Yıl 2009, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 281 - 326 2009-06-01

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER
PROSPECTIVE TEACHERS’ MENTAL IMAGES ABOUT THE CONCEPT OF STUDENT

Ahmet SABAN [1]


Bu araştırma, öğretmen adaylarının (N=2847) öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri (metaforları) inceledi. Bu amaç için katılımcılar “Öğrenci . . . gibidir; çünkü . . .” ibaresini tamamlamadı. Veriler, nitel (içerik analizi) ve nicel (ki-kare) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adayları öğrenci kavramına ilişkin toplam 156 adet geçerli metafor üretti. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 11 farklı kavramsal kategori altında toplandı. Kavramsal kategoriler öğretmen adaylarının program türü, cinsiyeti ve sınıf düzeyi bakımından önemli derecede farklılık gösterdi. Metaforlar öğretmen adaylarının belli eğitimsel olgulara ilişkin sahip oldukları kişisel algılarını anlamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir.
This study investigated the metaphorical images that prospective teachers (N=2847) have on the concept of the student. Participants completed the phrase of “A student is like . . . because . . .” to indicate their conceptualizations of learner. Data was analyzed both qualitatively (i.e., content analysis) and quantitatively (i.e., chi-square). According to the results, totally 156 valid metaphorical images were identified and they are collected under 11 different conceptual categories. Significant differences are determined in the 11 conceptual themes as participants’ gender, class level, and program type. Metaphors can be used as a powerful research tool to understand the prospective teachers’ personal insights on the educational phenomena.
 • Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100-108.
 • Bozlk, M. (2002). The college student as learner: Insight gained through metaphor analysis. College Student Journal, 36, 142-151.
 • Cerit, Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
 • (Educational Sciences: Theory & Practice), 6(3), 669-699. Gillis, C., & Johnson, C.L. (2002). Metaphor as renewal: Re-imagining our professional selves. English Journal, 91 (6), 37-43.
 • Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38 (1), 77-92.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Çeviren G.Y. Demir). İstanbul: Paradigma.
 • Martinez, M.A., Sauleda, N., & Huber, G.L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17, 977.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgan G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (Çeviren, G. Bulut).
 • İstanbul: BZD Yayıncılık. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 131-155.
 • Saban, A., Koçbeker, B.N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), (2), 461-522.
 • Silman, F. & Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri okulları ve merkezi eğitim kurumlarına mecazlar yoluyla bir bakış. Eğitim Araştırmaları
 • (Eurasian Journal of Educational Research), 6(23), 177-187. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
 • Ankara: Seçkin Yayınevi. Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138. Ek 1 kavramsal kategori ve onları temsil eden özellikler (özet)
Diğer ID JA67MT66NC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet SABAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi : 16 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

Bibtex @ { tebd275061, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {7}, pages = {281 - 326}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER}, key = {cite}, author = {SABAN, Ahmet} }
APA SABAN, A . (2009). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 281-326 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275061
MLA SABAN, A . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 281-326 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275061>
Chicago SABAN, A . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 281-326
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER AU - Ahmet SABAN Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 326 VL - 7 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER %A Ahmet SABAN %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER %D 2009 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD SABAN, Ahmet . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Haziran 2009): 281-326 .
AMA SABAN A . ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER. TEBD. 2009; 7(2): 281-326.
Vancouver SABAN A . ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(2): 326-281.