Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 116 - 126 2020-07-03

Evaluation of Turkish Coffee Consumers’ Perception of Knowledge Through Consumer Demografics
Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması

Erdem TEMELOĞLU [1] , Defne AKDENİZ [2]


Researches show that Turkish coffee, which has a very deep-rooted history and is one of the leading beverages of Turkish cuisine, is less preferred than new coffee prepared by Western methods in global coffee chains and interest in Turkish coffee is decreasing. Turkish coffee should be given importance in order to revive the interest shown in Turkish coffee. It should be known about the history, structure, properties, preparation and service processes of Turkish coffee. The aim of this study is to measure the level of knowledge about Turkish coffee and to compare this level of knowledge with demographic variables. As a preliminary study of a series of researches on Turkish coffee in the future, this study measures the level of knowledge perceived by Turkish consumers according to their demographic characteristics and frequency of consumption and the necessity of information. With the developed questionnaire form, 528 people were reached by using 'easy sampling method'. While the research determined that the perception of knowledge level on Turkish coffee did not change according to age, profession and income status, women revealed that they thought that higher education level groups and consumers who consume coffee more information about Turkish coffee. These results constitute a premise for the steps that can be taken to sustain an important heritage such as Turkish coffee and constitute a starting point for further studies.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, son derece köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk mutfağının en önde gelen içeceklerinden biri olan Türk kahvesi, Türkiye’de küresel kahve zincirlerinde Batılı yöntemlerle hazırlanan yeni kahvelere göre tüketiciler tarafından daha az tercih edilmekte ve Türk kahvesine gösterilen ilgi azalmaktadır. Türk kahvesine gösterilen ilginin yeniden canlandırılabilmesi için Türk kahvesine önem verilmeli ve Türk kahvesinin tarihi, yapısı, özellikleri, hazırlanma ve servis süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olunmalıdır. Bu çalışmanın amacı Türk kahvesi hakkında tüketicilerin bilgi düzeyini ölçmeyi ve bu bilgi düzeyinin demografik değişkenlerle karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. İlerleyen dönemlerde Türk kahvesi üzerine yapılacak bir dizi araştırmanın ön çalışmasıdır. Geliştirilen anket formu ile ‘kolayda örnekleme yöntemi’ kullanılarak 528 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma, Türk kahvesi üzerine sahip olunan bilgi düzeyi algısının yaşa, mesleğe ve gelir durumuna göre bir değişiklik göstermediğini saptarken, kadınların, eğitim düzeyi daha yüksek grupların ve daha sık kahve tüketen tüketicilerin Türk kahvesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarını düşündüklerini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar Türk kahvesi gibi önemli bir mirasın sürdürülebilmesi yönünde atılabilecek adımlar için öncül teşkil etmekte ve ilerleyen çalışmalar için bir hareket noktası oluşturmaktadır.
 • Akarçay, E. (2012). Kâh kahvehane kâh cafe: küreselleşen Eskişehir’de kahve tüketimi üzerine kurumsal bir giriş [Özel Sayı]. Aynalı Labirent Küreselleşen Kentte Tüketim, (s.181-202). İstanbul: Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2.
 • Akşit Aşık, N. (2017). Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (4), 310-325.
 • Alagözlü, N. (2007). Bir Söylem Türü Olarak Kahve Falına Yönelik Bir İnceleme: Kahve Falı ve İdeoloji. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24 (1), 1-22.
 • Atlı, H.F. (2018). Kahve Pazarlaması ve Türk Kahvesinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (84), 413-424.
 • Aydın, Adalı, G. & Bakır, Z., N. (2016). An Assessment of Venues in the Context of Consumption Culture: Consumption of Kahve Cafe(s) by College Students. Journal of Strategic Research in Social Science, 2 (3), 59-84.
 • Bulduk, S. & Süren, T. (2007). Türk Mutfak Kültüründe Kahve, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. (s. 299-309). Ankara.
 • Giritlioğlu, İ. & Gündoğan, H.R. (2017). Kafe ve Pastane İşletmelerini Ziyaret Eden Müşterilerin Tüketim Alışkanlıklarına Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 165-171.
 • Gürsoy, D. (2013). Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Hattox, R. S. (1996). Kahve ve Kahvehaneler Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğu’daki Kökeni. İstanbul: Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Heise U. (2001). Kahve ve Kahvehane. (M. Tüzel, Çeviri). Ankara: Dost Yayınları.
 • Koç, B. (2016). Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Hazır Kahve Tüketimi İle İlgili Tutum ve Davranışları. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (s.519-524). Isparta.
 • Malaguzzi, S. (2008). Food and Feasting in Art. California: Getty Publications.
 • Sözlü, S., Yılmaz, B. & Acar Tek, N. (2017). Kahve Tüketimi ve Bazı Hastalıklarla İlişkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 33-39.
 • Tansuğ, S. (1995). Eski İstanbul'da Kahve İkram Töreni. İstanbul Armağanı, içinde (s. 161-166). İstanbul: Kültür İşleri Daire Başkanlığı.
 • Tufan, E. (2019). Türk kahvesi tüketici tipolojisi: keşifsel bir yaklaşım (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yaşar, A. (2005). Osmanlı Şehir Mekânları: Kahvehane Literatürü. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3 (6), 237-256.
 • Yılmaz, E., Oraman, Y., Özdemir, G., Arap, S. & Yılmaz İ. (2016). Türk Kahvesi Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (s. 457-473). Isparta.
 • https://coffee.digital/kultur-detay/turk-kahvesi-gununde-turk-kahvesi-derneginden-bazi-istatistikler
 • http://www.karmaliz.com/2017/03/kahve-zincirleri-rekabeti.html
 • http://www.ico.org/prices/new-consumption-table.pdf
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8572-9172
Yazar: Erdem TEMELOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8572-5438
Yazar: Defne AKDENİZ
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 22 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad731075, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {116 - 126}, doi = {10.37847/tdtad.731075}, title = {Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Temeloğlu, Erdem and Akdeni̇z, Defne} }
APA Temeloğlu, E , Akdeni̇z, D . (2020). Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 116-126 . DOI: 10.37847/tdtad.731075
MLA Temeloğlu, E , Akdeni̇z, D . "Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 116-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/54471/731075>
Chicago Temeloğlu, E , Akdeni̇z, D . "Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 116-126
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması AU - Erdem Temeloğlu , Defne Akdeni̇z Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37847/tdtad.731075 DO - 10.37847/tdtad.731075 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 126 VL - 5 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.731075 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.731075 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması %A Erdem Temeloğlu , Defne Akdeni̇z %T Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması %D 2020 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 5 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.731075 %U 10.37847/tdtad.731075
ISNAD Temeloğlu, Erdem , Akdeni̇z, Defne . "Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2020): 116-126 . https://doi.org/10.37847/tdtad.731075
AMA Temeloğlu E , Akdeni̇z D . Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 116-126.
Vancouver Temeloğlu E , Akdeni̇z D . Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 116-126.