Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 4, Sayfalar 29 - 38 2019-10-15

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi

Mehmet Nur TUĞLUK [1] , Banu ÖZKAN [2]


Araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımları, göstergeleri 21. Yüzyıl becerileri açısından analiz etmektir. Araştırmada, Okul Öncesi Eğitimi Programının 21. Yüzyıl becerileri açısından içerik analizinin yapılması amacıyla tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından programda yer alan kazanım, göstergeler doğrultusunda oluşturulan “Uzman Görüş Formu” ile okul öncesi eğitim ve 21. Yüzyıl becerileri alanlarında çalışan 15 akademisyenin görüşleri alınarak toplanmıştır. Program genel olarak incelendiğinde, uzman görüşlerine göre okul öncesi eğitimi programında gelişim alanlarındaki kazanımlarda, psikomotor ve öz bakım alanlarında 21 yüzyıl becerilerine yönelik amaç ve kazanımların yer almadığı bununla birlikte sosyal-duygusal, bilişsel ve dil becerileri alanlarındaki 21. Yüzyıl becerilerine yönelik kazanımların, tüm programdaki kazanımları içerisinde % 25.9’luk bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. 21. Yüzyıl becerilerine yönelik göstergelerin de tüm göstergelerin % 15.5’ini oluşturduğu belirlenmiştir.
21. Yüzyıl Becerileri, Okul Öncesi Eğitimi Programı, Okul Öncesi Çocukları
 • Alisinanoğlu, F. & Bay, N. (2007). Okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişimi. Tokat: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5–7 Eylül 2007 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (OECD). (2009). 21 st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. Education Working Papers, 41
 • Aygün, Ş., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.
 • Göksun, O. D. , Kurt, A.A., Öğretmen Adaylarının 21. yy. Öğrenen Becerileri Kullanımları ve 21. yy. Öğreten Becerileri Kullanımları Arasındaki İlişki Eğitim ve Bilim, 42 (190), 107-130
 • Günüç,S., Odabaşı, F. H. ve Kuzu, A. (2013). 21.Yüzyıl Öğrenci Özelliklerinin Öğretmen Adayları Tarafından Tanımlanması: Bir Twitter Uygulaması. Journal of Theory and Practice İn Education / Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4): 436-455.
 • Jonassen, D. H. (2000).Toward a design theory of problem solving.Educational Technology Research And Development, 48(4),63–85.
 • Kotluk, N., Kocakaya, S. (2015). 21.yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching ,4(2) Makale No: 36
 • National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, James W. Pellegrino and Margaret L. Hilton, Editors. Board on Testing and Assessment and Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Tavlı, B. S. (2007). 6 yaş grubu anasınıfı öğrencilerinin problem çözme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yaşar, M. C. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 201-209.
 • Yuvacı, Z., Dağlıoğlu, H.E. (2018). Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Cilt 2 (2), s.234-256
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mehmet Nur TUĞLUK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Banu ÖZKAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim634024, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {29 - 38}, doi = {}, title = {MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi}, key = {cite}, author = {Tuğluk, Mehmet Nur and Özkan, Banu} }
APA Tuğluk, M , Özkan, B . (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi . Temel Eğitim , 1 (4) , 29-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/49907/634024
MLA Tuğluk, M , Özkan, B . "MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi" . Temel Eğitim 1 (2019 ): 29-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/49907/634024>
Chicago Tuğluk, M , Özkan, B . "MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi". Temel Eğitim 1 (2019 ): 29-38
RIS TY - JOUR T1 - MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi AU - Mehmet Nur Tuğluk , Banu Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 38 VL - 1 IS - 4 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi %A Mehmet Nur Tuğluk , Banu Özkan %T MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 4 %R %U
ISNAD Tuğluk, Mehmet Nur , Özkan, Banu . "MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi". Temel Eğitim 1 / 4 (Ekim 2019): 29-38 .
AMA Tuğluk M , Özkan B . MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi. temelegitim. 2019; 1(4): 29-38.
Vancouver Tuğluk M , Özkan B . MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi. Temel Eğitim. 2019; 1(4): 29-38.