PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HARİTALARLA ÖĞRENME

Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4, 955 - 973, 01.12.2009

Öz

İnsanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkiler coğrafya araştırmalarının temel eksenini oluşturur. Bir mekân bilimi olan coğrafyada, mekâna ait bilgileri aktarmada kullanılacak dil veya iletişim aracı haritalardır. Bu nedenle haritalarla öğrenme oldukça önemlidir. Haritalarla öğrenme sadece coğrafya öğretiminin tüm konuları için geçerli değildir. Öğretimin her alan ve seviyesinde, yaş ve sınıf düzeylerine uygun materyallerle, haritalarla öğrenme gerçekleştirilebilir. Çünkü bu konu bir anlamda hayatın içinde var olan bilginin bir düzleme kodlanarak aktarılmasını, sonra da kullanıcı tarafından bu kodun çözülerek bilginin okunmasını ve yorumlanmasını içerir. Haritalarla öğrenmeyi, hayatın içindeki bilginin uygun bir dile dönüştürülmesi veya aktarılması olarak ele almak mümkündür. Bu yolla öğretme ve öğrenmenin gerçekleşmesi için en önemli unsur, harita yapanla haritayı kullananın ortak bir dil olan haritanın dilini bilmesi, yani haritanın özelliklerini, amaçlarını, çeşitlerini, sınırlılıklarını bilmesi gerekir. Bu bilgilerin edinilmesi için öğrencilerin en basitten en karmaşığa kadar çok çeşitli haritalarla karşılaştırılmaları, bunları incelemeleri, farklı üretim ve kullanımlarını görmeleri gerekir. Öğrencileri haritalarla karşılaştırmaya, harita kullanmaya, yapmaya ve yorumlamaya; onların yaşadıkları mekânlardan ve günlük alışkanlıklarından başlanabilir. Gerek sınıf içinde tasarlanıp üretilecek gerekse yakın çevreden başlanarak yapılacak arazi çalışmalarından elde edilen verilerin haritaya aktarılmasıyla hazırlanacak kroki veya taslak haritalar, haritalarla öğrenmenin önemli unsurlarıdır. Bu yolla öğrenciler, gerçek alanla harita arasındaki ilişkiyi, haritaların özelliklerini, kullanım alan ve amaçlarını, sınırlılıklarını, haritalarda abartı ve projeksiyonun önemini, zihin haritalarının ne olduğunu ve taslak haritalarla nasıl geliştirildiğini öğreneceklerdir.

Kaynakça

 • Bailey, P., Fox, P. (1996). Teaching and learning with maps. P. Bailey, P. Fox (Ed.). Geography Teacher’s Handbook. The Geographyhıcal Assocıation.
 • Bilgin, T. (1996). Genel kartoğrafya. İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Coğrafya dersi öğretim programı, 2005 Programı. (2006). Gazi Kitabevi, Ankara.
 • DFE. (1995). Geography in the national curriculum. London: HMSO.
 • Demircioğlu, İ. H., Akengin, H. (2006) Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi. Cemil Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erinç, S. (2004). Lise Coğrafya ders kitabı. İstanbul: Altın Kitaplar, Akdeniz Yayıncılık.
 • Geography Education Standards Project (1994). Geography for Life: National Geography Standardars 1994. Washington: D.C. National Geographic Research and Exploration.
 • Jacobson, C. (2004) Herkes için harita ve pusula. İstanbul :Bilge Kültür Sanat.
 • Kneale, E. P. (2003). Study skılls for geography students a practıcal guıde. Oxford University Pres Inc.
 • Michaelis, U. J., Hall, P., Cliffs, E. (1988). Social studies for children a guide to basic ınstruction. Ninth edition, New Jersey.
 • Özgüç, N., Tümertekin, E. (2000). Coğrafya, geçmiş kavramlar, coğrafyacılar. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Tuncel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında islam ülkeleri. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 83-103.
 • Waugh, D., Bushell, T. (2002) New Key Geography for GCSE. Nelson Thornes Ltd.United Kingdom.
 • Weeden, P. (1997). Learning through maps. Tılbury ve Wıllıams (Ed.), Teaching and Learning Geography Routledge. London and New York

GEOGRAPHY EDUCATION THROUGH MAPS

Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4, 955 - 973, 01.12.2009

Öz

Relations between humans and the natural environment compose the basis for geographical research. In geography, which is the science of space, learning through maps is the most effective language or communication tool to transfer data about a space. Within this frame other matters such as how and where to start teaching, what kind of applications to do, why producing sketch maps or plans is important for mapping a geographical feature or a data and how mental maps are formed will also be considered. Learning through maps does not just cover for all the areas and subject in geography education. Together with the appropriate materials learning through maps can be applied at all stages and levels of education and at any age and class levels. This is because mapping includes coding data from life on to a flat platform then for the map user to understand that code and to read and interpret the data. It is possible to consider learning through maps as transforming or conveying a piece of information from life with an appropriate language. Thus in order for teaching and learning through this method to be effective, the most important thing is for the map maker and the map user to use and know a common language. In other words users and the map makers need to know the features, aims, kinds and limitations of maps. In order for this kind of knowledge to be gained the students need to have the opportunity of using, examining, comparing and understanding the maps purpose for production by seeing all kinds of different maps from all kind of levels, from the simplest to the hardest level. We can start to expose students to using maps, making and interpreting maps, with the local area and their daily lives. Sketch maps or plans that are either made in the classroom or at a field work of the local environment ad the transformation of data through these maps are the most important elements in learning through maps. Thus within this learning procedure students will learn the relationship between the real space and the maps, will learn the features, usage, aims, limitations of maps as well as the importance of exaggeration and projection in maps, what mental maps are and how to improve sketch maps.

Kaynakça

 • Bailey, P., Fox, P. (1996). Teaching and learning with maps. P. Bailey, P. Fox (Ed.). Geography Teacher’s Handbook. The Geographyhıcal Assocıation.
 • Bilgin, T. (1996). Genel kartoğrafya. İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Coğrafya dersi öğretim programı, 2005 Programı. (2006). Gazi Kitabevi, Ankara.
 • DFE. (1995). Geography in the national curriculum. London: HMSO.
 • Demircioğlu, İ. H., Akengin, H. (2006) Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi. Cemil Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erinç, S. (2004). Lise Coğrafya ders kitabı. İstanbul: Altın Kitaplar, Akdeniz Yayıncılık.
 • Geography Education Standards Project (1994). Geography for Life: National Geography Standardars 1994. Washington: D.C. National Geographic Research and Exploration.
 • Jacobson, C. (2004) Herkes için harita ve pusula. İstanbul :Bilge Kültür Sanat.
 • Kneale, E. P. (2003). Study skılls for geography students a practıcal guıde. Oxford University Pres Inc.
 • Michaelis, U. J., Hall, P., Cliffs, E. (1988). Social studies for children a guide to basic ınstruction. Ninth edition, New Jersey.
 • Özgüç, N., Tümertekin, E. (2000). Coğrafya, geçmiş kavramlar, coğrafyacılar. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Tuncel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında islam ülkeleri. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 83-103.
 • Waugh, D., Bushell, T. (2002) New Key Geography for GCSE. Nelson Thornes Ltd.United Kingdom.
 • Weeden, P. (1997). Learning through maps. Tılbury ve Wıllıams (Ed.), Teaching and Learning Geography Routledge. London and New York

Ayrıntılar

Diğer ID JA62UM59SJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurcan DEMİRALP Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Demiralp, N. (2009). HARİTALARLA ÖĞRENME . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (4) , 955-973 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26109/275087

                                                                                                    Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                      Creative Commons Lisansı