e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Oku Okut Derneği
Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 15 Ocak 2024

2023 - Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Arapçadaki İ`râb Alametleri ile Türkçedeki Hâl Eklerinin Karşılaştırmalı Tahlili