Amaç ve Kapsam

Tetkik’in amacı, Türkiye içinden ve dışından Türk-İslam Kültürü araştırmacılarına, çalışma sonuçlarını paylaşıp tartışabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır. Eleştirel bakış açılarını teşvik eden dergi, araştırmacıların bilimsel niteliği yüksek çalışmalarını yayınlayarak Türk-İslam Kültürü çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflemektedir.

Tetkik, Türk-İslam kültürü alanındaki araştırma ve inceleme makaleleri, araştırma notu, tenkitli metin neşri ve tercümeleri, kitap ve bilimsel etkinlik kritikleri, doktora tez özetleri, derleme, çeviri, kısa rapor, teknik not, söyleşi, biyografi ve bibliyografi ile vefeyât türünde kaleme alınmış çalışmalarını kabul eder.


Konu Kategorisi
Sosyal Bilimler:
 • LC Kategorisi: Sosyal Bilimler (Genel)
 • LC Kategorisi: Felsefe. Psikoloji. Din
 • Kültür Araştırmaları (Türk-İslam Kültürü)
Beşeri Bilimler
 • Tarih (Türk-İslam Tarihi)
 • Edebiyat (Türk İslam Edebiyatı)
 • Felsefe (Türk-İslam Felsefesi)
 • Müzik (Türk-İslam Müziği)
 • Din (İslam Araştırmaları)


Anahtar Kelimeler
 • Türk Dünyası
 • Türk-İslam Kültürü
 • Türk-İslam Sentezi
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türk-İslam Edebiyatı
 • Türk Halk Kültürü
 • Türk Halkları
 • Türk Kültürü
 • Türk Mitolojisi
 • Türk Mizahı
 • Türk-İslam Tarihi
 • Türk-İslam Eserleri
 • Türk Tiyatrosu
 • Türk-İslam Sanatları
 • Türk-İslam Musikisi
 • Türk-İslam Felsefesi
 • Türk-İslam Kültür Varlıkları
 • Türkçe El Yazmaları

Yayımlanma Ayları
Mart Eylül