e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Oku Okut Derneği
Kapak Resmi
       

Tetkik; Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez Türk-İslam kültürü alanına katkı sağlayacak araştırma makalelerini yayımlayan, açık erişimli, hakemli bilimsel bir e-dergidir.

Başvuru Tarihleri: Mart Sayısı: 16 Temmuz - 15 Ocak | Eylül Sayısı: 16 Ocak - 15 Temmuz

İndeskler: DOAJ  | Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest) | EBSCO - Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) | CEEOL: Central and Eastern European Online Library

2022 - Sayı: 2

Araştırma Makalesi

2. Osmanlı Arşiv Vesîkalarında Muzır Mûsiki Kavramı

Araştırma Makalesi

5. Muhammed b. Fadl el-Kemârî ve Buhara Hanefî Geleneğindeki Yeri

Araştırma Makalesi

9. Îsâ-Mesîh ve Pavlus Ekseninde Hıristiyan Geleneğinde Kurtuluş

Araştırma Makalesi

10. Hümanist Yahudiliğin Temel İlkeleri

Konferans Bildirisi

1. Bir Araştırma Programı Olarak Felsefe Günümüze Ne Söyler?

Konferans Bildirisi

3. Tanrı’nın Ön Bilgisi Meselesinde Orta Bilgi Teorisinin Yeri ve İncelenmesi

Tetkik, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.