Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of the Eco-School Program through the Teachers' Views: A Case Study

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 18 - 26, 15.07.2020

Öz

Eco-school program is an international program implemented in pre-school, primary and secondary schools in order to give students environmental awareness and to provide environmental management and sustainable development education to them. With this case study, it was aimed to evaluate the effectiveness of the eco-school program that serves many purposes in schools in line with the opinions of the teachers. A questionnaire consisting of open-ended questions was applied to all the teachers working in a kindergarten at low socio-economic level in Aydın Province in the 2018-2019 Academic Year. The data obtained from the opinions of the teachers were analyzed with the descriptive analysis method. At the end of the research, many weak points were encountered in the implementation of the Eco-school program; It was concluded that eco-school curriculum applications should be expanded according to needs and the sharing among teachers should be increased.

Kaynakça

 • Aktepe, S. ve Girgin, S. (2009). Comparison of eco-schools and other primary schools in terms of environmental education. Elementary Education Online, 8, 401-414.
 • Bajd, B. ve Lescanec, T. (2011). The influence of the eco-school and healthy school projects on environmentally responsible behavior of primary school pupils. School and Health, 21, 79-85.
 • Batak, B. (2011). Yeşil bayraklı eko-okullarla normal eko-okulların çevreye yönelik bilinç düzeyinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boeve-de Pauw, J. ve Van Petegem, P. (2013). The effect of eco-schools on children’s environmental values and behaviour. Journal of Biological Education, 47, 96-103.
 • Bozdemir, H. (2011). Eko-okullar programının uygulandığı ilköğretim okullarındaki öğrenciler ile klasik okullardaki öğrencilerin çevre bilinci düzeyinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cebesoy, G. ve Civan, İ. (2020). Uluslararası Eko-Okullar Programı El Kitabı. http://www.ekookullar.org.tr adresinden 20.07.2020 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Cincera, J., Kroufek, R., Simonova, P., Broukalova, L., Broukal, V. ve Skalik, J. (2015). Eco-School in kindergartens: The effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Environmental Education Research, 23 (7), 919-936.
 • Çelik, A. (2012). Okulöncesi eğitim kurumlarında açık alan kullanımı: Kocaeli örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 79-88.
 • Eco-Schools. (2020). Eco-schools programme. http://www.ecoschools.global sayfasından 21.07.2020 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Eko-Okullar (2020). Eko-okullar programı. http://www.ekookullar.org.tr/ sayfasından 21.07.2020 tarihinde ulaşılmıştır.
 • FAO (2010). A new deal for school gardens. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Hallfreðsdóttir, S. (2011). Eco-Schools: Are They Really Better? Comparison of environmental knowledge, attitude and actions between students in environmentally certified schools and traditional schools in Icelend. Unpublished Master’s Thesis, Reykjavik University, Iceland.
 • Kadji Beltran, C. (2002). Evaluation of environmental education programmes as a means for policy making and implementation support: The case of Cyprus primary education. Unublished Doctoral Dissertation, University of Warwick, England.
 • Krnel, D. and Naglic, S. (2009). Environmental literacy comparison between eco-schools and ordinary schools in Slovenia. Science Education International. 20 (1/2), 5-24.
 • Sağdıç, A. (2013). A closer look into turkish elementary teachers regarding education for sustainable development. Unpublished Master’s Thesis, ODTU, Ankara.
 • TÜRÇEV (2019). Eko-okullar Programı Örnek Etkinlikler Kitapçığı. Ankara: Türkiye Çevre Eğitim Vakfı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Eko-Okul Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 18 - 26, 15.07.2020

Öz

Eko-okul programı, öğrencilere çevre bilinci kazandırabilmek, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verebilmek için okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda uygulanan uluslararası bir programdır. Bu çalışmayla okullarda birçok amaca hizmet eden eko-okul programının etkililiğinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışma, nitel boyutlu durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Aydın ilinde düşük sosyo-ekonomik seviyede olan bir ana okulda görev yapan tüm öğretmenlere açık-uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerin elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonunda Eko-okul programının uygulanmasında birçok zayıf noktayla karşılaşıldığı; eko-okul program uygulamalarının ihtiyaca yönelik olarak yaygınlaştırılması ve öğretmenler arası paylaşımının artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aktepe, S. ve Girgin, S. (2009). Comparison of eco-schools and other primary schools in terms of environmental education. Elementary Education Online, 8, 401-414.
 • Bajd, B. ve Lescanec, T. (2011). The influence of the eco-school and healthy school projects on environmentally responsible behavior of primary school pupils. School and Health, 21, 79-85.
 • Batak, B. (2011). Yeşil bayraklı eko-okullarla normal eko-okulların çevreye yönelik bilinç düzeyinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boeve-de Pauw, J. ve Van Petegem, P. (2013). The effect of eco-schools on children’s environmental values and behaviour. Journal of Biological Education, 47, 96-103.
 • Bozdemir, H. (2011). Eko-okullar programının uygulandığı ilköğretim okullarındaki öğrenciler ile klasik okullardaki öğrencilerin çevre bilinci düzeyinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cebesoy, G. ve Civan, İ. (2020). Uluslararası Eko-Okullar Programı El Kitabı. http://www.ekookullar.org.tr adresinden 20.07.2020 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Cincera, J., Kroufek, R., Simonova, P., Broukalova, L., Broukal, V. ve Skalik, J. (2015). Eco-School in kindergartens: The effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Environmental Education Research, 23 (7), 919-936.
 • Çelik, A. (2012). Okulöncesi eğitim kurumlarında açık alan kullanımı: Kocaeli örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 79-88.
 • Eco-Schools. (2020). Eco-schools programme. http://www.ecoschools.global sayfasından 21.07.2020 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Eko-Okullar (2020). Eko-okullar programı. http://www.ekookullar.org.tr/ sayfasından 21.07.2020 tarihinde ulaşılmıştır.
 • FAO (2010). A new deal for school gardens. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Hallfreðsdóttir, S. (2011). Eco-Schools: Are They Really Better? Comparison of environmental knowledge, attitude and actions between students in environmentally certified schools and traditional schools in Icelend. Unpublished Master’s Thesis, Reykjavik University, Iceland.
 • Kadji Beltran, C. (2002). Evaluation of environmental education programmes as a means for policy making and implementation support: The case of Cyprus primary education. Unublished Doctoral Dissertation, University of Warwick, England.
 • Krnel, D. and Naglic, S. (2009). Environmental literacy comparison between eco-schools and ordinary schools in Slovenia. Science Education International. 20 (1/2), 5-24.
 • Sağdıç, A. (2013). A closer look into turkish elementary teachers regarding education for sustainable development. Unpublished Master’s Thesis, ODTU, Ankara.
 • TÜRÇEV (2019). Eko-okullar Programı Örnek Etkinlikler Kitapçığı. Ankara: Türkiye Çevre Eğitim Vakfı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma ALTIN Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-8503-5186
Türkiye


Mehmet ALTIN (Sorumlu Yazar)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
0000-0002-3825-6728
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Altın, F. & Altın, M. (2020). Eko-Okul Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması . Temel Eğitim , 2 (3) , 18-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/57291/774228

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions