Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 76 - 90 2020-07-03

Kastamonu Province Tourism Potential and the Importance of Faith Tourism in the City
Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi

Oğuz ÇAM [1] , Hakkı ÇILGINOĞLU [2]


The aim of the research is to keep the values that have been forgotten, to evaluate the potential of tourism, to measure their advantages and disadvantages, to determine the problems in front of tourism in Kastamonu city, to offer solutions and finally to develop tourism awareness. In this research, qualitative research method, one of the research methods in social sciences, was used. The data collection tool and analysis of this research is the interview form technique. When it comes to belief tourism in Kastamonu, Hz. Pir Sheikh Saban-i Veli is coming. Winter, belief, culture, gastronomy, forestry and nature tourism are among the most known tourism types in Kastamonu. Among the lesser known types of tourism in the city of Kastamonu are eco tourism, mountain / trekking, nature, congress, mass, hunting, sea, health, farm and adventure tourism. As a result; The fact that they have their own natural, historical and cultural attractions reveals an awareness compared to other provinces with their conservation. Many tourism types can be implemented in Kastamonu province; Cultural tourism, congress tourism, forestry and nature tourism, faith tourism, sea tourism, winter tourism and mass tourism can be exemplified. Kastamonu, also known as the city of awliya, draws attention as a place where approximately 17 thousand awliya live.

Araştırmanın amacı unutulmaya yüz tutmuş değerleri yaşatmak, turizm potansiyelini değerlendirmek, avantajlarını ve dezavantajlarını ölçmek, Kastamonu şehrindeki turizmin önündeki sorunları belirleyip çözüm önerileri sunmak ve son olarak da turizm bilinci geliştirmektir. Bu araştırmada sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinden olan nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Bu araştırmanın veri toplama aracı ve analizi görüşme formu tekniğidir. Kastamonu’da inanç turizmi denilince akla ilk olarak Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli gelmektedir. Kastamonu’da kış, inanç, kültür, gastronomi, ormancılık ve tabiat turizmi en çok bilinen turizm çeşitleri arasındadır. Kastamonu şehrinde az bilinen turizm çeşitleri arasında ise eko turizm, dağ/doğa yürüyüşü (trekking), doğa, kongre, kitle, av, deniz, sağlık, çiftlik ve macera turizmi gelmektedir. Sonuç olarak; Kendine has doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklerinin olması, bunların muhafaza edilmesiyle Kastamonu diğer illerle kıyaslandığında bir farkındalık ortaya koymaktadır. Kastamonu ilinde birçok turizm türü uygulanabilmektedir; Kültür turizmi, kongre turizmi, ormancılık ve tabiat turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi, kış turizmi ve kitle turizmi örnek gösterilebilmektedir. Evliyalar şehri olarak da anılan Kastamonu yaklaşık 17 bin evliyanın yaşadığı bir yer olarak dikkat çekmektedir.
 • Avcı, M. (2019). Vuslatının 450. Yıl Dönümünde Hazreti Pir Şeyh Şaban-I Veli (Fikri, Teklifi ve Çabası Serüveni). Kastamonu: Ses Reklam ve Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Baldıran, Ş. ve Ulubay, A. (2008). Turizm Coğrafyası. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bardakoğlu, Ö. (2011). Turistik Ürün Bakımından Destinasyon Planlaması Ve Pazarlaması Kapsamında İzmir Turizminin Değerlendirilmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik Analizi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Çiftçi, F., (2002). Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli, 3. Baskı, Kastamonu.
 • Erbaş, A. (2002). İslam Dışı Dinlerde Hac. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Dergisi, 5, 97-121.
 • Güzey, A. R. (2001). Şer’iyye Sicillerine göre XVII. yüzyıl sonları – XVIII. yüzyıl başlarında Kastamonu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İbret, B. Ü., Aydınözü, D. ve Uğurlu, M. (2015). Kastamonu Şehrinde Kültür Ve İnanç Turizmi. Marmara Coğrafya Dergisi, 32, 239-269.
 • Karabaltaoğlu, Ş. (2019). İnanç Turizmi Destinasyonlarının Yönetimi: Kastamonu Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karacoşkun, M. D. (2004) “Dini İnanç-Dini Davranış İlişkisine Sosyo Psikolojik Yaklaşımlar”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 2, s. 23-35.
 • Kaynak, İ.H. Ve Sezgin, M. (2008). İnanç Turizmi Kapsamında Dinlerde Seyahat. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 10(1), 349-359. Http://Dergipark.Ulakbim.Gov.Tr
 • Kozak, N., Kozak, A. ve Kozak, M. (2010). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Küçük, A, (2010). İnanç Turizmi Açısından Türkiye. Türkiye’de Dinler Tarihi Dünü, Bugünü ve Geleceği, Dinler Tarihi Araştırmaları Dergisi, (VII), 755–789.
 • Özbay, E., Koç, E., Yapıcı, A., Türkan, A., Baydaş, M. ve Hemiş, İ. (2012). Karşılaştırmalı Dinler Tarihi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Şenol, F. (2008) Turizm Coğrafyası, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Şimşek, H. (2009). “Eğitim Tarihi Araştırmalarında Yöntem Sorunu”. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 42, Sayı: 1: 33-51.
 • Tatcı, M., (2012). Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye. İstanbul: H yayınları.
 • Yakupoğlu, C. (2009). Kuzeybatı Anadolu’nun Sosyo-Ekonomik Tarihi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • İnternet Kaynakları
 • http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/442444.asp, Erişim tarihi: 17.04.2019.
 • https://www.kulturizm.com/region_details.php?Bıd=78, Erişim tarihi: 15.06.2009.
 • http://www.kastamonukultur.gov.tr/TR63873/inanc-turizmi.html, Erişim tarihi: 17.10.19.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93949/arkeoloji-muzesi.html, Erişim tarihi: 30.11.2019.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93950/etnografya-muzesi.html, Erişim tarihi: 30.11.2019.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93960/nasrullah-kadi-kulliyesi.html, Erişim tarihi: 01.12.2019.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93961/ismailbey-kulliyesi.html, Erişim tarihi: 01.12.2019.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93962/yakupaga-kulliyesi.html, Erişim tarihi: 01.12.2019.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93963/seyh-saban-i-veli-kulliyesi.html, Erişim tarihi: 01.12.2019.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93964/mahmutbey-camii.html, Erişim tarihi: 01.12.2019.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93965/atabeygazi-camii.html, Erişim tarihi: 01.12.2019.
 • https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-95231/yilanli-camii.html, Erişim tarihi: 01.12.2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3222-3367
Yazar: Oğuz ÇAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ülke: Turkey


Yazar: Hakkı ÇILGINOĞLU
Kurum: Kastamonu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 29 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad740123, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {76 - 90}, doi = {10.37847/tdtad.740123}, title = {Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi}, key = {cite}, author = {Çam, Oğuz and Çılgınoğlu, Hakkı} }
APA Çam, O , Çılgınoğlu, H . (2020). Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 76-90 . DOI: 10.37847/tdtad.740123
MLA Çam, O , Çılgınoğlu, H . "Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 76-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/54471/740123>
Chicago Çam, O , Çılgınoğlu, H . "Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 76-90
RIS TY - JOUR T1 - Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi AU - Oğuz Çam , Hakkı Çılgınoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37847/tdtad.740123 DO - 10.37847/tdtad.740123 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 90 VL - 5 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.740123 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.740123 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi %A Oğuz Çam , Hakkı Çılgınoğlu %T Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi %D 2020 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 5 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.740123 %U 10.37847/tdtad.740123
ISNAD Çam, Oğuz , Çılgınoğlu, Hakkı . "Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2020): 76-90 . https://doi.org/10.37847/tdtad.740123
AMA Çam O , Çılgınoğlu H . Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 76-90.
Vancouver Çam O , Çılgınoğlu H . Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 76-90.