Tehlikedeki Diller Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-130X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ülkü ÇELİK ŞAVK |


Tehlikedeki Diller Dergisi açık erişimli bir dergidir. Dergimiz ücretsizdir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.

TDD (JofEL), 2012 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. TDD, “Yaz” ve “Kış” dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. TDD’de, özgün bilimsel makalelerin yanı sıra, bilimsel temelli olmak üzere, haber, duyuru, değerlendirme vb. yazılara da yer verilecektir.

Dergide yayımlanacak yazılar yayın kurulu tarafından ilk değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu değerlendirme sonuçlarına göre derginin yayım ilkelerine uygun olan yazılar anonim iki hakem tarafından değerlendirilecektir. İlgili yazıların, kabul tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, yayın planlamasına alınıp alınmadığı yazı sahibine bildirilecektir. Hakem değerlendirmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda yazılar sırasıyla yayımlanacaktır. Makalelerin değerlendirme sürecinde çalışmalar intihal denetim yazılımları kullanılarak benzerlik kontrolü TURNITIN ile yapılmaktadır. Bu süreçte intihal içerdiği tespit edilen çalışmalar yazarlarına iade edilmekte ve gerekli etik ihlal işlemleri uygulanmaktadır.
Tehlikedeki Diller Dergisi

e-ISSN 2148-130X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ülkü ÇELİK ŞAVK |
Kapak Resmi


Tehlikedeki Diller Dergisi açık erişimli bir dergidir. Dergimiz ücretsizdir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.

TDD (JofEL), 2012 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. TDD, “Yaz” ve “Kış” dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. TDD’de, özgün bilimsel makalelerin yanı sıra, bilimsel temelli olmak üzere, haber, duyuru, değerlendirme vb. yazılara da yer verilecektir.

Dergide yayımlanacak yazılar yayın kurulu tarafından ilk değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu değerlendirme sonuçlarına göre derginin yayım ilkelerine uygun olan yazılar anonim iki hakem tarafından değerlendirilecektir. İlgili yazıların, kabul tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, yayın planlamasına alınıp alınmadığı yazı sahibine bildirilecektir. Hakem değerlendirmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda yazılar sırasıyla yayımlanacaktır. Makalelerin değerlendirme sürecinde çalışmalar intihal denetim yazılımları kullanılarak benzerlik kontrolü TURNITIN ile yapılmaktadır. Bu süreçte intihal içerdiği tespit edilen çalışmalar yazarlarına iade edilmekte ve gerekli etik ihlal işlemleri uygulanmaktadır.
Kafkasya Sayısı Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 18 - 28 Oca 2021
 1. Nogay Türkçesinde Kalıp Sözler
  Sayfalar 1 - 24
  Dilek ERGÖNENÇ AKBABA, Meryem BULGAROVA
 2. Türkiye'deki Çerkesler ve Kaybolmakta Olan Dilleri: Ertuğrul Mahallesi Örneği
  Sayfalar 25 - 43
  Medine YILDIZ
 3. Kafkasya’da Az Bilinen Bir Türk Topluluğu: Stavropol Türkmenleri
  Sayfalar 44 - 50
  Hicret DAŞDEMİR
 4. Синтаксис Ногайского Языка: История Изучения
  Sayfalar 51 - 54
  Murziyat BİRABASOVA
 5. Структурно-Семантические Типы И Принципы Номинации Фитонимов В Кумыкском Языке
  Sayfalar 55 - 64
  Nurmagomed GACİAHMEDOV
 6. Къарачай-Малкъар Тилни Сёз Хазнасыны Бусагъатдагъы Болумуну Энчиликлери
  Sayfalar 65 - 75
  Svetlana HAPAYEVA
 7. Трагические Страницы Истории Карачаевцев И Балкарцев, Отразившиеся На Развитии Родного Языка И Проблемы Сохранения Современного Карачаево-Балкарского Языка
  Sayfalar 76 - 82
  Tamara ALİYEVA
 8. Традиционная Пища Ногайцев: Лингвокультурный Аспект
  Sayfalar 83 - 93
  Safiyat KUKAYEVA
 9. Некоторые Вопросы Социолингвистики, Теории Литературного Языка И Лингвокультурологии В Работе Абусуфьяна Акаева «Тил Масъаласы»
  Sayfalar 94 - 100
  Garun Raşid GUSEYNOV
 10. Ногайская Литература Рубежа Xx–Xxi Веков: Новая Жизнь Жанровой Традиции
  Sayfalar 101 - 105
  Nasiphan SUYUNOVA
 11. Гьалиги Девюрдеги Къумукъ Адабиятда Тарихи Роман (Магьаммат-Наби Халиловну «Сали Сулейман» Деген Романына Асасланып)
  Sayfalar 106 - 115
  Agaragim SOLTANMURATOV
 12. Къумукъ Адабиятны Оьсюв Ёллары
  Sayfalar 116 - 123
  Malik GUSEYNOV
 13. Кайсын Кулиев И Современный Карачаево-Балкарский Язык
  Sayfalar 124 - 130
  Mahti ULAKOV
 14. Художественный Язык Ногайского Орнамента
  Sayfalar 131 - 139
  Fatima Yürevna KANOKOVA
 15. Ногайский Фольклор: Жанровая Система, Собирание И Исследование
  Sayfalar 140 - 147
  Faniya ANVARBEKOVA KUSEGENOVA
 16. Eski Türkçeden Çağdaş Türk Lehçelerine Kadar Veba Hastalığı İle İlgili Söz Varlığı
  Sayfalar 148 - 157
  Aysun DEMİREZ GÜNERİ
 17. COVID-19 Pandemisi (Karasalgın) ve Tehlike Altındaki Türk Lehçeleri: Küresel Karasalgın, Dilkırımı (linguicide)Tetikler mi?
  Sayfalar 158 - 174
  Mehmet AKKUŞ
 18. Yola Yalnız Çıkan Türkolog: Soslanbek Yakuboviç Bayçorov
  Sayfalar 175 - 182
  Rümeysa ÇİNPOLAT YILDIZ
 19. Kafkas Dilleri Üzerine Türkiye’de Yapılan Tezler Bibliyografyası
  Sayfalar 183 - 212
  Arife Ece EVİRGEN
 20. "Şäkärim Qudayberdioğlu’nun Üç Poeması"
  Sayfalar 213 - 219
  Nuray TAMİR
 21. "Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri"
  Sayfalar 220 - 222
  Hakan GÜLER
 22. "Nogay Destanları"
  Sayfalar 223 - 224
  Merve ŞİMŞEK
 23. “Sovyet Egemenliğinden Önceki Karaçay-Malkar Edebiyatı”
  Sayfalar 225 - 228
  Gökçen BİLGİN AKSOY
 24. “Tuva Türkçesi Grameri Metin-Söz Dizini”
  Sayfalar 229 - 232
  Tuğba SARIKAYA AKSOY
 25. Kumuklar: Etnik Hakları ve Geleceklerine Yönelik Bir İnceleme
  Sayfalar 233 - 239