı müdahalelerle yeniden kente kazandırılması seçeneğine yöneltmiştir. Bu eğilimin diğer adı kentsel dönüşümdür. Bu çalışmada, ülkemizde kentsel sorunların temel kaynağı olarak görülen gecekondulaşma sürecini çarpıcı bir biçimde yaşayan İzmir’in Bayraklı ilçesi örneğinde projelendirilen kentsel dönüşüm çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir. Söz konusu çalışmanın bu makale ile sınırlı olan bölümünde ağırlıklı olarak, Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesinin yer seçimi, mekânsal kullanım detayları, projeden beklenen avantajlar ve olası dezavantajlarına ilişkin konular, uygulama alanındaki mahalle sakinlerinin proje konusundaki görüş ve beklentileri temelinde incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm projeleri, gecekondu, İzmir, Bayraklı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arife Karadağ>

0000-0001-6489-5569


Güldane MİRİOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57

Kaynak Göster

APA Karadağ, A. & Mirioğlu, G. (2011). Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesi üzerine coğrafi değerlendirmeler . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (57) , 21-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21224/227776