e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Oku Okut Derneği
Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 15 Temmuz 2024

2023 - Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Arapçadaki İ`râb Alametleri ile Türkçedeki Hâl Eklerinin Karşılaştırmalı Tahlili

Araştırma Makalesi

Kişilik İnşasında Din Faktörünün Etkisinin Bir Kadın Üzerinden İncelenmesi: Bezmialem Valide Sultan Örneği

Araştırma Makalesi

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Toplumsal Değer Dejenerasyonu Algıları Üzerine Bir Durum Çalışması