PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Precipitation trend analysis and mapping in Acigöl Watershed

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 33 - 42, 30.12.2011

Öz

One of the major problems of the 21st century in the world and the atmosphere is the variability of the climate events and the negative impacts these changes bring about. For this reason, studies dealing with climate changes and their impact have an increasing significance. That is why various statistical methods and the areal and temporal distributional trends of precipitation in Acıgöl Watershed which is one of the arid areas in our country have been studied. The methods which have been used include novelties regarding modern day science. A contour Plot analysis has been used in order to measure the areal distribution and change of precipitation while Interactive 3D surface analysis was used to measure the impact of the factors which contributed to the dispersion of precipitation in the area. Quadratic trend analysis was used to determine future trends while Geographical Information Systems Interpolation analysis was used to map the acquired data. It was determined that all analysis work regarding precipitation in the area was consistent within itself and that a decrease in precipitation was observed throughout the watershed. The decrease in precipitation was observed to be higher on the bed of the watershed (approximately 40 mm: 1975-2007) and less in mountainous areas (approximately 30 mm: 1975-2007). The decreasing trend is expected to continue in the future and the amount is expected to decrease to around 35 mm by 2020.

 

Keywords: Acıgöl Watershed, Trend, Interactive 3D Analysis, Interpolation, Precipitation.

 

Acıgöl Havzası’nda yağışın trend analizi ve haritalanması

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 33 - 42, 30.12.2011

Öz

Dünya ve atmosferinin 21. yüzyıldaki en önemli sorunlarından biri, iklim olaylarındaki değişimlerin meydana getirdiği olumsuz etkilerdir. Bu nedenle iklim değişimlerini ve etkilerini ele alan çalışmaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu amaçla ülkemizin kurak sahalarından biri olan Acıgöl Havzası’nda çeşitli istatistiksel yöntemler ile yağışın alansal ve zamansal dağılım eğilimleri incelenmiştir. Kullanılan yöntemler günümüz bilim dünyası için önemlidir. Yağışın alansal dağılımı ve değişimi için Contour (Kontur) Plot analizi, sahada yağışın dağılışında etkili olan faktörlerinde etkisini ölçmek için Etkileşimli 3D yüzey analizinden yararlanılmıştır. Geleceğe yönelik eğilimleri belirmek için Quadratic trend analizinden, elde edilen bulguların haritalanmasında ise, interpolasyon tekniğinden yararlanılmıştır. Sahada yağış ile ilgili yapılan tüm analizlerin kendi içerisinde tutarlı olduğu, havzanın tamamında yağışta azalmanın görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Yağıştaki azalma miktarı havza tabanında daha yüksek (yaklaşık 40 mm: 1975-2007), dağlık alanlarda daha düşük (yaklaşık 30 mm: 1975-2007) olmuştur. Gelecekteki eğilim ise azalma şeklinde devam etmesi yönünde olmuş, azalma miktarı 2020 yılına kadar 35 mm civarında öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acıgöl Havzası, Eğilim, Etkileşimli 3D Analizi, interpolasyon, Yağış.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muhammet BAHADIR Bu kişi benim


Mehmet ÖZDEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57

Kaynak Göster

APA Bahadır, M. & Özdemir, M. (2011). Acıgöl Havzası’nda yağışın trend analizi ve haritalanması . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (57) , 33-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21224/227777