PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

2006 yılında Çanakkale'de yaşanan kar fırtınalarının mekansal etkileri

Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47, 99 - 114, 15.10.2014

Öz

Makale tam metni için pdf e tıklayınız.

Kaynakça

 • Hewitt, K,. 1997, Regions of Risk (A Geographical Introduction to Disasters), Pearson Education.
 • Koç, T., Türkeş, M., Çalışkan, V., Sarış, F., Irdem, C., Çavuş, C. ve Sağlam, A., 2005, “2004 Çanakkale
 • Kar Fırtınası Afetinin Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi", Sivil Savunma, Sa
 • yı:181, Ankara. Koç, T., Türkeş, M., Çalışkan, V., Sarış, F., Irdem, C., Çavuş, C. ve Sağlam, A., 2005, “22—25 Ocak
 • Çanakkale Kar Fırtınası Afetinin Yarattığı Sosyal Etkilerin Mahalle (Çanakkale) Ölçeğin"
 • de Değerlendirilmesi”, 29—30 Eylül 2005, Ulusal Coğrafya Kongresi, Bildiriler Kitabi, lstanbul. Koç, T., Türkeş, M., Çalışkan, V., 2005, “22-25 Ocak 2004 Çanakkale Kar Fırtınasnın Oluşum ve
 • Etkilerinin Coğrafi Analizi“, Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ege
 • Coğrafi Bilgi sistemleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 Nisan 2005, lzmir. Koç, T., Türkeş, M., Çalışkan, V., “Ocak 2004 Kar Fırtınası Doğal Afetinin Belirlenebilcn Ekonomik
 • Sonuçları", Uluslararası Çanakkale Kongresi, 17-19 Mart 2006, lstanbul (Baskıda) Odabaş, A., 2000, “Felaket Yönetiminde Peyzaj Mimarlığı", 9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama
 • Kongresi, Bildiriler Kitabı, Trabzon. Robinson, P. ]. and Henderson-Sellers, A., 1999, “Human Interaction with Climate", Contemporary
 • Climatology, Pearson, Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş., 2002, Doğal Afetler ve Türkiye, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Türkeş, M., 2004, “2004 Kışı ve Insan Kaynaklı Meteorolojik Afetler Üzerine Bir Değerlendirme”,
 • , Sayı: 42, Ankara Ünlü, A., 2005, “Bir Risk değerlendirme Yöntemi Olarak Yerleşme Ünitesi Analizi”, Afet Yönetiminin
 • Temel Ilkeleri, T.C. Içişleri Bakanlığı/Japonya Uluslar Arası lşbirliği Ajansı (]ICA). Yılmaz, A., 2003, Afet Yönetimi, Pegem A Yayıncılık.

Spatial impacts of snow storms in Çanakkale in 2006

Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47, 99 - 114, 15.10.2014

Öz

Please click the pdf for the full text.

Kaynakça

 • Hewitt, K,. 1997, Regions of Risk (A Geographical Introduction to Disasters), Pearson Education.
 • Koç, T., Türkeş, M., Çalışkan, V., Sarış, F., Irdem, C., Çavuş, C. ve Sağlam, A., 2005, “2004 Çanakkale
 • Kar Fırtınası Afetinin Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi", Sivil Savunma, Sa
 • yı:181, Ankara. Koç, T., Türkeş, M., Çalışkan, V., Sarış, F., Irdem, C., Çavuş, C. ve Sağlam, A., 2005, “22—25 Ocak
 • Çanakkale Kar Fırtınası Afetinin Yarattığı Sosyal Etkilerin Mahalle (Çanakkale) Ölçeğin"
 • de Değerlendirilmesi”, 29—30 Eylül 2005, Ulusal Coğrafya Kongresi, Bildiriler Kitabi, lstanbul. Koç, T., Türkeş, M., Çalışkan, V., 2005, “22-25 Ocak 2004 Çanakkale Kar Fırtınasnın Oluşum ve
 • Etkilerinin Coğrafi Analizi“, Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ege
 • Coğrafi Bilgi sistemleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 Nisan 2005, lzmir. Koç, T., Türkeş, M., Çalışkan, V., “Ocak 2004 Kar Fırtınası Doğal Afetinin Belirlenebilcn Ekonomik
 • Sonuçları", Uluslararası Çanakkale Kongresi, 17-19 Mart 2006, lstanbul (Baskıda) Odabaş, A., 2000, “Felaket Yönetiminde Peyzaj Mimarlığı", 9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama
 • Kongresi, Bildiriler Kitabı, Trabzon. Robinson, P. ]. and Henderson-Sellers, A., 1999, “Human Interaction with Climate", Contemporary
 • Climatology, Pearson, Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş., 2002, Doğal Afetler ve Türkiye, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Türkeş, M., 2004, “2004 Kışı ve Insan Kaynaklı Meteorolojik Afetler Üzerine Bir Değerlendirme”,
 • , Sayı: 42, Ankara Ünlü, A., 2005, “Bir Risk değerlendirme Yöntemi Olarak Yerleşme Ünitesi Analizi”, Afet Yönetiminin
 • Temel Ilkeleri, T.C. Içişleri Bakanlığı/Japonya Uluslar Arası lşbirliği Ajansı (]ICA). Yılmaz, A., 2003, Afet Yönetimi, Pegem A Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Vedat Çalışkan Bu kişi benim


Abbas Aslan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 0, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Çalışkan, V. & Aslan, A. (2014). 2006 yılında Çanakkale'de yaşanan kar fırtınalarının mekansal etkileri . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (47) , 99-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21234/227853