Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 11 - 16 2019-07-15

Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”
A STEM Activity Design in Physics Education: “I Design a Crookes Radiometer”

Havva Sibel KURT [1] , Mustafa Sami TOPÇU [2]


Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin disiplinler arası Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik; (STEM) bilgi ve becerilerini bir arada kullanabilmelerini ve bu alanlardaki teorik bilgilerinin uygulamaya, meraka ve bir buluşa dönüştürülmesini amaçlayan bir STEM etkinliği geliştirmek ve sunmaktır. Etkinlik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, bir devlet üniversitesinin STEM laboratuvarında geliştirilmiştir. 10. Sınıf Optik konusunun kazanımları doğrultusunda “Işık şiddeti” kavramı öğretiminde yapılabilecek deneyler arasında; ışığın basıncı, ışığın tanecik özelliği, ışığın soğurulması ve ışığın yansıması olaylarının birlikte öğretilebileceği bir düzeneğin, radyometre tasarımı ile gerçekleşebileceği gözlenmiştir. Ayrıca bu alanda yapılan literatür taraması sonucunda bu tasarımla ilgili STEM çalışmalarının yeterli sayıda olmadığı sonucuna varılmıştır.


The goal of this study is to develop and to present a STEM activity in which students can use their interdisciplinary knowledge and skills together in Science, Technology, Engineering, Mathematics, (STEM) field and they can transform their theoretical knowledge into practice, curiosity and invention. The activity was developed in the Spring semester of 2018-2019 academic year in the STEM laboratory of a government university. In order to teach the concept of “Light intensity” under the title of 10th grade Optics many experiments can be done light pressure, particle-like properties of light , light absorption and reflection of the light; these experiments could be implemented by the activity of “a radiometer design”. It was also concluded that there are lack of study about this kind of a design in the current literature.


 • Derin, G., Aydın, E. & Kırkıç, K.A (2017). STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi 4(3); 547-559.
 • Erdogan, İ., Ciftci, A., Yıldırım, B., & Topcu, M. S. (2017). STEM Education Practices: Examination of the Argumentation Skills of Pre-service Science Teachers. Journal of Education and Practice, 8(25), 164-173.
 • Göksun, D. O. & Kurt, A.A. (2017). Öğretmen Adaylarının 21. yy. Öğrenen Becerileri Kullanımları ve 21. yy. Öğreten Becerileri Kullanımları Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim. Sayı 190, 107-130.
 • Gülhan, F. & Şahin, F. (2018). Fen Bilimleri Dersine STEM Entegrasyonu Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 40-59.
 • McKenney, S., & Reeves, T. C. (2013). Systematic review of design-based research progress: Is a little knowledge a dangerous thing?. Educational Researcher, 42(2), 97-100.
 • MEB STEM eğitimi el kitabı. http://scientix.meb.gov.tr/images/upload/Event_35/Gallery/STEM%20Eğitimi%20Öğretmen%20El%20Kitabı.pdf
 • Topçu, M. S., & Ciftci, A. (2018a). Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi ve Örnek Uygulamalar (STEM Education and Practices for Early Childhood Period).Topcu, M. S., & Ozkan, B. Erken Çocuklukta Fen Eğitimi (Science Education for Early Childhood). (s. 237-271). İstanbul, Türkiye: Efe Akademi.
 • Topçu, M. S., & Gökçe, A. (2018). STEM ve Mühendislik (STEM and Engineering). Kırkıç, K. A., & Aydın, E. Merhaba STEM: Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı. (s. 79-94). Konya, Türkiye: Eğitim Yayınevi.
 • Topçu, M. S., & Çiftçi, A. (2018b). 21. Yüzyıl Becerileri ve STEM. Öğretir Özçelik, A. D., & Tuğluk, M. N. Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri. (s. 103-126). Ankara, Türkiye: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM eğitiminde biyomimikri uygulamalarına yönelik görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (1), 63-90.
 • Zangori, L., Forbes, C. T., & Schwarz, C. V. (2014). Investigating the effect of curricular scaffolds on 3rd-grade students’ model-based explanations for hydrologic cycling. Boulder, CO: International Society of the Learning Sciences.
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crookes_radiometer_J1.jpg
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6198-1269
Yazar: Havva Sibel KURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5068-8796
Yazar: Mustafa Sami TOPÇU
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim584672, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {11 - 16}, doi = {}, title = {Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”}, key = {cite}, author = {Kurt, Havva Sibel and Topçu, Mustafa Sami} }
APA Kurt, H , Topçu, M . (2019). Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum” . Temel Eğitim , 1 (3) , 11-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/584672
MLA Kurt, H , Topçu, M . "Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”" . Temel Eğitim 1 (2019 ): 11-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/584672>
Chicago Kurt, H , Topçu, M . "Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”". Temel Eğitim 1 (2019 ): 11-16
RIS TY - JOUR T1 - Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum” AU - Havva Sibel Kurt , Mustafa Sami Topçu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 16 VL - 1 IS - 3 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum” %A Havva Sibel Kurt , Mustafa Sami Topçu %T Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum” %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Kurt, Havva Sibel , Topçu, Mustafa Sami . "Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”". Temel Eğitim 1 / 3 (Temmuz 2019): 11-16 .
AMA Kurt H , Topçu M . Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”. temelegitim. 2019; 1(3): 11-16.
Vancouver Kurt H , Topçu M . Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”. Temel Eğitim. 2019; 1(3): 11-16.