Hakem Süreci ve Rehberi

• TEVİLAT Dergisi, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, akademik, hakemli ve tematik bir dergidir.
• Dergide, Dinî araştırmalar alanında hazırlanan akademik makaleler yayınlanır:
Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.
Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık.
İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi.


Gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.
• Dergimizde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Yazarlar ve hakemler, kimliklerinin gizli kalması için gayret göstermelidir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir. Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Sayfa altı notları vb yan metinler dahil olmak üzere. Microsoft belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli, ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir.
• Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. (TEVİLAT yazım kuralları için tıklayınızhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tevilat/writing-rules )
• Ön incelemeden geçen eserler için Editör tarafından Editör Yardımcısı ve Alan Editörü atanır. Alan Editörü eseri, değerlendirilmesi amacıyla en az en az 2 hakeme gönderir.
• Eserin dergiye kabul edilebilmesi için 2 hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda 3. hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Hakemlerden biri ret kararı verdiğinde 3. Hakeme göndermek dergi yayın prensiplerindendir. TEVİLAT Dergisi’nin hakemlerden beklediği bazı sorumluluklar şunlardır:


Hakemlerin Sorumlulukları
Değerlendirme Sürecine Katkı
Dergimizde Yayın Kurulu değerlendirmesinden geçen araştırmalar (Araştırma makaleleri, çeviriler) çift taraflı kör hakemlik esası kapsamında alanında uzman hakemlerin incelemesine tabi tutulmaktadır. Hakem, sistem üzerinden atandığı ve görevi kabul ettiği andan itibaren değerlendirme sürecinde “Hakem Değerlendirme Kriterleri”ni dikkate almakta yükümlüdür. Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret eder. Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Herhangi bir nedenle makaleyi incelemeyeceği durumunda derhal editörü bilgilendirmelidir.

Gizlilik
Hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir araştırmada yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmamalıdır. Hakemler, inceleme için gönderilen çalışmaların yazarların özel mülkü olduğunu kabul eder. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir. Değerlendirme yapan hakemlerin isimleri açıklanmaz/yayınlanmaz. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulandığından makale dosyasında yazar/hakem bilgileri yer almaz. Hakem/yazarların Dergipark’a yükledikleri dosyalardan dosya bilgileri editoryal ekip tarafından silinmektedir.

Tarafsızlık
Hakemler incelediği araştırmaların yayımlanma kararında objektif olmalıdır. Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.

Etik
Hakemlerin, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında çalışmada etik ihlal, intihal, vb. tespit etmesi halinde Editöre iletmesi gerekmektedir.

Çıkar çatışmaları
Hakem değerlendirmesi sürecinde herhangi bir çıkar çatışması ve uzmanlık alanı dışında atama durumu söz konusu olduğunda Editöre durumu arz etmesi ve gerekirse hakemlikten çekilmesi önerilmektedir.

Ücret
Hakemlere inceleme/değerlendirme işlemleri için herhangi bir ücret ödenmemektedir.

İntihal Tespit Süreci
• Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.
• Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - ve Turnitin -İntihali Engelleme Programları- TEVİLAT Dergisi'nde kullanılmaya başlamıştır. (https://www.ithenticate.com/; https://www.turnitin.com/ )
• TEVİLAT Dergisi'ne makale gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. İntihal programı aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergilerimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara gönderilir. (Cope Yönerge için bk. https://publicationethics.org/node/19881 )

Yayın Aşaması
• Kabul edilen eserin yayınlanma süreci, eserin alındığı tarihten itibaren 2-4 ay sürmektedir.
• Dergiye makale gönderimi ücretsizdir. Yayına kabul edilen makaleden de hiç bir ücret talep edilmez.