PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Climatic conditions of Alanya-Samandag coastal zone with respect to human comfort and maritime tourism season

Yıl 2008, Cilt 0, Sayı 50, 1 - 20, 02.10.2014

Öz

The Study area is located in the East of the Mediterranean coastal zone of Turkey. This area is important tourism zone where tourism activities characterized according to sun-sea-sand elements, by means of its climate, natural beaches and cultural attractiveness. It is important that climatic conditions are within presumed threshold values with respect to tourism and recreation activities in the form that people rest in a healthy environment, relieve from their tiredness, and benefit from health affects of sea water and atmosphere. Examination of the temperature, relative humidity, wind, rain and sun bathing possibilities in the vicinity with respect to human comfort and maritime tourism season poses a great significance for determination of most important period for human comfort and maritime tourism season and planning of tourism accordingly. In this study, climatic conditions of Alanya-Samandag coastal zone are examined with regards human comfort and maritime tourism season. Conditions with respect to sun duration in the study area are quite favourable. Yearly average of effective temperature values along Alanya-Samandag coastal zone is seen to be 111 days. High temperatures exceeding 24,9 °C take place for a period of approximately 94 days. The period during which high temperatures are seen is recorded in 18 June-19 September. The period during which favourable maritime tourism season is seen in 8 May-13 July and 5 September-24 October. However, a period that may be problematic is experienced between 14 July and 4 September. The most suitable period for human comfort are seen 23 September-9 November. Acting in the light of these data in the planning and implementation of tourism activities poses great significance.

Keywords: Tourism, Climate, Alanya, Samandağ, Comfort, Sea

Kaynakça

 • AKGÜN, N., 1983. “İklim Parametrelerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”. Tıbbi Bi- yometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 11-12, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • ASLAN, O., 1983. “İnsanı Etkileyen Termal Faktörler Ve Termoregülasyon”. Tıbbi Biyometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 14, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • ATALAY, İ., 1987. Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakülte- si Yayınları No:9, İzmir.
 • BAHADIR, A., KARAGÜLLE, Z., 1983. “Biometeorolojik Açıdan İklim Türleri Ve Fizyolojik-Patolojik-Terapotik Etkileri”. Tıbbi Biyometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 15, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • DÖNMEZ, Y., 1990. Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları:102, İstanbul.
 • ERİNÇ, S., 1984. Klimatoloji ve Metodları. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları:2, İstanbul.
 • GÜNEŞ, A., 1983. “Bunaltıcı Hava Ve Bunu Meydana Getiren Meteorolojik Elemanlar, Bunaltıcı Havanın Tespit Edilmesi”. Tıbbi Biyometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 17–18, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • İLERİ, A., 1983. “İklim Ve Günlük Hava Olaylarının İnsan Sağlığı ve Davranışları Arasındaki İlişkiler”. Tıbbi Biyometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 23–24, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • KOÇMAN, A. 1993. İnsan Faaliyetleri ve Çevre Üzerine Etkileri Açısından Ege Ovala- rının İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 73, İzmir.
 • SCIENCE. Howstuffworks,2007. “What Is Relative Humidity And How Does It Affect How I Feel Outside?” http: //science. howstuffworks. com/ question651.htm (30.05.2007)
 • SUNGUR, K.A., 1980. “Türkiye’de İnsan Yaşamı Açısından Uygun Olan Ve Olmayan Isı Değerlerinin Aylık Dağılışı İle İlgili Bir Deneme”. İstanbul Üniversitesi Coğ- rafya Enstitüsü Dergisi 23: 27–36.
 • ŞEN, O., 1983. “Meteorolojik Olayların Canlı Sağlığı Üzerine Etkileri”. Tıbbi Biyome- teoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 10. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • ÜLKER, İ., 1988. Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çağdaş Kültür Eserleri Dizisi No.1006/129, Ankara.

Alanya-Samandağ kıyı kuşağında konforlu olma süresi ve deniz turizmi mevsiminin iklim koşullarına göre belirlenmesi

Yıl 2008, Cilt 0, Sayı 50, 1 - 20, 02.10.2014

Öz

Çalışma alanı Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nin doğu kıyılarının kapsamaktadır. Bu alanda en önemli ekonomik kaynaklarından birisi de turizmdir. Kıyı kuşağının sahip olduğu turizm çekicilikleri bu alanı özellikle iç turizm açısından yoğun kullanılan bir saha durumuna getirmiştir. Bilindiği gibi insanların sağlıklı bir ortamda dinlenmeleri, yorgunluklarından kurtulmaları, deniz suyu ve havasının sağlık etkisinden yararlanmaları, çevrenin doğal, tarihi ve kültürel özelliklerini tanıma ve onlardan istifade etme şeklindeki turizm ve eğlendinlen aktiviteleri açısından iklim koşullarının öngörülen eşik değerler içinde bulunması büyük önem taşımaktadır. İnsan konforu ve deniz turizmi mevsiminin belirlenmesinde bulunulan ortamdaki hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgâr, yağış ve güneşlenme ve deniz suyu sıcaklıklarının incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Alanya-Samandağ kıyı kuşağının iklim koşulları sağlık ve deniz turizmi açısından incelenmiştir. Buna göre yıl içinde güneşlenme imkânları oldukça elverişlidir. Efektif sıcaklık değerlerinin insan konforuna uygun olduğu süre 111 gündür. Ancak, 18 Haziran–19 Temmuz arasında 24,9°C’yi aşan yüksek sıcaklıklar yaşanmaktadır. Deniz turizmi yönünden en uygun dönem 8 Mayıs–13 Temmuz ve 5 Eylül–24 Ekim’dir. Bunun yanında 14 Temmuz–4 Eylül arasında deniz mevsimi yönünden uygun olmayan bir dönem görülmektedir. İnsan konforu yönünden ey uygun dönem ise 23 Eylül–9 Kasım arasında görülmektedir. Rüzgâr ve yağış koşulları da insan konforu ve deniz turizmine genel olarak uygundur. Turizm aktivitelerinin planlanmasında ve uygulanmasında bu veriler ışığında hareket edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, İklim, Alanya, Samandağ, Konfor, Deniz

Kaynakça

 • AKGÜN, N., 1983. “İklim Parametrelerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”. Tıbbi Bi- yometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 11-12, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • ASLAN, O., 1983. “İnsanı Etkileyen Termal Faktörler Ve Termoregülasyon”. Tıbbi Biyometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 14, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • ATALAY, İ., 1987. Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakülte- si Yayınları No:9, İzmir.
 • BAHADIR, A., KARAGÜLLE, Z., 1983. “Biometeorolojik Açıdan İklim Türleri Ve Fizyolojik-Patolojik-Terapotik Etkileri”. Tıbbi Biyometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 15, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • DÖNMEZ, Y., 1990. Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları:102, İstanbul.
 • ERİNÇ, S., 1984. Klimatoloji ve Metodları. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları:2, İstanbul.
 • GÜNEŞ, A., 1983. “Bunaltıcı Hava Ve Bunu Meydana Getiren Meteorolojik Elemanlar, Bunaltıcı Havanın Tespit Edilmesi”. Tıbbi Biyometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 17–18, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • İLERİ, A., 1983. “İklim Ve Günlük Hava Olaylarının İnsan Sağlığı ve Davranışları Arasındaki İlişkiler”. Tıbbi Biyometeoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 23–24, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • KOÇMAN, A. 1993. İnsan Faaliyetleri ve Çevre Üzerine Etkileri Açısından Ege Ovala- rının İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 73, İzmir.
 • SCIENCE. Howstuffworks,2007. “What Is Relative Humidity And How Does It Affect How I Feel Outside?” http: //science. howstuffworks. com/ question651.htm (30.05.2007)
 • SUNGUR, K.A., 1980. “Türkiye’de İnsan Yaşamı Açısından Uygun Olan Ve Olmayan Isı Değerlerinin Aylık Dağılışı İle İlgili Bir Deneme”. İstanbul Üniversitesi Coğ- rafya Enstitüsü Dergisi 23: 27–36.
 • ŞEN, O., 1983. “Meteorolojik Olayların Canlı Sağlığı Üzerine Etkileri”. Tıbbi Biyome- teoroloji Semineri Bildiri Özetleri Kitabı: 10. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • ÜLKER, İ., 1988. Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çağdaş Kültür Eserleri Dizisi No.1006/129, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yüksel GÜÇLÜ>

0000-0002-5181-2717

Yayımlanma Tarihi 2 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 0, Sayı 50

Kaynak Göster

APA Güçlü, Y. (2014). Alanya-Samandağ kıyı kuşağında konforlu olma süresi ve deniz turizmi mevsiminin iklim koşullarına göre belirlenmesi . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (50) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21231/227830