Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İran’da iklim değişikliğinin, klimatolojik, meteorolojik ve hidrolojik afetlere etkisi

Yıl 2022, Sayı: 80, 97 - 114, 30.06.2022
https://doi.org/10.17211/tcd.1085714

Öz

İklim değişikliği, çevreyi ve insan yaşamını pek çok bakımdan olumsuz etkilemektedir. Yerkürede
iklim değişikliğinin kanıtları yeterince kuvvetli ve ikna edicidir. Deniz seviyelerinin yükselmesi,
buzulların erimesi ve buzul alanlarının gerilemesi, yıllık yağış düzenlerinde ciddi değişimlerin
görülmesi ve küresel ısınmadaki artışlar belli başlı belirtilerdir. Araştırma bulguları ve tespitler
20. yüzyılın ortalarından bu yana değişimlerin temel nedeninin insan etkileri olduğunu ortaya
koymaktadır. Fosil yakıtların orantısız kullanımı atmosferdeki sera gazlarının hızlı artışına neden
olmuştur. Sera gazı seviyelerinde düşüş olmaz ise 2100 yılına kadar Dünya’nın ortalama sıcaklık
artışının 6.4 °C’ye ulaşabileceği ve ilişkili afet tehlikelerinin giderek artacağı yönünde sonuçlar
belirtilmektedir. İran, iklim değişikliğinin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini ciddi artışlarla yaşayan
ülkeler arasındadır. 1900-1980 yılları arasında yılda gerçekleşen afet sayısı 100’ün altında
rapor edilmişken, 2000-2019 yılları arasında afet olayı sayısı yılda 400’e ulaşmıştır. Araştırmalar,
İran’da meydana gelen sel, fırtına, kuraklık, yer çökmesi ve orman yangınları gibi afet olaylarının
temel nedeninin iklim değişikliği olduğunu göstermektedir. İran, yaklaşık 687 milyon ton CO2
üretimi ile Orta Doğu’da iklim değişikliğinden sorumlu birinci, Dünya’da ise altıncı ülke sıralamasında
yer almaktadır. Gereken önlemlerin alınmaması durumunda önümüzdeki on yıl içerisinde
iklim ile ilişkili afetlerdeki artışın çok daha yüksek olacağına dikkat çekilmektedir.

Teşekkür

Yazarlar, titiz ve düzenli editörlüğü için dergi editörü Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR ile makaleye yapıcı önerileri ve değerli katkıları nedeniyle isimlerini belirtmeyen tüm hakemlere teşekkürü borç bilirler.

Kaynakça

 • Abatzoglou, J. T., Williams, A. P., & Barbero, R. (2019). Global emergence of anthropogenic climate change in fire weather indices. Geophysical Research Letters, 46(1), 326-336. https://doi.org/ 10.1029/2018GL080959
 • Adedeji, O., Okocha, R., & Olatoye, O. (2014). Global climate change. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, 114-122. https://www.scirp.org/pdf/GEP_2014042109284451.pdf
 • Albergel, C., Calvet, J. C., Gibelin, A. L., Lafont, S., Roujean, J. L., & Berne, C. (2010). Observed and modelled ecosystem respiration and gross primary production of a grassland in southwestern France. Biogeosciences, 7(5), 1657-1668. https://doi. org/10.5194/bg-7-1657-2010
 • Alizadeh-Choobari, O., Ghafarian, P., & Owlad, E. (2016). Temporal variations in the frequency and concentration of 47 dust events over Iran based on surface observations. International Journal of Climatology, 36(4), 2050-2062. https://doi.10.1002/joc.4479
 • Alvankar, S. R., Nazari, F., & Fattahi, E. (2015). The intensity and return period of drought under future climate change scenarios in Iran. Journals of Spatial Analysis Environmental Hazards, 3(2), 99. https://www.magiran.com/paper/1622841?lang=en
 • Amlishi, A. (2007). A study of the type and causes of fire in the forests of Gilan province. [Conference presentation]. The Second National Conference on Plant Protection of Forests and Rangelands of the Country, In the Field of Forests and Forestry, 129-128.
 • Babaee, O., & Alijani, B. (2013). Spatial analysis of long duration droughts in Iran. Physical Geography Research Quartery, 45(3), 1-12. https://doi.10.22059/JPHGR.2013.35831
 • Babaeian, E. (2019, November 18-19). Climate change in Iran: from effects and threats to opportunities. [Conference presentation]. Sixth Regional Conference of Climate Change, Tehran. https:// civilica.com/doc/1002757
 • Bakhtiari, A. (2014). Country report: the islamic republic of Iran on disaster risk management. Iranian National Disaster Management Organization (NDMO) And Visiting Researcher at ADRC https://www.adrc.asia/countryreport/IRN/2013/IRN_CR2013B. pdf
 • Banej Shafiei, A., Akbarinia, M., Azizi, P., & Eshaghi Rad, J. (2010). Impacts of fire on some chemical properties od forest soil in north of Iran (case study: Kheyroudkenar forest). Iranian Journal of Forest and Poplar Research., 18(41), 365-379. https://ijfpr.areeo. ac.ir/article_107690.html?lang=en
 • Başoğlu, A., & Telatar, O. M. (2013). İklim değişikliğinin etkileri: tarım sektörü üzerine ekonometrik bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 8-25. https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_ e88c5.pdf
 • Blake, E. S., Kimberlain, T. B., Berg, R. J., Cangialosi, J. P., & Beven, J. L. (2012). Tropical cyclone report: Hurricane Sandy 2012. U.S. National Hurricane Center. https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/ AL182012_Sandy.pdf
 • Blazy, R., Błachut, J., Ciepiela, A., Labuz, R. Ç., & Papież, R. (2021). Renewable energy sources vs. an air quality improvement in urbanized areas - the metropolitan area of Kraków case. Frontiers in Energy Research 9, 767418. https://doi.org/10.3389/ fenrg.2021.767418
 • Boer, M. M., Resco de Dios, V., & Bradstock, R. A. (2020). Unprecedented burn area of Australian mega forest fires. Nature Climate Change, 10,171-172. https://doi.org/10.1038/s41558-020- 0716-1
 • Boloorani, A. D., Nabavi, S. O., Azizi, R., & Bahrami, H. A. (Eds.). (2012). Characterization of Dust Storm Sources in Western Iran Using a Synthetic Approach. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29172-2_59
 • Borna, R., Roshan, G., & Shahkoohi, A. K. (2011). Global warming effect on comfort climate conditions in Iran. Advanced Environmental Biology, 5(11), 3511-8.
 • Caglayan, A., Saber, R., & Isik, V. (2021, October 10-14). Assessment of August 11, 2021 Bozkurt flood disaster with Sentinel-2 satellite images, Turkey. [Conference presentation]. 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bucharest. https://doi. 10.3997/2214-4609.202149BGS88
 • Checchi, F., & Robinson, W. C. (2013). Mortality among populations of southern and central Somalia affected by severe food insecurity and famine during 2010–2012. FAO and FEWS NET, 87 pp. https://www.fao.org/publications/card/en/c/be225a03-c4e6- 4b65-90aa-d6386c27997a/
 • Darand, M., Masoodian, A., Nazaripour, H., & Mansouri Daneshvar, M. R. (2015). Spatial and temporal trend analysis of temperature extremes based on Iranian climatic database. Arabian Journal of Geosciences, 8(10), 8469-8480. https://doi.org/10.1007/ s12517-015-1840-5
 • Dastorani, M., & Jafari, M. (2019). Analysis of the trend of dust changes in Ardestan region, Iran. Desert Ecosystem Engineering Journal, 2(1), 45-54. https://doi.10.22052/jdee.2019.173755.1049
 • Demir, A. (2009). Küresel iklim değişkliğinin biyolojik çeşitlilik ve ekosistem kaynakları üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2), 37-54. https://doi.org/10.1501/Csaum_ 0000000013
 • Doğan, S., Özçelik, S., Dolu, Ö., & Erman, O. (2010). Küresel ısınma ve biyolojik çeşitlilik. İklim Değişikliği ve Çevre, (3), 63-87. https:// www.researchgate.net/publication/262914443
 • Dustan, R. (2015). An analysis of droughts in Iran in the last half-century. Journal of Climatological Research, 6 (23-24), 2-19. https:// www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290550
 • Ehsani, M. R., Arevalo, J., Risanto, C. B., Javadian, M., Devine, C. J., Arabzadeh, A., Venegas-Quiñones, H. L., Dell’Oro, A. P., & Behrangi, A. (2020). 2019–2020 Australia fire and its relationship to hydro climatological and vegetation variabilities. Water, 12(11), 3067. https://doi.org/10.3390/w12113067
 • Ekrami, M. (2019, July16-17). Severe drop in groundwater is the most important cause of subsidence in the plains of the country. [Conference presentation]. 14th National Conference on Watershed Management Science and Engineering of Iran, ,Orumieh. https://civilica.com/doc/1012204/
 • Elizabeth, B., Ramankutty, N., Hyman G., & Coomes, O. T. (2010). The role of pasture and soybean in deforestation of the Brazilian Amazon. Environmental Research Letters, 5, 9 pp. https://doi. org/10.1088/1748-9326/5/2/024002
 • Esfahan Meteorological Department, (2020). Analytical report of drought in Isfahan province. Applied Meteorological Research Office. http://esfahanmet.ir/dorsapax/userfiles/file/Drought- Bulltein.pdf
 • Eskandari, S. (2015). Investigation on the relationship between climate change and fire in the forests of Golestan province. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 13(1), 1-10. https://www.magiran.com/paper/1445004?lang=en
 • Eslamian, S., Gilroy, K. L., & McCuen, R. H. (2011). Climate change detection and modeling in hydrology. In: J. Blanco & H. Kheradmand (Eds.). Climate change research and technology for adaptation and mitigation. InTech, 87-100. https ://doi.org/10.5772/24550
 • Etemadi, H., Samadi, S., & Sharifikia, M. (2014). Uncertainty analysis of statistical downscaling models using general circulation model over an international wetland. Climate Dynamics, 42, 2899- 2920. https://doi.10.1007/s00382-013-1855-0
 • Fallah, B., Sodoudi, S., Russo, E., Kirchner, I., & Cubasch, U. (2017). Towards modeling the regional rainfall changes over Iran due to the climate forcing of the past 6000 years. Quaternary International, (429), 119-128. https ://doi.org/10.1016/j.quaint. 2015.09.061
 • Fallah Ghalhari, G., Shakeri, F., & Dadashi Roudbari, A. (2019). Impacts of climate changes on the maximum and minimum temperature in Iran. Theoretical and Applied Climatology, 138(3), 1539- 62. https://doi.org/10.1007/s00704-019-02906-9
 • Falsafizade, N., & Sabouhi, M. (2011). Assessment effect of climate change on products of agriculture sector. Journal of Agricultural Economics and Development, 26, 272-286.
 • Firuzian, S., & Mohammadi sadegh, S. (2016,September 6). Investigation of the effects and social harms of fine dust (case study of Sistan city). [Conference presentation]. Fourth International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, Athene, Greece. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper. aspx?ID=61390
 • Foltz, R. C. (2002). Iran’s water crisis: cultural, political, and ethical dimensions. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 15, 357–380. https://doi.10.1023/A:1021268621490
 • Food and Agriculture Organization, (2005). Global forest resources assessment, progress towards sustainable forest management. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 350 pp. http://www.env-edu.gr/Documents/Global%20Forest% 20Resources%20Assessment%202005.pdf
 • Frich, P., Alexander, L.V., Della-Marta, P., Gleason, B., Haylock, M., Klein Tank, A. M. G., & Peterson, T. (2002). Observed coherent changes in climatic extremes during the second half of the twentieth century. Climate Research, 19, 193-212. http://dx.doi. org/10.3354/cr019193
 • Fritz, H. M., & Naderi Beni, A. (2015, November 2-4). Comparison between the 2007 cyclone Gonu storm surge and the 2004 Indian ocean tsunami in Oman and Hormozgan, Iran. [Conference presentation]. Fifth International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC2015), Muscat, Oman. https://www.researchgate. net/publication/301363009_Comparison_between_the_2007_ Cyclone_Gonu_Storm_Surge_and_the_2004_Indian_Ocean_ Tsunami_in_Oman_and_Hormozgan_Iran
 • Ghaderi, S., & Mahmud zadeh, A. (2014, May 15-16). Investigation of water shortage crisis and water pollution in Zayandehrud river. [Conference presentation]. First National Conference on Water Crisis, Islamic Azad University, Khorasan Branch Esfahan. https://civilica.com/doc/215177/
 • Ghaffari, D., & Mosatafa zadeh, R. (2015). An investigation on source, consequence and solution of dust storm phenomenon in Iran. Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 4(2), 107-125. https://doi.10.22069/ejang.2016.2799
 • Ghazanfar pour, H., Hasan Zadeh, S., & Hamedi, M. (2017). Fire contorol management at the Northern forests of Iran (case study: Golestan forest). Journal of Natural Environment Hazards, 5(10), 61-78. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper. aspx?ID=522837
 • GISTEMP Team, (2022). GISS surface temperature analysis (GISTEMP), version 4. NASA Goddard Institute for Space Studies. Dataset accessed at data.giss.nasa.gov/gistemp/.
 • Gohari, A., Eslamian, S., Abedi-Koupaei, J., Massah Bavani, A., Wang D., & Madani, K. (2013). Climate change impacts on crop production in Iran’s Zayandeh-Rud river basin. Science of the Total Environment, (442), 405- 419. http://dx.doi.org/10.1016/j. scitotenv.2012.10.029
 • Guo, Y., Wu, Y., Wen, B., & Li, S. (2020). Floods in China, COVID-19, and climate change. Lancet Planetary Health. https://doi. org/10.1016/ S2542-5196(20)30203-5
 • Halbian, A. H., & Shabankari, M. (2010, April 14-16). Water resources management in Iran (case study: challenges of water transfer from Beheshtabad to Zayandehrud). [Conference presentation]. Fourth International Congress of Geographers of the Islamic World, Zahedan. https://civilica.com/doc/82847/
 • Haque, Md. K., Azad, Md. A. K., Hossain, Md. Y., Ahmed, T., Uddin, M., & Hossain, Md. M. (2021). Wildfire in Australia during 2019- 2020, Its impact on health, biodiversity and environment with some proposals for risk management: a review. Journal of Environmental Protection, 12, 391-414. https://doi.org/10.4236/ jep.2021.126024
 • Heintze, H., Kirch, L., Hilft, B. E., Küppers, B., Mann, H., Mishcho, F., Mucke, P., Pazdziery, T., Prütz, R., Radtke, K., Strube, F., & Weller, D. (2018). World risk report. Berlin: Bündnis Entwicklung Hilft. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/World- RiskReport-2018.pdf
 • Hoseini Milani, M. (1994). Additions extraction of groundwater resources and its effects. [Conference presentation]. Proceedings of the National Conference on Groundwater Resources, Sirjan, 91-98.
 • Hoshyarkhah, B., & Jamshidi Alashti, R. (2007). Forest fire regimes and coping strategies. [Conference presentation]. The Second Conference on Dealing with Natural Disasters, Tehran. Hui, C., Jian, L., Guizhou, W., Guang, Y., & Lei, L. (2015). Identification of sand and dust storm source areas in Iran. Journal of Arid Land, 7(5), 567–578. https://www.researchgate.net/publication/ 279865093
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2007). Summary for Policymarkers, in: Climate Change 2007. Solomon, S. D., Qin, M., Manning, Z., Chen, M., Marquis, K. B., Averyt, M., Tignor & H. L., Miller (Eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-18. https://www.ipcc.ch/ site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-spm-1.pdf
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of working group I to the Fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, 1535 pp. http://www.climatechange2013. org/report/
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2014). Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Field, C. B., Barros, V. R., Dokken, D. J., Mach, K. J., Mastrandrea, M. D., Bilir, T. E., … & White, L. L. (Eds). Climate change 2014: contribution of working group II to the Fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2021). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Masson-Delmotte, V. P., Zhai, A., Pirani, S. L., Connors, C., Péan, S., Berger, N., Caud, Y., Chen, L., Goldfarb, M. I., Gomis, M., Huang, K., Leitzell, E., Lonnoy, J. B. R., Matthews, T. K., Maycock, T., Waterfield, O., Yelekçi, R., Yu, & Zhou, B. (Eds.). Contribution of working group I to the Sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, In Press. https://www.ipcc.ch/report/ ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
 • Janbazghobadi, Gh. (2019). Investigation of forest fire hazard areas in Golestan province based on fire risk system index (Frsi) using the technique (Gis). Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 6(3), 89-102. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper. aspx?ID=755557
 • Kaffashi, S., Shamsudin, M. N., Radam, A., Rahim, K. A., & Yacob, M. R. (2013). We are willing to pay to support wetland conservation: local users’ perspective. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 20, 325–335. https://doi.org/10. 1080/13504509.2013.800612
 • Karamooz, M., & Araghy nejad, S. (2005). Advanced hydrology. Amirkabir Technology University Press, Tehran.
 • Karimi, M., Ghanbari, A., & Amiri, S. H. (2013). Assessing the risk of urban settlements from the phenomenon of land subsidence case study: district 18 of Tehran. Scientific-research journal of spatial planning (geography), 3(1), 37-56. https://www.sid.ir/ fa/journal/ViewPaper.aspx?id=212575
 • Kawamura, K., Parrenin, K., Lisiecki, L., Uemura, R., Vimeux, F., Severinghaus, J. P., Hutterli, M. A., Nakazawa, T., Aoki, S., Jouzel, J., Raymo, M. E., Matsumoto, K., Nakata, H., Motoyama, H., Fujita, S., Goto-Azuma, K., Fujii, Y., & Watanabe, O. (2007). Northern hemisphere forcing of climatic cycles in Antarctica over the past 360,000 years. Nature, 448, 912–916. https://doi.org/10.1038/ nature06015
 • Kordjezi, M., Bagherian, S., Babaeian, E., & Kamali, A. M. (2014, Februrary 23-24). Investigation of the effects of climate change on torrential rains in Gulistan province. [Conference presentation]. Fifth International Conference on Integrated Natural Disaster Management, Tehran. https://civilica.com/doc/252310
 • Kouzy, R., Jaoude, J. A., Kraitem, A., El Alam, M. B., Karam, B., Adib, E., Zarka, J., Traboulsi, C., Aki, E. W., & Baddour, K. (2020). Coronavirus goes viral: quantifying the COVID-19 misinformation epidemic on Twitter. Cureus, 12(3), e7255. https://doi.10.7759/ cureus.7255
 • Kunkel, K. E. (2003). North American trends in extreme precipitation. Natural Hazards, 29, 291–305. https://doi. org/10.1023/A:1023694115864
 • Kunz, M., Mühr, B., Kunz-Plapp, T., Daniell, J. E., Khazai, B., Wenzel, F., Vannieuwenhuyse, M., Comes, T., Elmer, T., Schröter, K., Fohringer, J., Münzberg, T., Lucas, C., & Zschau, J. (2013). Investigation of superstorm Sandy 2012 in a multi-disciplinary approach. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 2579–2598. https:// doi:10.5194/nhess-13-2579-2013
 • Ledwith, T. (2015). Crisis in the horn of Africa: rethinking the humanitarian response. At UNICEF-FAO seminar in Nairobi, experts and practitioners seek long-term solutions. https://reliefweb. int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_2581.pdf
 • Lenssen, N. J. L., Schmidt, G. A., Hansen, J. E., Menne, M. J., Persin, A., Ruedy, R., & Zyss, D. (2019). Improvements in the GISTEMP uncertainty model. Journal of Geophysical Research: Atmosphere, 124(12), 6307-6326, https://doi.org/10.1029/2018JD029522
 • Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis?. Journal of Environmental Studies and Sciences, 4(4), 315–328. https://doi.org/10.1007/s13412-014-0182-z
 • Mansouri Daneshvar, M. R., Ebrahimi, M., & Nejadsoleymani, H. (2019). An overview of climate change in Iran: facts and statistics. Environmental Systems Research, 8(7), 1-10. https://doi. org/10.1186/s40068-019-0135-3
 • Mearns, K., Whitaker, S. M., & Flin, R. (2003). Safety climate, safety management practice and safety performance in offshore environments. Safety Science, 41, 641-680. https://doi.10.1016/ S0925-7535(02)00011-5
 • Modarres, R., Sarhadi, A., & Burn, D. H. (2016). Changes of extreme drought and flood events in Iran. Global and Planetary Change Journal, 144, 67-81. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.07.008
 • Mohammadi, H., & Yolmeh, I. (2014). Statistical and synoptic analysis of forest fires in Golestan province (case study: 16 December 2005 and 9 Mart 2006). Journal of Climate Research, 8(31-32), 63-80. https://clima.irimo.ir/article_14955.html?lang=en
 • Mohebbi, F., Dadash pour, B., & Mohebbi Rad, H. (2020). Exploring the causes and consequence of Lake Urmia environmental disaster. Ecology of Water Resources Journal, 4(1), 49-61. https:// ewrj.areeo.ac.ir/article_122379.html?lang=en
 • Molle, F., Hoogesteger, J., & Mamanpoush, A. (2008). Macro- and micro-level impacts of droughts: the case of the Zayandeh Rud river basin, Iran. Irrigation and Drainage, 57(2), 219-227. https:// doi.org/10.1002/ird.357
 • Morabbi, M. (2011, 22-25 November). Risk warning and crisis management for dust storm effects on western border of Iran. [Conference presentation]. United Nations International Conference on Space-Based Technologies for Disaster Risk Management. Beijing, China. https://www.un-spider.org/sites/default/files/ Session3_Risk_Warning_and_Crisis_Management_for_Dust_ Storm_Effects_on_Western_border_of_Iran.pdf
 • Motazeriun, M., & Aslani, F. (2019). Evaluation of land subsidence using GIS technique (case study: Tehran and Alborz provinces). Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) Quarterly, 9(1), 35-47. http://dpmk.ir/article-1-238-fa.html
 • Mousavi, A., Ardalan, A., Takian, A. Ostadtaghizadeh, A., Naddafi, K., & Massah Bavani, A. (2020). Climate change and health in Iran: a narrative review. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 18, 367-378. https://doi.org/10.1007/s40201-020- 00462-3
 • National Aeronautics and Space Administration, (2022). NASA’s goddard institute for space studies (GISS). https://climate.nasa.gov/ vital-signs/global-temperature/ National Climate Change Office of Iran, (2014). Third national communication to UNFCCC. http://clima te-chang e.ir. https ://unfcc c.int/sites /defau lt/files /resou rce/Third Natio nalco mmuni catio nIRAN .pdf
 • National Oceanic and Atmospheric Administration, (2006). Service assessment hurricane Katrina August 23-31, 2005. Johnson, D. L., Brigadier General, USAF, Department of Commerce, United States of America. https://www.weather.gov/media/publications/ assessments/Katrina.pdf
 • National Report of the Islamic Republic of Iran, (2005). National report of the Islamic Republic of Iran on disaster reduction. World Conference on Disaster Reduction, Kobe, Hyogo, Japan. https://www. unisdr.org/2005/mdgs-drr/national-reports/Iran-report.pdf
 • Nikouei, A., Zibaei, M., & Ward, F. A. (2012). Incentives to adopt irrigation water saving measures for wetlands preservation: An integrated basin scale analysis. Journal of Hydrology, (464-465), 216- 232. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.07.013
 • Panahi, H., & Esmaeel Darjani, N. (2020). Effects of global warming and climate changes on economic growth (case study: Iran provinces during 2002-2012). Journal of Environmental Seience and Technology, 22(1), 79-88. https://doi.10.22034/ JEST.2020.22073.3114
 • Parhizkari, A., Mozaffari, M. M., Hoseini Khodadadi, M., & Parhizkari, R. (2016). Study of effectiven factors on farmers’ participation of Shahroud river basin (Qazvin province) in use of soil and water conservation practices using of multinomial logit model. Journal of Watershed Management Research, 7, 241-253. https:// doi.10.18869/acadpub.jwmr.7.13.253
 • Parvazi, M. )2017(. Studying the draughts in Kerman using four indices, namely TOPSIS, SPI, PNPI and Z. Journal of Geographical Sciences (Applied Geography), 14(29), 117-131. doi:1069. http://geographic.sinaweb.net/article_669666.html
 • Pausas, J. G., Llovet, J., Rodrigo, A., & Vallejo, R. (2008). Are wildfires a disaster in the Mediterranean basin? – A review. International Journal of Wildland Fire, 17, 713–723. https://doi.10.1071/ WF07151
 • Peyravi, M., Peyvandi, A. A., & Marzaleh, M. A. (2019). Donations in the great flood of Iran, 2019: strengths and challenges. Iranian Red Crescent Medical Journal 21(5), e92904. https://www.sid.ir/ en/journal/ViewPaper.aspx?id=686607
 • Pfahl, S., O’Gorman, P. A., & Fischer, E. M. (2017). Understanding the regional pattern of projected future changes in extreme precipitation. Nature Climate Change, 7(6), 423–7. https://doi. org/10.1038/nclimate3287
 • Post Disaster Needs Assessment, (2019). Iran 2019 floods in Lorestan, Khuzestan and Golestan provinces. https://reliefweb.int/report/ iran-islamic-republic/post-disaster-needs-assessment-pdna- iran-2019-floods-lorestan-khuzestan
 • Pounds, J. A., & Puschendorf, R. (2004). Ecology-clouded futures. Nature, 427. https://doi.10.1038/427107a
 • Primavera, J. H., de la Cruz, M., Montilijao, C., Consunji, H., de la Paz, M., Rollon, R. N., Maranan, K., Samson, M. S., & Blanco, A. (2016). Preliminary assessment of post-Haiyan mangrove damage and short-term recovery in Eastern Samar, Central Philippines. Marine Pollution Bulletin, 109(2), 744-750. https://doi. org/10.1016/j.marpolbul.2016.05.050
 • Prospero, J. M., Ginoux, P., & Torres, O. (2002). Environmental characterization of global sources of atmospheric soil dust identified with the NIMBUS 7 Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) absorbing aerosol product. Reviews of Geophysics, 40(1), 2-1,2- 31. https://doi.org/10.1029/2000RG000095
 • Rahimi, D., & Mohammadi, Z. (2017). Assessing the hydrological drought of Zayande rood basin. Geographical Planning of Space Quartery Journal, 7(25), 221-234. http://gps.gu.ac.ir/article_ 54251.html
 • Rahnama, H., & Mirasi, S. (2014, Februray 23-24). Groundwater level crisis management and the risk of land subsidence in the plains of Iran. [Conference presentation]. Fifth International Conference on Comprehensive Natural Disaster Management, (INDM2014), Tehran. https://civilica.com/doc/252296/
 • Razmi, R., Balyani, S., & Daneshvar, M. R. (2017). Geo-statistical modeling of mean annual rainfall over the Iran using ECMWF database. Spatial Information Research, 25, 219–227. https://doi. org/10.1007/s41324-017-0097-3
 • Rezayan, A., Pourezzat, A., & Hafeznia, M. R. (2017). Future studies of military- security threats caused by climate change in Iran, csing the future wheel method. Quartery Journal Defensive Future Study, 2(4), 141-166. http://www.dfsr.ir/article_30717.html
 • Samadi, S. Z., Mahdavi, M., & Sharifi, F. (2009). Methodology for selecting the best predictor for climate change impact assessment in Karkheh basin, Iranian Journal of Environmental Engineering Science, 51, 249–256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21117416/
 • Schmidt, S. (2020). CO2 is trending: see the latest atmospheric concentrations data on Twitter. CSIROscope 28 February. https:// blog.csiro.au/co2-data-twitter/
 • Seddighi, H., & Seddighi, S. (2020). How much the Iranian government spent on disasters in the last 100 years? A critical policy analysis. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 18(46). https:// doi.org/10.1186/s12962-020-00242-8
 • Shaikh Bailkloo Islam, B. (2021). Evidence and consequence of the flood in Iran from prehistory to the present. Water and Soil Management and Modelling, 1(1), 24-40. https://doi.10.22098/ MMWS.2021.1173
 • Sheaikh Biakloo Islam, B. (2018, June 3). The impact of climate change and drought on the human societies of Iran from the Neolithic to the present. [Conference presentation]. 13th Geographical Congress of Iran. https://www.researchgate.net/ publication/325905179_tathyrat_tghyyr_aqlym_w_khshksaly_ br_jwam_ansany_ayran_az_nwsngy_ta_knwn
 • Shemshaki, A., & Entezam Soltani, E. (2006, Februray 23-25). Mechanism of causes of landslides in Moin Abad-Varamin region, [Conference presentation]. Fourth Iranian Conference on Engineering Geology and Environment, Tehran. https://civilica.com/ doc/4460
 • Sodoudi, S., Noorian, A., Geb, M., & Reimer, E. (2010). Daily precipitation forecast of ECMWF verified over Iran. Theoretical and Applied Climatology, 99, 39–51. https://doi.org/10.1007/ s00704-009-0118-9
 • Special Committee on National Flood Report, (2019). Narration of the 2019 floods of Iran. https://nfr.ut.ac.ir/file/download/page/ 1580717800-the-2019-iran-floods-narrative.pdf
 • Stern, N., Peters, S., Bakhshi, V., Bowen, A., Cameron, C., Catovsky, S., Crane, D., Cruickshank, S., Dietz, S., Edmonson, N., Garbett, S. L., Hamid, L., Hoffman, G., Ingram, D., Jones, B., Patmore, N., Radcliffe, H., Sathiyarajah, R., Stock, M., Taylor, C., Vernon, T., Wanjie, H., & Zenghelis, D. (2006). Stern review: the economics of climate change. HM Treasury, London.
 • Takagi, H., & Esteban, M. (2016). Statistics of tropical cyclone landfalls in the Philippines: unusual characteristics of 2013 Typhoon Haiyan. Natural Hazards, 80(1), 211–222. https://doi. org/10.1007/s11069-015-1965-6
 • Takagi, H., Esteban, M., Shibayama, T., Mikami, T., Matsumaru, R., De Leon, M., Thao, N. D., Oyama, T., & Nakamura, R. (2017). Track analysis, simulation, and field survey of the 2013 Typhoon Haiyan storm surge. Journal of Flood Risk Management, 10(1), 42-52. https://doi.org/10.1111/jfr3.12136
 • Tourani, M., Atabay, M., & Roustaei, M. A. (2018). Study of subsidence in the west of Golestan province using radar interferometry method. Geographical Planning of Space Quarterly Journal, Golestan University, 8(27), 117-128. https://www.sid.ir/en/journal/ ViewPaper.aspx?ID=691693
 • Tourani, M., Caglayan, A., Saber, R., & Isik, V. (2020, November 20- 22). Determintion of land subsidence in Gorgan plain with InSAR method (Golestan, NE Iran). [Conference presentation]. Geoscience for Society, Education and Environment, Chapter: 3.11,
 • Publisher: Romanian Society of Applied Geophysics (SGAR). https:// appliedgeophysics.ro/wp-content/uploads/2021/01/3.11. GEOSCIENCE_FOR_ENVIRONMENT_Tourani-et-al.pdf
 • Tourani, M., Caglayan, A., Saber, R., & Isik, V. (2020, November 20- 22). Example of the biggest flood disaster in Iranian history: Golestan province (NE Iran). [Conference presentation]. Geoscience for Society, Education and Environment, Chapter: 1.2, Publisher: Romanian Society of Applied Geophysics (SGAR). https://www.researchgate.net/publication/344546807_Example_ of_the_Biggest_Flood_Disaster_in_Iranian_History_Golestan_ Province_NE_Iran
 • Türkeş, M. (2008). İklim değişikliğiyle savaşım, Kyoto protokolu ve Turkiye (Mitigation of climate change, the Kyoto Protocol and Turkey). Mulkiye, 259, 101-131. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ mulkiye/issue/259/746
 • Türkeş, M. (2022). İklim diplomasisi ve iklim değişikliğinin ekonomi politiği. Bilim ve Ütopya, 332, 31-45. https://www.researchgate. net/publication/358351409_Iklim_Diplomasisi_ve_Iklim_Degisikliginin_ Ekonomi_Politigi
 • Türkeş, M., Sümer, U. M., & Çetiner, G. (2000, 13 Nisan). Küresel iklim değişkliği ve olası etkileri. [Conference presentation]. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminar Notları, 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara. https://www. mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/1_iklimetkileri.pdf
 • Tyagi, A., Bandyopadhyay, B. K., Mohapatra, M., Goel, S., Kumar, N., Khole, M., & Mazumdar, A. B. (2011). A report on the super cyclonic storm “GONU” during 1-7 June, 2007. Cyclone Warning Division No. 08/2011, Office of the Director General of Meteorology India Meteorological Department New Dehlhi. https:// rsmcnewdelhi.imd.gov.in/images/pdf/gonu.pdf
 • Unaited Nations Framework Convention on Climate Change, (2017). Islamic Republic of Iran third national communication to UNFCCC. Department of Environment, National Climate Change Office, No. 152, Environmental Research Center. https://unfccc. int/sites/default/files/resource/Third%20National%20communication% 20IRAN.pdf
 • United Nations Framework Convention on Climate Change, (2007). Climate change: impacts, vulnerabilities and adaption in developing countries. 68 p., https://www.preventionweb.net/publication/ climate-change-impacts-vulnerability-and-adaptation-developing- countries
 • United Nations Office for Disaster Risk Reduction, (2020). Human cost of disaster: an overview of the last 20 years 2000-2019. Report. Center for Research on the Epidemiology of disasters (CRED). UN Office for Disaster Risk Reduction. https://reliefweb. int/report/world/human-cost-disasters-overview-last-20-years- 2000-2019
 • Vaghefi, S. A., Keykhai, M., Jahanbakhshi, F., Sheikholeslami, J., Ahmadi, A., Yang, H., & Abbaspour K. C. (2019). The future of extreme climate in Iran. Scientific Reports, 9, 1464. https://doi. org/10.1038/s41598-018-38071-8
 • Velayatzadeh, M. (2020). Introducing the causes, origins and effects of dust in Iran. Journal of Air Pollution and Health, 5(1), 63-70. https://doi.org/10.18502/japh.v5i1.2860
 • Wallemacq, P. (2018). Economic losses, poverty & disasters: 1998– 2017. CRED: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. https://doi.10.13140/RG.2.2.35610.08643
 • Washington, R. M., Tood, N. J., Middleton &, Goudie, A. S. (2000). Global dust storm source areas determined by total ozone monitoring spectrometer and ground observations. School of Geography and the Environment, University of Oxford, 297-313.
 • Wei, K., Ouyang, C., Duan, H., Li, Y., Chen, M., Ma, J., An, H., & Zhou, S. (2020). Reflections on the catastrophic 2020 Yangtze river basin flooding in Southern China. Innovation, 1(2), 100038. https:// doi.org/10.1016/j.xinn.2020.100038
 • World Health Organization, (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID- 19). situation report, 51. World Health Organization. https:// apps.who.int/iris/handle/10665/331475
 • World Meteorological Organization, (2019). WMO statement on the state of the global climate in 2018. Geneva. https://library.wmo. int/doc_num.php?explnum_id=5789
 • World Weather Attribution, (2021). Heavy rainfall which led to severe flooding in Western Europe made more likely by climate change. https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall- which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-made-morelikely- by-climate-change/
 • Yin, J. (2013, December 10-14). Hurricane Sandy 2012 and impact of changing climate on tropical cyclones. [Conference presentation]. The Eighth Asia-Pacific Conference on Wind Engineering. Chennai, India. https://doi:10.3850/978-981-07-8012-8 212
 • Yoosef Doost, A., Yoosef Doost, I., Asghari, H., & Sadeghian, M. S. (2018). Comparison of HadCM3, CSIRO Mk3 and GFDL CM2.1 in Prediction the Climate Change in Taleghan River Basin. American Journal of Civil Engineering and Architecture, 6(3), 93-100. https://doi.10.12691/ajcea-6-3-1
 • Yousefi, A., & Jalilvand, H. (2010, May 5). Investigation of fire situation in forest and rangeland areas of Mazandaran province (general department of resources natural Sari) from 1994 to 2007. [Conference presentation]. Second International Conference on Climate Change and Tree Chronology in Caspian Ecosystems, Sari.

The impact of climate change on climatological, meteorological, and hydrological disasters in Iran

Yıl 2022, Sayı: 80, 97 - 114, 30.06.2022
https://doi.org/10.17211/tcd.1085714

Öz

Climate change adversely affects the environment and human life in many respects. The evidence
for climate change on earth is quite solid and convincing. Observable rises in sea levels,
melting of a glacier’s ice, the regression of the glacial areas, critical changes in annual precipitation
patterns, and global warming increases are specific evidence of climate change. Scientific
studies and experimental findings indicate the role of human effects as a primary reason
for the changes since the middle of the 20th century. The disproportionate use of fossil fuels
resulted in the rapid increase of greenhouse gases in the atmosphere. Without a significant
decrease in greenhouse gas levels, predictions demonstrate that the World’s average temperature
increase may reach 6.4 °C by 2100, and the associated disaster hazards will gradually
increase. Iran is among the countries that experience significant increases in climate change
effects on the environment and society. Between 1900-and 1980, the number of reported
disasters per year was below 100, whereas the annual number of disasters reached 400 between
2000 and 2019. Studies show that climate change is the main reason for disasters such
as floods, storms, droughts, land subsidence, and wildfires in Iran. With approximately 687
million tons of CO2 production, Iran ranks first country responsible for climate change in the
Middle East and the sixth country in the World. It is noted that without necessary precautions,
the increase in climate-related disasters will be much higher in the next ten years.

Kaynakça

 • Abatzoglou, J. T., Williams, A. P., & Barbero, R. (2019). Global emergence of anthropogenic climate change in fire weather indices. Geophysical Research Letters, 46(1), 326-336. https://doi.org/ 10.1029/2018GL080959
 • Adedeji, O., Okocha, R., & Olatoye, O. (2014). Global climate change. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, 114-122. https://www.scirp.org/pdf/GEP_2014042109284451.pdf
 • Albergel, C., Calvet, J. C., Gibelin, A. L., Lafont, S., Roujean, J. L., & Berne, C. (2010). Observed and modelled ecosystem respiration and gross primary production of a grassland in southwestern France. Biogeosciences, 7(5), 1657-1668. https://doi. org/10.5194/bg-7-1657-2010
 • Alizadeh-Choobari, O., Ghafarian, P., & Owlad, E. (2016). Temporal variations in the frequency and concentration of 47 dust events over Iran based on surface observations. International Journal of Climatology, 36(4), 2050-2062. https://doi.10.1002/joc.4479
 • Alvankar, S. R., Nazari, F., & Fattahi, E. (2015). The intensity and return period of drought under future climate change scenarios in Iran. Journals of Spatial Analysis Environmental Hazards, 3(2), 99. https://www.magiran.com/paper/1622841?lang=en
 • Amlishi, A. (2007). A study of the type and causes of fire in the forests of Gilan province. [Conference presentation]. The Second National Conference on Plant Protection of Forests and Rangelands of the Country, In the Field of Forests and Forestry, 129-128.
 • Babaee, O., & Alijani, B. (2013). Spatial analysis of long duration droughts in Iran. Physical Geography Research Quartery, 45(3), 1-12. https://doi.10.22059/JPHGR.2013.35831
 • Babaeian, E. (2019, November 18-19). Climate change in Iran: from effects and threats to opportunities. [Conference presentation]. Sixth Regional Conference of Climate Change, Tehran. https:// civilica.com/doc/1002757
 • Bakhtiari, A. (2014). Country report: the islamic republic of Iran on disaster risk management. Iranian National Disaster Management Organization (NDMO) And Visiting Researcher at ADRC https://www.adrc.asia/countryreport/IRN/2013/IRN_CR2013B. pdf
 • Banej Shafiei, A., Akbarinia, M., Azizi, P., & Eshaghi Rad, J. (2010). Impacts of fire on some chemical properties od forest soil in north of Iran (case study: Kheyroudkenar forest). Iranian Journal of Forest and Poplar Research., 18(41), 365-379. https://ijfpr.areeo. ac.ir/article_107690.html?lang=en
 • Başoğlu, A., & Telatar, O. M. (2013). İklim değişikliğinin etkileri: tarım sektörü üzerine ekonometrik bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 8-25. https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_ e88c5.pdf
 • Blake, E. S., Kimberlain, T. B., Berg, R. J., Cangialosi, J. P., & Beven, J. L. (2012). Tropical cyclone report: Hurricane Sandy 2012. U.S. National Hurricane Center. https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/ AL182012_Sandy.pdf
 • Blazy, R., Błachut, J., Ciepiela, A., Labuz, R. Ç., & Papież, R. (2021). Renewable energy sources vs. an air quality improvement in urbanized areas - the metropolitan area of Kraków case. Frontiers in Energy Research 9, 767418. https://doi.org/10.3389/ fenrg.2021.767418
 • Boer, M. M., Resco de Dios, V., & Bradstock, R. A. (2020). Unprecedented burn area of Australian mega forest fires. Nature Climate Change, 10,171-172. https://doi.org/10.1038/s41558-020- 0716-1
 • Boloorani, A. D., Nabavi, S. O., Azizi, R., & Bahrami, H. A. (Eds.). (2012). Characterization of Dust Storm Sources in Western Iran Using a Synthetic Approach. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29172-2_59
 • Borna, R., Roshan, G., & Shahkoohi, A. K. (2011). Global warming effect on comfort climate conditions in Iran. Advanced Environmental Biology, 5(11), 3511-8.
 • Caglayan, A., Saber, R., & Isik, V. (2021, October 10-14). Assessment of August 11, 2021 Bozkurt flood disaster with Sentinel-2 satellite images, Turkey. [Conference presentation]. 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bucharest. https://doi. 10.3997/2214-4609.202149BGS88
 • Checchi, F., & Robinson, W. C. (2013). Mortality among populations of southern and central Somalia affected by severe food insecurity and famine during 2010–2012. FAO and FEWS NET, 87 pp. https://www.fao.org/publications/card/en/c/be225a03-c4e6- 4b65-90aa-d6386c27997a/
 • Darand, M., Masoodian, A., Nazaripour, H., & Mansouri Daneshvar, M. R. (2015). Spatial and temporal trend analysis of temperature extremes based on Iranian climatic database. Arabian Journal of Geosciences, 8(10), 8469-8480. https://doi.org/10.1007/ s12517-015-1840-5
 • Dastorani, M., & Jafari, M. (2019). Analysis of the trend of dust changes in Ardestan region, Iran. Desert Ecosystem Engineering Journal, 2(1), 45-54. https://doi.10.22052/jdee.2019.173755.1049
 • Demir, A. (2009). Küresel iklim değişkliğinin biyolojik çeşitlilik ve ekosistem kaynakları üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2), 37-54. https://doi.org/10.1501/Csaum_ 0000000013
 • Doğan, S., Özçelik, S., Dolu, Ö., & Erman, O. (2010). Küresel ısınma ve biyolojik çeşitlilik. İklim Değişikliği ve Çevre, (3), 63-87. https:// www.researchgate.net/publication/262914443
 • Dustan, R. (2015). An analysis of droughts in Iran in the last half-century. Journal of Climatological Research, 6 (23-24), 2-19. https:// www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290550
 • Ehsani, M. R., Arevalo, J., Risanto, C. B., Javadian, M., Devine, C. J., Arabzadeh, A., Venegas-Quiñones, H. L., Dell’Oro, A. P., & Behrangi, A. (2020). 2019–2020 Australia fire and its relationship to hydro climatological and vegetation variabilities. Water, 12(11), 3067. https://doi.org/10.3390/w12113067
 • Ekrami, M. (2019, July16-17). Severe drop in groundwater is the most important cause of subsidence in the plains of the country. [Conference presentation]. 14th National Conference on Watershed Management Science and Engineering of Iran, ,Orumieh. https://civilica.com/doc/1012204/
 • Elizabeth, B., Ramankutty, N., Hyman G., & Coomes, O. T. (2010). The role of pasture and soybean in deforestation of the Brazilian Amazon. Environmental Research Letters, 5, 9 pp. https://doi. org/10.1088/1748-9326/5/2/024002
 • Esfahan Meteorological Department, (2020). Analytical report of drought in Isfahan province. Applied Meteorological Research Office. http://esfahanmet.ir/dorsapax/userfiles/file/Drought- Bulltein.pdf
 • Eskandari, S. (2015). Investigation on the relationship between climate change and fire in the forests of Golestan province. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 13(1), 1-10. https://www.magiran.com/paper/1445004?lang=en
 • Eslamian, S., Gilroy, K. L., & McCuen, R. H. (2011). Climate change detection and modeling in hydrology. In: J. Blanco & H. Kheradmand (Eds.). Climate change research and technology for adaptation and mitigation. InTech, 87-100. https ://doi.org/10.5772/24550
 • Etemadi, H., Samadi, S., & Sharifikia, M. (2014). Uncertainty analysis of statistical downscaling models using general circulation model over an international wetland. Climate Dynamics, 42, 2899- 2920. https://doi.10.1007/s00382-013-1855-0
 • Fallah, B., Sodoudi, S., Russo, E., Kirchner, I., & Cubasch, U. (2017). Towards modeling the regional rainfall changes over Iran due to the climate forcing of the past 6000 years. Quaternary International, (429), 119-128. https ://doi.org/10.1016/j.quaint. 2015.09.061
 • Fallah Ghalhari, G., Shakeri, F., & Dadashi Roudbari, A. (2019). Impacts of climate changes on the maximum and minimum temperature in Iran. Theoretical and Applied Climatology, 138(3), 1539- 62. https://doi.org/10.1007/s00704-019-02906-9
 • Falsafizade, N., & Sabouhi, M. (2011). Assessment effect of climate change on products of agriculture sector. Journal of Agricultural Economics and Development, 26, 272-286.
 • Firuzian, S., & Mohammadi sadegh, S. (2016,September 6). Investigation of the effects and social harms of fine dust (case study of Sistan city). [Conference presentation]. Fourth International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, Athene, Greece. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper. aspx?ID=61390
 • Foltz, R. C. (2002). Iran’s water crisis: cultural, political, and ethical dimensions. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 15, 357–380. https://doi.10.1023/A:1021268621490
 • Food and Agriculture Organization, (2005). Global forest resources assessment, progress towards sustainable forest management. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 350 pp. http://www.env-edu.gr/Documents/Global%20Forest% 20Resources%20Assessment%202005.pdf
 • Frich, P., Alexander, L.V., Della-Marta, P., Gleason, B., Haylock, M., Klein Tank, A. M. G., & Peterson, T. (2002). Observed coherent changes in climatic extremes during the second half of the twentieth century. Climate Research, 19, 193-212. http://dx.doi. org/10.3354/cr019193
 • Fritz, H. M., & Naderi Beni, A. (2015, November 2-4). Comparison between the 2007 cyclone Gonu storm surge and the 2004 Indian ocean tsunami in Oman and Hormozgan, Iran. [Conference presentation]. Fifth International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC2015), Muscat, Oman. https://www.researchgate. net/publication/301363009_Comparison_between_the_2007_ Cyclone_Gonu_Storm_Surge_and_the_2004_Indian_Ocean_ Tsunami_in_Oman_and_Hormozgan_Iran
 • Ghaderi, S., & Mahmud zadeh, A. (2014, May 15-16). Investigation of water shortage crisis and water pollution in Zayandehrud river. [Conference presentation]. First National Conference on Water Crisis, Islamic Azad University, Khorasan Branch Esfahan. https://civilica.com/doc/215177/
 • Ghaffari, D., & Mosatafa zadeh, R. (2015). An investigation on source, consequence and solution of dust storm phenomenon in Iran. Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 4(2), 107-125. https://doi.10.22069/ejang.2016.2799
 • Ghazanfar pour, H., Hasan Zadeh, S., & Hamedi, M. (2017). Fire contorol management at the Northern forests of Iran (case study: Golestan forest). Journal of Natural Environment Hazards, 5(10), 61-78. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper. aspx?ID=522837
 • GISTEMP Team, (2022). GISS surface temperature analysis (GISTEMP), version 4. NASA Goddard Institute for Space Studies. Dataset accessed at data.giss.nasa.gov/gistemp/.
 • Gohari, A., Eslamian, S., Abedi-Koupaei, J., Massah Bavani, A., Wang D., & Madani, K. (2013). Climate change impacts on crop production in Iran’s Zayandeh-Rud river basin. Science of the Total Environment, (442), 405- 419. http://dx.doi.org/10.1016/j. scitotenv.2012.10.029
 • Guo, Y., Wu, Y., Wen, B., & Li, S. (2020). Floods in China, COVID-19, and climate change. Lancet Planetary Health. https://doi. org/10.1016/ S2542-5196(20)30203-5
 • Halbian, A. H., & Shabankari, M. (2010, April 14-16). Water resources management in Iran (case study: challenges of water transfer from Beheshtabad to Zayandehrud). [Conference presentation]. Fourth International Congress of Geographers of the Islamic World, Zahedan. https://civilica.com/doc/82847/
 • Haque, Md. K., Azad, Md. A. K., Hossain, Md. Y., Ahmed, T., Uddin, M., & Hossain, Md. M. (2021). Wildfire in Australia during 2019- 2020, Its impact on health, biodiversity and environment with some proposals for risk management: a review. Journal of Environmental Protection, 12, 391-414. https://doi.org/10.4236/ jep.2021.126024
 • Heintze, H., Kirch, L., Hilft, B. E., Küppers, B., Mann, H., Mishcho, F., Mucke, P., Pazdziery, T., Prütz, R., Radtke, K., Strube, F., & Weller, D. (2018). World risk report. Berlin: Bündnis Entwicklung Hilft. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/World- RiskReport-2018.pdf
 • Hoseini Milani, M. (1994). Additions extraction of groundwater resources and its effects. [Conference presentation]. Proceedings of the National Conference on Groundwater Resources, Sirjan, 91-98.
 • Hoshyarkhah, B., & Jamshidi Alashti, R. (2007). Forest fire regimes and coping strategies. [Conference presentation]. The Second Conference on Dealing with Natural Disasters, Tehran. Hui, C., Jian, L., Guizhou, W., Guang, Y., & Lei, L. (2015). Identification of sand and dust storm source areas in Iran. Journal of Arid Land, 7(5), 567–578. https://www.researchgate.net/publication/ 279865093
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2007). Summary for Policymarkers, in: Climate Change 2007. Solomon, S. D., Qin, M., Manning, Z., Chen, M., Marquis, K. B., Averyt, M., Tignor & H. L., Miller (Eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-18. https://www.ipcc.ch/ site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-spm-1.pdf
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of working group I to the Fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, 1535 pp. http://www.climatechange2013. org/report/
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2014). Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Field, C. B., Barros, V. R., Dokken, D. J., Mach, K. J., Mastrandrea, M. D., Bilir, T. E., … & White, L. L. (Eds). Climate change 2014: contribution of working group II to the Fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2021). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Masson-Delmotte, V. P., Zhai, A., Pirani, S. L., Connors, C., Péan, S., Berger, N., Caud, Y., Chen, L., Goldfarb, M. I., Gomis, M., Huang, K., Leitzell, E., Lonnoy, J. B. R., Matthews, T. K., Maycock, T., Waterfield, O., Yelekçi, R., Yu, & Zhou, B. (Eds.). Contribution of working group I to the Sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, In Press. https://www.ipcc.ch/report/ ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
 • Janbazghobadi, Gh. (2019). Investigation of forest fire hazard areas in Golestan province based on fire risk system index (Frsi) using the technique (Gis). Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 6(3), 89-102. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper. aspx?ID=755557
 • Kaffashi, S., Shamsudin, M. N., Radam, A., Rahim, K. A., & Yacob, M. R. (2013). We are willing to pay to support wetland conservation: local users’ perspective. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 20, 325–335. https://doi.org/10. 1080/13504509.2013.800612
 • Karamooz, M., & Araghy nejad, S. (2005). Advanced hydrology. Amirkabir Technology University Press, Tehran.
 • Karimi, M., Ghanbari, A., & Amiri, S. H. (2013). Assessing the risk of urban settlements from the phenomenon of land subsidence case study: district 18 of Tehran. Scientific-research journal of spatial planning (geography), 3(1), 37-56. https://www.sid.ir/ fa/journal/ViewPaper.aspx?id=212575
 • Kawamura, K., Parrenin, K., Lisiecki, L., Uemura, R., Vimeux, F., Severinghaus, J. P., Hutterli, M. A., Nakazawa, T., Aoki, S., Jouzel, J., Raymo, M. E., Matsumoto, K., Nakata, H., Motoyama, H., Fujita, S., Goto-Azuma, K., Fujii, Y., & Watanabe, O. (2007). Northern hemisphere forcing of climatic cycles in Antarctica over the past 360,000 years. Nature, 448, 912–916. https://doi.org/10.1038/ nature06015
 • Kordjezi, M., Bagherian, S., Babaeian, E., & Kamali, A. M. (2014, Februrary 23-24). Investigation of the effects of climate change on torrential rains in Gulistan province. [Conference presentation]. Fifth International Conference on Integrated Natural Disaster Management, Tehran. https://civilica.com/doc/252310
 • Kouzy, R., Jaoude, J. A., Kraitem, A., El Alam, M. B., Karam, B., Adib, E., Zarka, J., Traboulsi, C., Aki, E. W., & Baddour, K. (2020). Coronavirus goes viral: quantifying the COVID-19 misinformation epidemic on Twitter. Cureus, 12(3), e7255. https://doi.10.7759/ cureus.7255
 • Kunkel, K. E. (2003). North American trends in extreme precipitation. Natural Hazards, 29, 291–305. https://doi. org/10.1023/A:1023694115864
 • Kunz, M., Mühr, B., Kunz-Plapp, T., Daniell, J. E., Khazai, B., Wenzel, F., Vannieuwenhuyse, M., Comes, T., Elmer, T., Schröter, K., Fohringer, J., Münzberg, T., Lucas, C., & Zschau, J. (2013). Investigation of superstorm Sandy 2012 in a multi-disciplinary approach. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 2579–2598. https:// doi:10.5194/nhess-13-2579-2013
 • Ledwith, T. (2015). Crisis in the horn of Africa: rethinking the humanitarian response. At UNICEF-FAO seminar in Nairobi, experts and practitioners seek long-term solutions. https://reliefweb. int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_2581.pdf
 • Lenssen, N. J. L., Schmidt, G. A., Hansen, J. E., Menne, M. J., Persin, A., Ruedy, R., & Zyss, D. (2019). Improvements in the GISTEMP uncertainty model. Journal of Geophysical Research: Atmosphere, 124(12), 6307-6326, https://doi.org/10.1029/2018JD029522
 • Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis?. Journal of Environmental Studies and Sciences, 4(4), 315–328. https://doi.org/10.1007/s13412-014-0182-z
 • Mansouri Daneshvar, M. R., Ebrahimi, M., & Nejadsoleymani, H. (2019). An overview of climate change in Iran: facts and statistics. Environmental Systems Research, 8(7), 1-10. https://doi. org/10.1186/s40068-019-0135-3
 • Mearns, K., Whitaker, S. M., & Flin, R. (2003). Safety climate, safety management practice and safety performance in offshore environments. Safety Science, 41, 641-680. https://doi.10.1016/ S0925-7535(02)00011-5
 • Modarres, R., Sarhadi, A., & Burn, D. H. (2016). Changes of extreme drought and flood events in Iran. Global and Planetary Change Journal, 144, 67-81. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.07.008
 • Mohammadi, H., & Yolmeh, I. (2014). Statistical and synoptic analysis of forest fires in Golestan province (case study: 16 December 2005 and 9 Mart 2006). Journal of Climate Research, 8(31-32), 63-80. https://clima.irimo.ir/article_14955.html?lang=en
 • Mohebbi, F., Dadash pour, B., & Mohebbi Rad, H. (2020). Exploring the causes and consequence of Lake Urmia environmental disaster. Ecology of Water Resources Journal, 4(1), 49-61. https:// ewrj.areeo.ac.ir/article_122379.html?lang=en
 • Molle, F., Hoogesteger, J., & Mamanpoush, A. (2008). Macro- and micro-level impacts of droughts: the case of the Zayandeh Rud river basin, Iran. Irrigation and Drainage, 57(2), 219-227. https:// doi.org/10.1002/ird.357
 • Morabbi, M. (2011, 22-25 November). Risk warning and crisis management for dust storm effects on western border of Iran. [Conference presentation]. United Nations International Conference on Space-Based Technologies for Disaster Risk Management. Beijing, China. https://www.un-spider.org/sites/default/files/ Session3_Risk_Warning_and_Crisis_Management_for_Dust_ Storm_Effects_on_Western_border_of_Iran.pdf
 • Motazeriun, M., & Aslani, F. (2019). Evaluation of land subsidence using GIS technique (case study: Tehran and Alborz provinces). Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) Quarterly, 9(1), 35-47. http://dpmk.ir/article-1-238-fa.html
 • Mousavi, A., Ardalan, A., Takian, A. Ostadtaghizadeh, A., Naddafi, K., & Massah Bavani, A. (2020). Climate change and health in Iran: a narrative review. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 18, 367-378. https://doi.org/10.1007/s40201-020- 00462-3
 • National Aeronautics and Space Administration, (2022). NASA’s goddard institute for space studies (GISS). https://climate.nasa.gov/ vital-signs/global-temperature/ National Climate Change Office of Iran, (2014). Third national communication to UNFCCC. http://clima te-chang e.ir. https ://unfcc c.int/sites /defau lt/files /resou rce/Third Natio nalco mmuni catio nIRAN .pdf
 • National Oceanic and Atmospheric Administration, (2006). Service assessment hurricane Katrina August 23-31, 2005. Johnson, D. L., Brigadier General, USAF, Department of Commerce, United States of America. https://www.weather.gov/media/publications/ assessments/Katrina.pdf
 • National Report of the Islamic Republic of Iran, (2005). National report of the Islamic Republic of Iran on disaster reduction. World Conference on Disaster Reduction, Kobe, Hyogo, Japan. https://www. unisdr.org/2005/mdgs-drr/national-reports/Iran-report.pdf
 • Nikouei, A., Zibaei, M., & Ward, F. A. (2012). Incentives to adopt irrigation water saving measures for wetlands preservation: An integrated basin scale analysis. Journal of Hydrology, (464-465), 216- 232. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.07.013
 • Panahi, H., & Esmaeel Darjani, N. (2020). Effects of global warming and climate changes on economic growth (case study: Iran provinces during 2002-2012). Journal of Environmental Seience and Technology, 22(1), 79-88. https://doi.10.22034/ JEST.2020.22073.3114
 • Parhizkari, A., Mozaffari, M. M., Hoseini Khodadadi, M., & Parhizkari, R. (2016). Study of effectiven factors on farmers’ participation of Shahroud river basin (Qazvin province) in use of soil and water conservation practices using of multinomial logit model. Journal of Watershed Management Research, 7, 241-253. https:// doi.10.18869/acadpub.jwmr.7.13.253
 • Parvazi, M. )2017(. Studying the draughts in Kerman using four indices, namely TOPSIS, SPI, PNPI and Z. Journal of Geographical Sciences (Applied Geography), 14(29), 117-131. doi:1069. http://geographic.sinaweb.net/article_669666.html
 • Pausas, J. G., Llovet, J., Rodrigo, A., & Vallejo, R. (2008). Are wildfires a disaster in the Mediterranean basin? – A review. International Journal of Wildland Fire, 17, 713–723. https://doi.10.1071/ WF07151
 • Peyravi, M., Peyvandi, A. A., & Marzaleh, M. A. (2019). Donations in the great flood of Iran, 2019: strengths and challenges. Iranian Red Crescent Medical Journal 21(5), e92904. https://www.sid.ir/ en/journal/ViewPaper.aspx?id=686607
 • Pfahl, S., O’Gorman, P. A., & Fischer, E. M. (2017). Understanding the regional pattern of projected future changes in extreme precipitation. Nature Climate Change, 7(6), 423–7. https://doi. org/10.1038/nclimate3287
 • Post Disaster Needs Assessment, (2019). Iran 2019 floods in Lorestan, Khuzestan and Golestan provinces. https://reliefweb.int/report/ iran-islamic-republic/post-disaster-needs-assessment-pdna- iran-2019-floods-lorestan-khuzestan
 • Pounds, J. A., & Puschendorf, R. (2004). Ecology-clouded futures. Nature, 427. https://doi.10.1038/427107a
 • Primavera, J. H., de la Cruz, M., Montilijao, C., Consunji, H., de la Paz, M., Rollon, R. N., Maranan, K., Samson, M. S., & Blanco, A. (2016). Preliminary assessment of post-Haiyan mangrove damage and short-term recovery in Eastern Samar, Central Philippines. Marine Pollution Bulletin, 109(2), 744-750. https://doi. org/10.1016/j.marpolbul.2016.05.050
 • Prospero, J. M., Ginoux, P., & Torres, O. (2002). Environmental characterization of global sources of atmospheric soil dust identified with the NIMBUS 7 Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) absorbing aerosol product. Reviews of Geophysics, 40(1), 2-1,2- 31. https://doi.org/10.1029/2000RG000095
 • Rahimi, D., & Mohammadi, Z. (2017). Assessing the hydrological drought of Zayande rood basin. Geographical Planning of Space Quartery Journal, 7(25), 221-234. http://gps.gu.ac.ir/article_ 54251.html
 • Rahnama, H., & Mirasi, S. (2014, Februray 23-24). Groundwater level crisis management and the risk of land subsidence in the plains of Iran. [Conference presentation]. Fifth International Conference on Comprehensive Natural Disaster Management, (INDM2014), Tehran. https://civilica.com/doc/252296/
 • Razmi, R., Balyani, S., & Daneshvar, M. R. (2017). Geo-statistical modeling of mean annual rainfall over the Iran using ECMWF database. Spatial Information Research, 25, 219–227. https://doi. org/10.1007/s41324-017-0097-3
 • Rezayan, A., Pourezzat, A., & Hafeznia, M. R. (2017). Future studies of military- security threats caused by climate change in Iran, csing the future wheel method. Quartery Journal Defensive Future Study, 2(4), 141-166. http://www.dfsr.ir/article_30717.html
 • Samadi, S. Z., Mahdavi, M., & Sharifi, F. (2009). Methodology for selecting the best predictor for climate change impact assessment in Karkheh basin, Iranian Journal of Environmental Engineering Science, 51, 249–256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21117416/
 • Schmidt, S. (2020). CO2 is trending: see the latest atmospheric concentrations data on Twitter. CSIROscope 28 February. https:// blog.csiro.au/co2-data-twitter/
 • Seddighi, H., & Seddighi, S. (2020). How much the Iranian government spent on disasters in the last 100 years? A critical policy analysis. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 18(46). https:// doi.org/10.1186/s12962-020-00242-8
 • Shaikh Bailkloo Islam, B. (2021). Evidence and consequence of the flood in Iran from prehistory to the present. Water and Soil Management and Modelling, 1(1), 24-40. https://doi.10.22098/ MMWS.2021.1173
 • Sheaikh Biakloo Islam, B. (2018, June 3). The impact of climate change and drought on the human societies of Iran from the Neolithic to the present. [Conference presentation]. 13th Geographical Congress of Iran. https://www.researchgate.net/ publication/325905179_tathyrat_tghyyr_aqlym_w_khshksaly_ br_jwam_ansany_ayran_az_nwsngy_ta_knwn
 • Shemshaki, A., & Entezam Soltani, E. (2006, Februray 23-25). Mechanism of causes of landslides in Moin Abad-Varamin region, [Conference presentation]. Fourth Iranian Conference on Engineering Geology and Environment, Tehran. https://civilica.com/ doc/4460
 • Sodoudi, S., Noorian, A., Geb, M., & Reimer, E. (2010). Daily precipitation forecast of ECMWF verified over Iran. Theoretical and Applied Climatology, 99, 39–51. https://doi.org/10.1007/ s00704-009-0118-9
 • Special Committee on National Flood Report, (2019). Narration of the 2019 floods of Iran. https://nfr.ut.ac.ir/file/download/page/ 1580717800-the-2019-iran-floods-narrative.pdf
 • Stern, N., Peters, S., Bakhshi, V., Bowen, A., Cameron, C., Catovsky, S., Crane, D., Cruickshank, S., Dietz, S., Edmonson, N., Garbett, S. L., Hamid, L., Hoffman, G., Ingram, D., Jones, B., Patmore, N., Radcliffe, H., Sathiyarajah, R., Stock, M., Taylor, C., Vernon, T., Wanjie, H., & Zenghelis, D. (2006). Stern review: the economics of climate change. HM Treasury, London.
 • Takagi, H., & Esteban, M. (2016). Statistics of tropical cyclone landfalls in the Philippines: unusual characteristics of 2013 Typhoon Haiyan. Natural Hazards, 80(1), 211–222. https://doi. org/10.1007/s11069-015-1965-6
 • Takagi, H., Esteban, M., Shibayama, T., Mikami, T., Matsumaru, R., De Leon, M., Thao, N. D., Oyama, T., & Nakamura, R. (2017). Track analysis, simulation, and field survey of the 2013 Typhoon Haiyan storm surge. Journal of Flood Risk Management, 10(1), 42-52. https://doi.org/10.1111/jfr3.12136
 • Tourani, M., Atabay, M., & Roustaei, M. A. (2018). Study of subsidence in the west of Golestan province using radar interferometry method. Geographical Planning of Space Quarterly Journal, Golestan University, 8(27), 117-128. https://www.sid.ir/en/journal/ ViewPaper.aspx?ID=691693
 • Tourani, M., Caglayan, A., Saber, R., & Isik, V. (2020, November 20- 22). Determintion of land subsidence in Gorgan plain with InSAR method (Golestan, NE Iran). [Conference presentation]. Geoscience for Society, Education and Environment, Chapter: 3.11,
 • Publisher: Romanian Society of Applied Geophysics (SGAR). https:// appliedgeophysics.ro/wp-content/uploads/2021/01/3.11. GEOSCIENCE_FOR_ENVIRONMENT_Tourani-et-al.pdf
 • Tourani, M., Caglayan, A., Saber, R., & Isik, V. (2020, November 20- 22). Example of the biggest flood disaster in Iranian history: Golestan province (NE Iran). [Conference presentation]. Geoscience for Society, Education and Environment, Chapter: 1.2, Publisher: Romanian Society of Applied Geophysics (SGAR). https://www.researchgate.net/publication/344546807_Example_ of_the_Biggest_Flood_Disaster_in_Iranian_History_Golestan_ Province_NE_Iran
 • Türkeş, M. (2008). İklim değişikliğiyle savaşım, Kyoto protokolu ve Turkiye (Mitigation of climate change, the Kyoto Protocol and Turkey). Mulkiye, 259, 101-131. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ mulkiye/issue/259/746
 • Türkeş, M. (2022). İklim diplomasisi ve iklim değişikliğinin ekonomi politiği. Bilim ve Ütopya, 332, 31-45. https://www.researchgate. net/publication/358351409_Iklim_Diplomasisi_ve_Iklim_Degisikliginin_ Ekonomi_Politigi
 • Türkeş, M., Sümer, U. M., & Çetiner, G. (2000, 13 Nisan). Küresel iklim değişkliği ve olası etkileri. [Conference presentation]. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminar Notları, 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara. https://www. mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/1_iklimetkileri.pdf
 • Tyagi, A., Bandyopadhyay, B. K., Mohapatra, M., Goel, S., Kumar, N., Khole, M., & Mazumdar, A. B. (2011). A report on the super cyclonic storm “GONU” during 1-7 June, 2007. Cyclone Warning Division No. 08/2011, Office of the Director General of Meteorology India Meteorological Department New Dehlhi. https:// rsmcnewdelhi.imd.gov.in/images/pdf/gonu.pdf
 • Unaited Nations Framework Convention on Climate Change, (2017). Islamic Republic of Iran third national communication to UNFCCC. Department of Environment, National Climate Change Office, No. 152, Environmental Research Center. https://unfccc. int/sites/default/files/resource/Third%20National%20communication% 20IRAN.pdf
 • United Nations Framework Convention on Climate Change, (2007). Climate change: impacts, vulnerabilities and adaption in developing countries. 68 p., https://www.preventionweb.net/publication/ climate-change-impacts-vulnerability-and-adaptation-developing- countries
 • United Nations Office for Disaster Risk Reduction, (2020). Human cost of disaster: an overview of the last 20 years 2000-2019. Report. Center for Research on the Epidemiology of disasters (CRED). UN Office for Disaster Risk Reduction. https://reliefweb. int/report/world/human-cost-disasters-overview-last-20-years- 2000-2019
 • Vaghefi, S. A., Keykhai, M., Jahanbakhshi, F., Sheikholeslami, J., Ahmadi, A., Yang, H., & Abbaspour K. C. (2019). The future of extreme climate in Iran. Scientific Reports, 9, 1464. https://doi. org/10.1038/s41598-018-38071-8
 • Velayatzadeh, M. (2020). Introducing the causes, origins and effects of dust in Iran. Journal of Air Pollution and Health, 5(1), 63-70. https://doi.org/10.18502/japh.v5i1.2860
 • Wallemacq, P. (2018). Economic losses, poverty & disasters: 1998– 2017. CRED: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. https://doi.10.13140/RG.2.2.35610.08643
 • Washington, R. M., Tood, N. J., Middleton &, Goudie, A. S. (2000). Global dust storm source areas determined by total ozone monitoring spectrometer and ground observations. School of Geography and the Environment, University of Oxford, 297-313.
 • Wei, K., Ouyang, C., Duan, H., Li, Y., Chen, M., Ma, J., An, H., & Zhou, S. (2020). Reflections on the catastrophic 2020 Yangtze river basin flooding in Southern China. Innovation, 1(2), 100038. https:// doi.org/10.1016/j.xinn.2020.100038
 • World Health Organization, (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID- 19). situation report, 51. World Health Organization. https:// apps.who.int/iris/handle/10665/331475
 • World Meteorological Organization, (2019). WMO statement on the state of the global climate in 2018. Geneva. https://library.wmo. int/doc_num.php?explnum_id=5789
 • World Weather Attribution, (2021). Heavy rainfall which led to severe flooding in Western Europe made more likely by climate change. https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall- which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-made-morelikely- by-climate-change/
 • Yin, J. (2013, December 10-14). Hurricane Sandy 2012 and impact of changing climate on tropical cyclones. [Conference presentation]. The Eighth Asia-Pacific Conference on Wind Engineering. Chennai, India. https://doi:10.3850/978-981-07-8012-8 212
 • Yoosef Doost, A., Yoosef Doost, I., Asghari, H., & Sadeghian, M. S. (2018). Comparison of HadCM3, CSIRO Mk3 and GFDL CM2.1 in Prediction the Climate Change in Taleghan River Basin. American Journal of Civil Engineering and Architecture, 6(3), 93-100. https://doi.10.12691/ajcea-6-3-1
 • Yousefi, A., & Jalilvand, H. (2010, May 5). Investigation of fire situation in forest and rangeland areas of Mazandaran province (general department of resources natural Sari) from 1994 to 2007. [Conference presentation]. Second International Conference on Climate Change and Tree Chronology in Caspian Ecosystems, Sari.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Derleme
Yazarlar

Marjan TOURANİ
Fen bilimleri
0000-0003-3965-2244
Türkiye


Ayşe ÇAĞLAYAN Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0002-4549-3262
Türkiye


Veysel IŞIK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0003-0296-8237
Türkiye


Reza SABER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0001-6173-0793
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 80

Kaynak Göster

APA Tourani, M. , Çağlayan, A. , Işık, V. & Saber, R. (2022). İran’da iklim değişikliğinin, klimatolojik, meteorolojik ve hidrolojik afetlere etkisi . Türk Coğrafya Dergisi , (80) , 97-114 . DOI: 10.17211/tcd.1085714

Cited By

9 Haziran 2022 Erzincan Seli
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
https://doi.org/10.46790/erzisosbil.1206196