PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Spatial - Power-Conflict and Geopolitics: A theoretical and conceptual analysis

Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47, 1 - 14, 15.10.2014

Öz

Please click the pdf for the full text.

Kaynakça

 • AGNEW, ]., CORBRIDGE, S., Masreting Space-Hegemony, Territory and International Political Economy, Routlenge, London, 1995
 • AKAD, M.T., Strateji Üzerine, Kastaş yay.lst.2001.
 • BARNETT T., Pentagon ’un Yeni Haritasi, 1001 Kitapları, Ist 2005.
 • BRADEN K., SHELLEY F.M., Engaging Geopolitics, Prentice Hall,Newyork,1996
 • BREZEZINSKI, Z., Büyült Satranç Tahtası. Sabah Kitapları. 1998.
 • COX., K.R., Political Geography Territory, State and Society, Blackwell, USA, 2002
 • COMERT, S.,]eopolitik,]eostrateji ve Strateji,Harp Akademileri Yayını, 2000,lst.
 • JOHNSTON. R.]., Taylor, p.]., Watts P.j., (Ed.) Geographies of Global Change, 1999, Oxford Blackwell.
 • NEWMAN, D., (Ed.) Boundariesj'ern'toty and Postrnodernigf, Frank Cass Publishers, London, 1999.
 • DODDS, K., Geopolitics in a Changing World,England,2000.
 • GEOFFEREY, P, Geopolitics: Past, Present and Future, Pinter Publishers, London, 1998.
 • GLASSNER, M.I., Political Geography, USA. 1995.
 • HACISALIHOĞLU, I.Y., Yeni Dünya Düzeni Araya ve Türkiye: jeopolitik Analiz, Çantay Yay, 2001.
 • HACISALIHOĞLU, I.Y., Küreselleşme, Mekansal Etkileri ve İstanbul. Akademik Düzey Yay. 2000.
 • HACISALIHOĞLU, I.Y., Yeni Bir G üç Şeması ve Türküle(2002)ODTÜ" Uluslar arası üişltiler” Ulus- lararası Sempozyumu Kitabı.
 • HACISALIHOĞLU, I.Y., Küreselleşme ve Mekansal Yansımalan(2003) ODTÜ” Uluslar arası ilişki- ler" Uluslararasi 5empozyumu Kitabı.
 • HART, B.H.L., Strateş: Dolaylr T uturn, ASAM Yayınları, ANK. 2002.
 • KLARE, M.C., Kaynak Savaşları:: Küresel Çatışmanın Yeni Alanlari, Devin yay, 2005.
 • LACOSTE Y., Cografya Savaşmak içindir. (Çeviren Ayşin Arayıcı.) Özne Yay.,lst., 1998.
 • LATOUCHE, S., Dünyanın Batıhlaşması(Çev:T.Kesoglu) Ayrıntı Yayınları,1993,lst.
 • MAI-IAN, A.T., Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi, Q Matris Yay,lst., 2003.
 • MUIR, R., Political Geography ,Macmillan Pres., London, 1997.
 • NUMAN, ]., The Geopolitics of Power and Conflict, Belhaven Pres, Newyork, 1993.
 • NYE, J., ,Atnerikan Gücünün Paradoksu, Literatür yay., 2003.
 • PAINTER, J., Politics, Geography and Political Geography, Arnold, London, 1995.
 • SHORT, ].R., An Introduction to Political Geography, Routlenge, London,]994.
 • SILBERFEIN, M., “ lnsurrections",The Geographical Dimensions of Terrorism, Edited By; Susan L.Cutter ve diğerleri, Routledge, London, 2003.
 • SÖNMEZOĞLU, F., ”Uluslararası İlişkiler Sözlügü”Derya)anlarr, Ist.
 • SÖNMEZOĞLU, F., (Derleyen) “Uluslarasr Politikada Yeni Alanlar, Bakrşlar"Der Yayınlan, Ist.
 • TAYLOR, P.] ., Political Geography: Wold-EconomyNation-State and Locality, Longman, Newyork,l995. _ '
 • TUATHAIL, G. Q., "Postmodern Geopolitics? The Modern Geopolitical Imagination and Beyond”, in Rethinking Geopolitics.
 • TUATHAIL, G.Q., “Eleştirel jeopolitiği Anlamak: Jeopolitik ve Risk Toplumu”_leopolitik, Strateji ve Coğrafya içinde, Cohn S. Gray, Geoffrey Sloan, çev; Tuğrul Karabacak, Asam Yayınları, An— kara, 2003.

Kuramsal ve kavramsal bir çözülme: Mekan-Güç-Çatışma ve Jeopolitik

Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47, 1 - 14, 15.10.2014

Öz

Makale tam metni için pdf e tıklayınız.

Kaynakça

 • AGNEW, ]., CORBRIDGE, S., Masreting Space-Hegemony, Territory and International Political Economy, Routlenge, London, 1995
 • AKAD, M.T., Strateji Üzerine, Kastaş yay.lst.2001.
 • BARNETT T., Pentagon ’un Yeni Haritasi, 1001 Kitapları, Ist 2005.
 • BRADEN K., SHELLEY F.M., Engaging Geopolitics, Prentice Hall,Newyork,1996
 • BREZEZINSKI, Z., Büyült Satranç Tahtası. Sabah Kitapları. 1998.
 • COX., K.R., Political Geography Territory, State and Society, Blackwell, USA, 2002
 • COMERT, S.,]eopolitik,]eostrateji ve Strateji,Harp Akademileri Yayını, 2000,lst.
 • JOHNSTON. R.]., Taylor, p.]., Watts P.j., (Ed.) Geographies of Global Change, 1999, Oxford Blackwell.
 • NEWMAN, D., (Ed.) Boundariesj'ern'toty and Postrnodernigf, Frank Cass Publishers, London, 1999.
 • DODDS, K., Geopolitics in a Changing World,England,2000.
 • GEOFFEREY, P, Geopolitics: Past, Present and Future, Pinter Publishers, London, 1998.
 • GLASSNER, M.I., Political Geography, USA. 1995.
 • HACISALIHOĞLU, I.Y., Yeni Dünya Düzeni Araya ve Türkiye: jeopolitik Analiz, Çantay Yay, 2001.
 • HACISALIHOĞLU, I.Y., Küreselleşme, Mekansal Etkileri ve İstanbul. Akademik Düzey Yay. 2000.
 • HACISALIHOĞLU, I.Y., Yeni Bir G üç Şeması ve Türküle(2002)ODTÜ" Uluslar arası üişltiler” Ulus- lararası Sempozyumu Kitabı.
 • HACISALIHOĞLU, I.Y., Küreselleşme ve Mekansal Yansımalan(2003) ODTÜ” Uluslar arası ilişki- ler" Uluslararasi 5empozyumu Kitabı.
 • HART, B.H.L., Strateş: Dolaylr T uturn, ASAM Yayınları, ANK. 2002.
 • KLARE, M.C., Kaynak Savaşları:: Küresel Çatışmanın Yeni Alanlari, Devin yay, 2005.
 • LACOSTE Y., Cografya Savaşmak içindir. (Çeviren Ayşin Arayıcı.) Özne Yay.,lst., 1998.
 • LATOUCHE, S., Dünyanın Batıhlaşması(Çev:T.Kesoglu) Ayrıntı Yayınları,1993,lst.
 • MAI-IAN, A.T., Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi, Q Matris Yay,lst., 2003.
 • MUIR, R., Political Geography ,Macmillan Pres., London, 1997.
 • NUMAN, ]., The Geopolitics of Power and Conflict, Belhaven Pres, Newyork, 1993.
 • NYE, J., ,Atnerikan Gücünün Paradoksu, Literatür yay., 2003.
 • PAINTER, J., Politics, Geography and Political Geography, Arnold, London, 1995.
 • SHORT, ].R., An Introduction to Political Geography, Routlenge, London,]994.
 • SILBERFEIN, M., “ lnsurrections",The Geographical Dimensions of Terrorism, Edited By; Susan L.Cutter ve diğerleri, Routledge, London, 2003.
 • SÖNMEZOĞLU, F., ”Uluslararası İlişkiler Sözlügü”Derya)anlarr, Ist.
 • SÖNMEZOĞLU, F., (Derleyen) “Uluslarasr Politikada Yeni Alanlar, Bakrşlar"Der Yayınlan, Ist.
 • TAYLOR, P.] ., Political Geography: Wold-EconomyNation-State and Locality, Longman, Newyork,l995. _ '
 • TUATHAIL, G. Q., "Postmodern Geopolitics? The Modern Geopolitical Imagination and Beyond”, in Rethinking Geopolitics.
 • TUATHAIL, G.Q., “Eleştirel jeopolitiği Anlamak: Jeopolitik ve Risk Toplumu”_leopolitik, Strateji ve Coğrafya içinde, Cohn S. Gray, Geoffrey Sloan, çev; Tuğrul Karabacak, Asam Yayınları, An— kara, 2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yaşar Hacısalihoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Hacısalihoğlu, Y. (2014). Kuramsal ve kavramsal bir çözülme: Mekan-Güç-Çatışma ve Jeopolitik . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (47) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21234/227848