Yıl 2009, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 451 - 482 2009-06-01

PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS

Berna CANTÜRK-GÜNHAN [1] , Neşe BAŞER [2]


Eğitim sisteminde bilgilerin niçin öğrenildiği, nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilmediği sürece öğrencilerin bilgileri ezberleme yoluna gideceği oldukça açıktır. Bu nedenle son zamanlarda eğitimde düşünme becerilerine verilen önem gittikçe artmaktadır. En çok bilinen düşünme becerileri; bilimsel düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, analitik düşünme, tümevarım ve tümdengelim düşünme olarak sayılabilir (Özden, 2006). Matematik eğitiminde önemle üzerinde durulan düşünme biçimlerinden biri olan eleştirel düşünme, günümüzde bireylerin her alanda başarılı olabilmesi için gereklidir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmada uygulanan deneysel yöntemde, deney grubu üzerinde etkisi incelenen yöntem “Probleme Dayalı Öğrenme” (PDÖ) dir. Kontrol grubunda ise “Geleneksel Öğretim Yöntemleri” kullanılmıştır. Araştırmada uygulanan yöntemlerin öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma, özel bir okulda 7. sınıfa devam eden 46 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda PDÖ yönteminin matematik dersinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu ortaya koyulmuştur.
As long as it is not given knowledge about why to learn the information and how to use the information in education system, it is quite clear that the students will tend to memorize the information. For this reason, the importance of thinking skills in education is gradually increased in nowadays. The most known thinking skills can be regarded as scientific thinking, critical thinking, problem solving, induction and deduction thinking. Critical thinking which is one of these thinking types which is important in mathematics teaching is necessary for the individuals to be successful in each field in nowadays. The research was designed basing on an experimental pre-test post-test model. Problem based learning (PBL) and traditional instruction methods were used in the experiment group and the control group respectively. The research was conducted with 46 seventh grade students from a private school. The effects of applied methods on the students’ critical thinking skills were studied in the research. At the end of the research, it was put forward that PBL method was more effective than the traditional method for improving the students’ critical thinking in mathematics lesson.
 • Barrows, H. S. (1986). A Taxonomy of problem-based learning methods. Medical Education, 20, 481-486.
 • Barrows, H. (2002). Is It truly possible to have such a thing as pbl? Distance Education, 23 (1) , 119-122.
 • Birgegard, G., Lindquist, U. (1998). Change in student attitudes to medical school after the ıntroduction of problem based learning. Medical Education, 32, 46- 49.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cantürk-Günhan, B. (2006). İlköğretim II. kademede matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Cooke, M., Moyle, K. (2002). Students’ evaluation of problem based learning. Nurse Education Today, 22, 330-339.
 • Cüceloğlu, D. (1997). İyi düşün doğru karar ver (18. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2002). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Emir, S. (2004). Critical thinking disposition of teacher candidates. 2nd International Balkan Education Congress Searching Excellence in Education, (8-10 October 2004), Edirne: Trakya University, 46-50.
 • Gür, H., Korkmaz, E. (2003). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin problem ortaya atma becerilerinin belirlenmesi. www.matder.org.tr. (31/08/2005).
 • How, R. W., Warren, C. R. (1989). Teaching critical thinking through environmental education. ERIC/SMEAC. Environmental Education Digest. No: 2 Ed324193. http://www.ntu.edu.au/education/oll/pbl/pbl_curric_asses.html (19/12/2003).
 • Kahramaner, Y., Kahramaner, R. (2002). Üniversite eğitiminde matematik düşüncenin önemi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, s.2, 15-25.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kökdemir, D. (2000). Kaliforniya eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Türk Psikoloji Bülteni.
 • Krulik, S., Rudnick, J. A. (1999). Innovative tasks to improve critical and creative thinking skills. (Edited by Lee V. Stiff) Developing mathematical reasoning in grades K-12. 1999 Yearbook of National Council of Teachers of Mathematics, Reston, Virginia.
 • Lee, W., Wong, F., Mok, E. (2004). Problem-based learning: ancient chinese educational philosophy reflected in a modern educational methodology. Nurse Education Today, 24 (4), 286-292.
 • Lipman, M. (1988). Critical thinking: what can it be?. Educational Leadership, Vol 46, Issue 1 38-43.
 • Mckendree, J., Small, C., Stennnig, K. (2002). The role of representation ın teaching and learning critical thinking. Educational Review, 54 (1), 57-67.
 • Özden, Y. (2000). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Özden, Y. (2006). Düşünmeyi öğrenme, konferans notları. http://bote.balikesir.edu.tr/~yozden/index.php?option=com_docman&task=ca t_view&gid=28&dir=DESC&order=name&limit=5&limitstart=0 (15/03/2006).
 • Paul, Binker, Jensen, & Kreklau (1990). Critical Thinking Skills. http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/drugfree/sa3crit.htm. (10/10/2005).
 • Sherpherd, N. G. (1998). The probe method: a problem based learning model’s affect on critical thinking skills of fourth and fifth grade social studies students. Dissertation Abstract Index, 59 (03), 779A.
 • Torp, L., Sage, S. (2002). Problem as possibilities: problem-based learning for k-16 education. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Walsh, D., Paul, R. (1988). The goal of critical thinking: From educational ideal to educational reality. Washington, D.C.: American Federation of Teachers.
 • Yılmaz, Y., Yılmaz, Y. (2005). Parametrik olmayan testlerin pazarlama alanındaki araştırmalarda kullanımı: 1995-2002 arası yazın taraması. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 3, 177-199.
Diğer ID JA37CT25ZM
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Berna CANTÜRK-GÜNHAN

Yazar: Neşe BAŞER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

Bibtex @ { tebd275071, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {7}, pages = {451 - 482}, doi = {}, title = {PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {CANTÜRK-GÜNHAN, Berna and BAŞER, Neşe} }
APA CANTÜRK-GÜNHAN, B , BAŞER, N . (2009). PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 451-482 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275071
MLA CANTÜRK-GÜNHAN, B , BAŞER, N . "PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 451-482 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275071>
Chicago CANTÜRK-GÜNHAN, B , BAŞER, N . "PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 451-482
RIS TY - JOUR T1 - PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ AU - Berna CANTÜRK-GÜNHAN , Neşe BAŞER Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 451 EP - 482 VL - 7 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ %A Berna CANTÜRK-GÜNHAN , Neşe BAŞER %T PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ %D 2009 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD CANTÜRK-GÜNHAN, Berna , BAŞER, Neşe . "PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Haziran 2009): 451-482 .
AMA CANTÜRK-GÜNHAN B , BAŞER N . PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ. TEBD. 2009; 7(2): 451-482.
Vancouver CANTÜRK-GÜNHAN B , BAŞER N . PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(2): 482-451.