Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK, Emeritus Professor, USA.

Prof. Dr. Süer EKER, Başkent University,  Türkiye.

Prof. Dr. Marcel ERDAL, Goethe University, Germany.

Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler, Erciyes Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Aydan IRGATOĞLU, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye.Yayın Kurulu Yardımcıları/Assistants of Editorial Board

Dr. Tolga ÇAKMAK, Teknik Destek, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.

Nur Sena TAŞÇI, Dergipark Sistem Sorumlusu, Hacettepe Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, Türkiye.

Onur TARLACI, Türkçe Redaktörü, Pamukkale Üniversitesi, Bilim Uzmanı, Türkiye.

Saffet Alp YILMAZ, Dizgi ve Tasarım Sorumlusu, Bilim Uzmanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye.


English Editor's Assistant

Research Assist. Betül Hazal DİNÇER, Başkent University, Turkey.

Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Ingeborg BALDAUF, Humboldt University, Germany.

Dr. Çiğdem BALIM, Indiana University, USA.

Doç. Dr. Mariya BULGAROVA, Karaçay-Çerkes Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü, Rusya Federasyonu.

Prof. Dr. Éva Á. CSATÓ JOHANSON, Uppsala University, Sweden.

Prof. Dr. Arienne DWYER, Kansas University, USA.

Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ, Gazi Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Jale GARİBOVA, Azerbaydjan Languages University, Azerbaidjan.

Doç. Dr. Sinan GÜZEL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. K. David HARRISON, Swarthmore University, USA.

Prof.Dr. Henryk JANKOWSKY, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.

Prof. Dr. Lars JOHANSON, Uppsala University, Sweden.

Doç. Dr. Birsel KARAKOÇ, Uppsala University, Sweden.

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Gülsüm KİLLİ YILMAZ, Ankara Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sergey KLYAŞTORNIY, Russian Academy of Sciences.

Dr. Öğr. Üyesi Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU, Ege Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Astrid MENZ, Orient-Institut in İstanbul.

Prof. Dr. Dmitriy Mihayloviç NASILOV, Russian Academy of Sciences.

Prof. Dr. Irina NEVSKAYA, Freie University, Germany.

Prof. Dr. Elisabetta RAGAGNIN, Freie University,  Germany.

Prof. Dr. Valentin Ivanovich RASSADIN, Russian Academy of Sciences.

Prof. Dr. Claus SCHÖNIG, Freie University, Germany.

Prof.Dr. Nadir Engin UZUN, Ankara Üniversitesi, Türkiye.

Prof.Dr. Anthony WOODBURY, University of Texas at Austin, USA.

Prof. Dr. Abdurishid YAKUP, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Germany.