Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 7 2019-06-30

Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi

Alpaslan KUSVURAN [1] , Ünzile CAN [2] , Mustafa BOĞA [3]


Bir baklagil türü olan guar, hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için başarılı bir şekilde yetiştiriciliği yapılan ve ülkemiz için de değerli bir bitki olma potansiyeline sahip önemli bir türdür. Bu çalışma, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Alanı’nda, farklı biçim zamanlarının (erken vejetatif dönem, çiçeklenme başlangıcı, %50 çiçeklenme, tam çiçeklenme, çiçeklenme sonu, bakla bağlama başlangıcı, tam bakla bağlama ve baklada tanelerin şekil aldığı dönem) guarın yem verimi ve kalitesine etkisini belirlemek amacıyla, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak, 2017 yılında yürütülmüştür. Araştırmada; bitki boyu 52,7-94,9 cm, dal sayısı 6,4-6,5 adet bitki-1, yaprak/sap oranı 0,54-1,10 sap kalınlığı 4,00-7,64 mm, yeşil ot verimi 838-3874 kg da-1, kuru ot verimi 252-989 kg da-1, ham protein oranı %16,2-19,8, ham protein verimi 120,0-196,1 kg da-1, ham selüloz oranı %48,5-55,0 ADF oranı %38,7-42,9 NDF oranı %43,5-49,8 ve RFV değeri 106,5-120,8 arasında değişim göstermiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; yem verimi ve kalitesi bakımından en uygun biçim zamanının çiçeklenme sonu veya bakla bağlama başlangıcı olduğu sonucuna varılmıştır.

ADF, biçim zamanı, guar, hayvan besleme, NDF
 • [1] Arain GN., Cluster bean (Guar) cultivation in Pakistan. http://www.valleyirrigationpakistan.com/wp-content/uploads/2012/09/Guar-Cultivation-in-Pakistan.pdf 7p, 2013.
 • [2] Singh Santosh K., An analysis of guar crop in India, GAIN Report Number: IN4035, USDA Foreign Agricultural Services, 2014.
 • [3] Rao NK., Shahid M., Potential of cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.] and guar [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.] as alternative forage legumes for the United Arab Emirates, Emirates Journal of Food and Agriculture, 23 (2), 147, 2011.
 • [4] Rai DK., Trends and economic dynamics of guar in India, Working Paper, 311, 2015.
 • [5] Deka KK., Das MR., Bora P., Mazumder N., Effect of sowing dates and spacing on growth and yield of cluster bean (Cyamopsis tetragonoloba) in subtropical climate of Assam, India, Indian Journalo Agricultural Research, 49 (3), 2015.
 • [6] Bewal S., Purohit J., Kumar A., Khedasana R., Rama Rao S., Cytogenetical investigations in colchicine-induced tetraploids of Cyamopsis tetragonoloba L., Czech J. Genet. Plant Breed, 45 (4), 143-154, 2009.
 • [7] Cebeci G., Çanakkale koşullarında sakız fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) farklı sıra aralıklarının verim ve kalite özelliklerine etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 67s., 2016.
 • [8] NRAA., Potential of rainfed guar (Cluster beans) cultivation, processing and export in India, Policy paper No.3 National Rainfed Area Authority, NASC Complex.DPS Marg, New Delhi-110012, India, 109 p, 2014.
 • [9] Alçiçek A., Karaayvaz K., Sığır besisinde mısır silajı kullanımı, Animalia, 20 (3), 18-76, 2003.
 • [10] Aydoğan S., Işık Ş., Şahin M., Akçacık AG., Hamzaoğlu S., Doğan Ş., ve ark., Farklı biçim zamanlarının yem bitkilerinin besin maddesi kompozisyonuna etkisi, Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 1 (2), 45-49, 2015.
 • [11] Van Soest PJ., Nutritional ecology of the ruminant (2nd Ed.). Ithaca, N.Y. Cornell University Pres, 1994.
 • [12] Wilson Jr., Deinum H., Engels E., Temperature effects on anatomy and digestibility of leaf and stem of tropical and temperate forage species, Netherlands Journal of Agricultural Science, 39, 31-48, 1991.
 • [13] Minson DJ., Forage in ruminant nutrition. Academic Pres, San Diego, Ca, Pp. 482, 1990.
 • [14] Christen AM., Seoane JR., Leroux GD., The nutritive value for sheep of quakckgrass and timothy hays harvested at two stage of growth, Journal of Animal Science, 68, 3350-3359, 1990.
 • [15] Buxton DR., Quality related characteristics of forages as ınfluenced by plant environment and agronomic factors, Animal Feed Science and Technology, 40, 109-119, 1996.
 • [16] Anonim, Araştırma alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Laboratuvarı, Adana, 2015.
 • [17] Anonim, T.C. Kızılırmak Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü 2005 Yılı Çalışma Raporu. 10s, 2005.
 • [18] Anonim, Çankırı Meteoroloji İstasyonu İklim Değerleri (1929-2017). Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteorolojik Veri Bilgi Sunum ve Satış Sistemi (MEVBİS) Kayıtları, Ankara. https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=undefined&m=CANKIRI, 2017. Erişim Tarihi : 11.05.2019
 • [19] Singh V., Sharma SK., Deo R., Siag RK., Verma BL., Performance of different crop sequences under various irrigation levels, Indian Journal of Agronomy, 43 (1), 38-44, 1998.
 • [20] Pathak R., Clusterbean: Physiology, genetics and cultivation, Springer, 157s, 2015.
 • [21] Kaçar B., İnal A., Bitki analizleri. Nobel Yayınları, Ankara, 2008.
 • [22] Van Soest PJ., The use of detergents in the analysis of fibre feeds. II. A rapid method for the determination of fibre and lignin. J. of the Assoc. of Official Analytical Chemists, 46, 829-835, 1963.
 • [23] Van Soest PJ., Wine RH., The use of detergents in the analysis of fibrous feeds. IV. Determination of plant cell wall constituents, J. of the Assoc. of Official Anal. Chemists, 50, 50-55, 1967.
 • [24] Van Soest PJ., Robertson JB., Lewis BA, methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides ın relation to animal nutrition, Journal of Dairy Science, 74, 3583-3597, 1991.
 • [25] Van Dyke NJ., Anderson PM., Interpreting a forage analysis. Alabama cooperative extension, Circular ANR-890, 2000.
 • [26] Rohweder DA., Barnes RF., Jorgensen N., Proposed hay grading standards based on laboratory analyses for evaluating quality, J. of Animal Sci. 1978;47:747-759 http://jas.fass.org/cgi/reprint/47/3/747.
 • [27] Menon U., A comparative review on crop improvement and utilization of clusterbean (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub), Department of Agriculture, Rajasthan, Jaipur. Monogr Ser, 2, 1-51, 1973.
 • [28] Cebeci G., Gökkuş A., Alatürk F., Farklı ekim sıklığının sakız fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) ot verimi ve bazı verim özelliklerine etkisi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 30 (1), 53-59, 2016a.
 • [29] Batırca M., Gökkuş A., Alatürk F., Birer S., Gübrelemenin sakız fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) ot verimi ve kalitesine etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20,130-134, 2017b.
 • [30] Jain PK., Hansra BS., Chakraborty KS., Kurup JM, Sustainable food security. Mittal Publications. ISBN 978-8183243568, New Delhi, 2010.
 • [31] Batırca M., Alatürk F., Gökkuş A., Gübrelemenin sakız fasulyesinin [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.] ot verimi ve bazı özelliklerine etkisi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (1), 79-87, 2017a.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5252-6261
Yazar: Alpaslan KUSVURAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0268-2669
Yazar: Ünzile CAN
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım ve Yaşam Bilimleri Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9664-2902
Yazar: Mustafa BOĞA
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü
Ülke: Turkey


Teşekkür Bu çalışma, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım ve Yaşam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ünzile (UYSAL) CAN’ın tezinden üretilmiştir. Ayrıca, guar bitkisi ile tanışmamıza ve bilimsel çalışmalar yapmamıza vesile olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA hocama çok teşekkür ederim.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tdfd564441, journal = {Türk Doğa ve Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-6366}, address = {}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi}, key = {cite}, author = {KUSVURAN, Alpaslan and CAN, Ünzile and BOĞA, Mustafa} }
APA KUSVURAN, A , CAN, Ü , BOĞA, M . (2019). Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi , 8 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd/issue/46335/564441
MLA KUSVURAN, A , CAN, Ü , BOĞA, M . "Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 (2019 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd/issue/46335/564441>
Chicago KUSVURAN, A , CAN, Ü , BOĞA, M . "Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 (2019 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi AU - Alpaslan KUSVURAN , Ünzile CAN , Mustafa BOĞA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Doğa ve Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 8 IS - 1 SN - -2149-6366 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Doğa ve Fen Dergisi Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi %A Alpaslan KUSVURAN , Ünzile CAN , Mustafa BOĞA %T Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi %D 2019 %J Türk Doğa ve Fen Dergisi %P -2149-6366 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD KUSVURAN, Alpaslan , CAN, Ünzile , BOĞA, Mustafa . "Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 1-7 .
AMA KUSVURAN A , CAN Ü , BOĞA M . Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi. TDFD. 2019; 8(1): 1-7.
Vancouver KUSVURAN A , CAN Ü , BOĞA M . Farklı Gelişme Dönemlerinde Biçilen Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’ın Yem Verimi ve Kalitesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi. 2019; 8(1): 7-1.