Amaç

"Tehlikedeki Diller Dergisi" (TDD) İngilizce sürümüyle “Journal of Endangered Languages” (JofEL); genelde "tehlikedeki diller", özelde ise "tehlikedeki Türk dilleri" ana teması çerçevesinde kısa,  orta ve uzun vadede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan dillerle ve kültürlerle ilgili farkındalığı geliştirmeyi, tehlikedeki diller temasına  yönelik yapılacak çalışmaları cesaretlendirmeyi, bu bağlamda   kuramsal veya uygulamalı çalışmaları değerlendirmeyi,  tehlikedeki dillerle ilgili olguları belgelemeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlar.


 
Kapsam

Tehlikedeki Diller Dergisi" (TDD); çağdaş dilbilimsel  ve toplumdilbilimsel ilkeleri esas alan, başta tehlikedeki Türk dilleri olmak üzere, Türk dilleri ve halkları ile doğrudan kültürel temasta bulunan diğer Avrasya dillerine ve kültürlerine  yönelik, dilbilim, Türkdilbilimi ve toplumdilbiliminin yanı sıra, antropoloji, kültürbilimi  vd.  disiplinlerdeki  görev tanımına uygun,   bilimsel değeri yüksek,  her türlü özgün araştırma ve incelemeye açıktır. 


Dergide yayınlanması arzu edilen çalışmaların  yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak yayım kuruluna  ulaştırılması gerekmektedir.