Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Kastamonu Tourism Studies in terms of Institutionalization and Local Development in the Preparation Process for UNESCO Heritage Lists and Programs

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 79 - 93, 17.06.2022
https://doi.org/10.37847/tdtad.1067042

Öz

Abstract Purpose: This study aims to contribute to the literature by evaluating Kastamonu's preparation process for UNESCO Heritage Lists and Programs in terms of local development and institutionalization. Method: A case study was used. Findings: The preparation processes of cities for UNESCO Programs and Heritage Lists encourage cooperation between different actors and create a culture of cooperation. Discussion: Tourism is an important sector that creates a source of income for many national economies, contributing to employment with international tourism revenues of 1.4 billion dollars in 2019 (UNWTO, 2020). While the magnitude of its impact increases the competition between destinations, it also accelerates the efforts to increase the brand value of each destination. One of the factors that positively affect this value is international labels showing that the destination has certain standards, or in other words, they have brand value. At this point, destinations in Turkey are making important efforts to be included in international networks. Standing out with the increasing number of applications in recent years, the UNESCO Creative Cities Network is one of the competitive programs that cities try to be involved in to increase their brand value. With the program based on 7 creative themes, Kastamonu continues to work to become a gastronomy city. In this study, the effects of Kastamonu UNESCO Creative Cities Network preparation process on institutionalization and local development will be evaluated.

Kaynakça

 • Barley, S., & Tolbert, P. (1997). Institutionalization and Structuration: Studying the Links between Action and Institution. Organization Stuides, 18(1), 93-117.
 • Kastamonu Gastronomi Tematik Masası. (2021). Kastamonu Gastronomi Eylem Planı (2021-2023). Kastamonu.
 • KUZKA. (2021a). Kastamonu Destinasyon Beklenti ve Memnuniyet Araştırması. Ankara.
 • KUZKA. (2021b). Kastamonu Yeme-İçme Tesisleri Beklenti ve Memnuniyet Araştırması. Ankara.
 • KUZKA. (2021c). Kastamonu Kanyonlar Bölgesi Beklenti ve Memnuniyet Araştırması. Ankara.
 • Nişancı, Z., Oğrak, A., Kaya, A., Özçelik, S., & Düzgün, H. (2015). Kurumsallaşma, Kurumsal Kuram ve Kurumsal Yönetim: Kavramlar Arası Farklılıklar ve Biçimselleşme. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi - III, (s. 174-187). Malatya.
 • UNDP Türkiye. (n.d.(a)). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar. Eylül 22, 2021 tarihinde https://www.kureselamaclar.org/amaclar/amaclar-icin-ortakliklar/ adresinden alındı
 • UNDP Türkiye. (n.d.(b)). Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar. Eylül 22, 2021 tarihinde https://www.kureselamaclar.org/amaclar/surdurulebilir-sehirler-ve-topluluklar/ adresinden alındı
 • UNESCO. (2013). 37 C/4 Draft Medium-Term Strategy 2014-2021. 10 2021, 11 tarihinde https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220031 adresinden alındı
 • UNESCO. (2014). 37C/4 Medium-Term Strategy 2014-2021. 10 2021, 07 tarihinde https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860 adresinden alındı
 • UNESCO. (2017). Mission Statement. 09 22, 2021 tarihinde Creative Cities Network Management Documents: https://en.unesco.org/creative-cities/sites/default/files/uccn_mission_statement_en.pdf adresinden alındı
 • UNESCO. (2018a). UNESCO Millî Komisyonlar Tüzüğü. 10 10, 2021 tarihinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu: https://www.unesco.org.tr/Pages/98/151/UNESCO-Mill%C3%AE-Komisyonlar-T%C3%BCz%C3%BC%C4%9F%C3%BC adresinden alındı
 • UNESCO. (2018b). UNESCO Tarihi. 10 07, 2021 tarihinde UNESCO Türkiye Millii Komisyonu: https://www.unesco.org.tr/Pages/99/2 adresinden alındı
 • UNESCO. (2021). 2021 Application Form. Eylül 21, 2021 tarihinde Creative Cities Network Call For Application: https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications adresinden alındı
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. (2021). https://www.unesco.org.tr/ adresinden alındı
 • UNWTO. (2020). International Tourism Highlights, 2020 Edition. UNWTO eLibrary: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422456 adresinden alındı

Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 79 - 93, 17.06.2022
https://doi.org/10.37847/tdtad.1067042

Öz

Özet Amaç: Bu çalışma, Kastamonu’nun UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına hazırlık sürecini yerel kalkınma ve kurumsallaşma açısından değerlendirerek literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Örnek olay çalışmasından yararlanılmıştır. Bulgular: Şehirlerin UNESCO Programları ve Miras Listeleri hazırlık süreçleri farklı aktörler arasında iş birliği geliştirmeyi ve iş birliği kültürü oluşturmayı teşvik eder. Tartışma: Turizm pek çok ulusal ekonomi için gelir kaynağı yaratan önemli bir sektör, 2019 yılında 1,4 milyar dolar uluslararası turizm gelirleri ile istihdama katkı sunuyor (UNWTO, 2020). Etkisinin büyüklüğü destinasyonlar arasındaki rekabeti artırırken her bir destinasyon marka değerini artırmaya yönelik çalışmalara da hız veriyor. Bu değeri olumlu yönde etkileyen unsurlardan biri de destinasyonun belli standartlara sahip olduğunu gösteren uluslararası etiketler ya da bir diğer ifade ile marka değeri taşımalarıdır. Bu noktada, Türkiye’de de destinasyonlar uluslararası ağlara dahil olmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Özellikle son yıllarda, artan başvuru sayısı ile öne çıkan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirlerin marka değerlerini artırmak için hazırlandıkları rekabetçi programlardan biridir. 7 yaratıcı tema üzerine kurulu programa, Kastamonu da gastronomi şehri olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmada Kastamonu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı hazırlık sürecinin kurumsallaşma ve yerel kalkınmaya etkileri değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Barley, S., & Tolbert, P. (1997). Institutionalization and Structuration: Studying the Links between Action and Institution. Organization Stuides, 18(1), 93-117.
 • Kastamonu Gastronomi Tematik Masası. (2021). Kastamonu Gastronomi Eylem Planı (2021-2023). Kastamonu.
 • KUZKA. (2021a). Kastamonu Destinasyon Beklenti ve Memnuniyet Araştırması. Ankara.
 • KUZKA. (2021b). Kastamonu Yeme-İçme Tesisleri Beklenti ve Memnuniyet Araştırması. Ankara.
 • KUZKA. (2021c). Kastamonu Kanyonlar Bölgesi Beklenti ve Memnuniyet Araştırması. Ankara.
 • Nişancı, Z., Oğrak, A., Kaya, A., Özçelik, S., & Düzgün, H. (2015). Kurumsallaşma, Kurumsal Kuram ve Kurumsal Yönetim: Kavramlar Arası Farklılıklar ve Biçimselleşme. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi - III, (s. 174-187). Malatya.
 • UNDP Türkiye. (n.d.(a)). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar. Eylül 22, 2021 tarihinde https://www.kureselamaclar.org/amaclar/amaclar-icin-ortakliklar/ adresinden alındı
 • UNDP Türkiye. (n.d.(b)). Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar. Eylül 22, 2021 tarihinde https://www.kureselamaclar.org/amaclar/surdurulebilir-sehirler-ve-topluluklar/ adresinden alındı
 • UNESCO. (2013). 37 C/4 Draft Medium-Term Strategy 2014-2021. 10 2021, 11 tarihinde https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220031 adresinden alındı
 • UNESCO. (2014). 37C/4 Medium-Term Strategy 2014-2021. 10 2021, 07 tarihinde https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860 adresinden alındı
 • UNESCO. (2017). Mission Statement. 09 22, 2021 tarihinde Creative Cities Network Management Documents: https://en.unesco.org/creative-cities/sites/default/files/uccn_mission_statement_en.pdf adresinden alındı
 • UNESCO. (2018a). UNESCO Millî Komisyonlar Tüzüğü. 10 10, 2021 tarihinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu: https://www.unesco.org.tr/Pages/98/151/UNESCO-Mill%C3%AE-Komisyonlar-T%C3%BCz%C3%BC%C4%9F%C3%BC adresinden alındı
 • UNESCO. (2018b). UNESCO Tarihi. 10 07, 2021 tarihinde UNESCO Türkiye Millii Komisyonu: https://www.unesco.org.tr/Pages/99/2 adresinden alındı
 • UNESCO. (2021). 2021 Application Form. Eylül 21, 2021 tarihinde Creative Cities Network Call For Application: https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications adresinden alındı
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. (2021). https://www.unesco.org.tr/ adresinden alındı
 • UNWTO. (2020). International Tourism Highlights, 2020 Edition. UNWTO eLibrary: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422456 adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Begüm KURT> (Sorumlu Yazar)
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
0000-0002-3188-2777
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 2 Şubat 2022
Kabul Tarihi 27 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad1067042, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {79 - 93}, doi = {10.37847/tdtad.1067042}, title = {Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kurt, Begüm} }
APA Kurt, B. (2022). Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 79-93 . DOI: 10.37847/tdtad.1067042
MLA Kurt, B. "Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 79-93 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/70343/1067042>
Chicago Kurt, B. "Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 79-93
RIS TY - JOUR T1 - Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi AU - BegümKurt Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37847/tdtad.1067042 DO - 10.37847/tdtad.1067042 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 93 VL - 7 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.1067042 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.1067042 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi %A Begüm Kurt %T Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi %D 2022 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 7 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.1067042 %U 10.37847/tdtad.1067042
ISNAD Kurt, Begüm . "Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (Haziran 2022): 79-93 . https://doi.org/10.37847/tdtad.1067042
AMA Kurt B. Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(1): 79-93.
Vancouver Kurt B. Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(1): 79-93.
IEEE B. Kurt , "Kastamonu Turizm Çalışmalarının UNESCO Miras Listeleri ve Programlarına Hazırlık Sürecinde Kurumsallaşma ve Yerel Kalkınma Özelinde Değerlendirilmesi", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 79-93, Haz. 2022, doi:10.37847/tdtad.1067042