En İyi Uygulamalar

Arşivleme ve Veri Dağıtımı
Editör, yayınlanan materyalin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Tetkik yayınladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar(lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hale getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir. Tetkik yazar lisansı, yalnızca ticari olmayan kullanım için makalenin kaynağına atıfta bulunarak (tam bir alıntıyla) yeniden kullanıma izin verir. Ticari kullanım için izin alınmasını belirten politikamız geçerlidir.

Tetkik, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve https://tetkik.okuokut.org | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tetkik dergi web sitesinde depolamayı taahhüt eder.

Arşiv Politikası: LOCKSS- CLOCKSS

Depo Politikası

SHERPA ROMEO: https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/42579

Yayıncı (Oku Okut Yayınları): https://v2.sherpa.ac.uk/id/publisher/64219

Tetkik dergisinde yayınlanan makaleler LOCKSS ve CLOCKSS’da dijital olarak arşivlenir. Ayrıca yayımlanan makaleler, yazarı tarafından çalıştığı üniversitenin kurumsal arşivinde (DSpace, AVESİS vb.), konulu arşivlerde veya diğer her türlü arşivde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Böylece bu yayına herkes ücretsiz olarak hemen ulaşabilir.

Tetkik (e-ISSN: 2822-3322) dergisinin yayımcısı Oku Okut Yayınları, araştırma sonuçlarının yayılmasını destekleme politikasına uygun olarak arşiv politikasını duyurmaktan memnuniyet duyar:

Oku Okut Yayınları, yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için bir makalenin (yayıncı pdf) nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.
Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.
Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhangi bir ambargo olmaksızın gönderebilir.
Oku Okut Yayınları, makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.
Tetkik dergisi, kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS Programı, kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS Programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS Programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.
Initiative for Open Citations: I4OC (Oku Okut Yayinlari)

Dergide Yayımlanan Versiyon
Yayım Türü: Açık Erişim

OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/tetkik/

LOCKSS: https://tetkik.okuokut.org/tetkik/gateway/lockss

CLOCKSS: https://tetkik.okuokut.org/tetkik/gateway/clockss

RSShttps://dergipark.org.tr/en/pub/tetkik/rss-feeds

Ambargo Süresi: Ambargo süresi yoktur.

Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0

Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Crossref, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayıncı sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon
Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

Dergiye Gönderilen İlk Metin
Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Oluşturulma: 20 Mart 2022
Güncellenme: 4 Nisan 2022


Benzersiz Tanımlayıcılar ve Yapılandırılmış Veriler

Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI
Tetkik, dijital nesne tanımlayıcısını (DOI) kullanır. DOI, nerede olursa olsun makaleyi bulmak için kullanılır.

Crossmark Politikası: Crossmark, okuyucuların bir makalenin veya diğer yayınlanmış içeriğin güncel sürümünü bulmaları için standart bir yol sağlayan yayıncılık girişimidir. Oku Okut Yayınları, Crossmark logosunu uygulayarak, yayınladığı içeriği korumayı ve okuyucuları değişiklikler olduğunda ve meydana geldiklerinde uyarmayı taahhüt eder.

Crossmark Politikası: https://doi.org/10.55709/tetkikdergisi.2023.95

Düzeltme ve Geri Çekme: Oku okut Yayınları, literatürün bütünlüğünü korumayı taahhüt eder ve duruma bağlı olarak ve COPE Geri Çekme Yönergeleri uyarınca Hatalar, Endişe İfadeleri veya Geri Çekme Bildirimleri yayınlar. Her durumda, bu bildirimler orijinal makaleyle bağlantılıdır.

Minör ve majör olmak üzere iki güncelleme kategorisi vardır: Minör (Küçük) Değişiklikler, biçimlendirme ve yazım düzeltmeyi içerir. Okurların uyarılmasını gerektiren önemli bir değişiklik yoktur. Bu nedenle Crossmark durumu günceldir, olduğu gibi kalır. Major (Büyük) Değişiklikler, okurların yayınlanmış çalışmada önemli değişiklikler yapıldığını bilmesini sağlamaya yöneliktir. Büyük değişiklikler çalışmanın Crossmark durumunu etkiler. Bir hata nedeniyle makalenin geri çekilmesi veya bir yazarın eklenmesi veya çıkarılması gibi önemli değişiklikler, Crossmark durumunu etkiler. Yapılan değişiklikler, Crossmark simgesine tıklanarak izlenebilir. Crossmark Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.

ORCID: Evet
Tetkik, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar. ORCID ID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfasayısal bir koddur.

ROR ID: Evet
Tetkik, Araştırma Kurumları Kayıt Tanımlayıcısını (ROR ID) kullanır. ROR ID, dünyadaki her araştırma kuruluşu için açık, sürdürülebilir, kullanılabilir ve benzersiz kurum numara kaydıdır.

Kaynakça Paylaşımı: Evet
Tetkik, I4OC standartlarına uygun kaynakça paylaşımında bulunmaktadır. I4OC standartları, referansların yapılandırılmış, ayrılabilir ve açık olmasını ister.