Hakem Süreci ve Rehberi

TEVİLAT Dergisi, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, akademik, hakemli ve tematik bir dergidir.
Dergide, aşağıdaki konularda hazırlanan akademik makaleler yayınlanır:
Beşerî Bilimler:
Din (İlahiyat; Dinler Tarihi; Hadis; İslam Hukuku; İslam Mezhepleri; Kelam; Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat; Tasavvuf; Tefsir; Temel İslam Bilimleri (Diğer))
Sanat (Türk-İslam Sanatları Tarihi; Ebru Sanatı; Halı; Kilim ve Dokuma; Mimari; Seramik ve Cam Tasarımı; Türk İslam Sanatında Güzel Sanatlar; Türk İslam Sanatında Güzel Hat)
Tarih (İslam Tarihi; İslam Tarihi ve Medeniyeti; Türk İslam Devletleri Tarihi; Osmanlı Azınlıklar Tarihi; Osmanlı Merkez Teşkilatı; Osmanlı Taşra Teşkilatı)
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Felsefe (Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi; Türk İslam Düşünce Tarihi; Osmanlı Düşünce Tarihi)
Edebiyat (Türk İslam Edebiyatı)
Müzik (Dinî Musiki, Türk Musikisi)
Sosyal Bilimler:
Arkeoloji (Ortaçağda Türk-İslam Arkeolojisi; İslam Coğrafyası Arkeolojisi)
İşletme ve Ekonomi (İslam Ekonomisi; Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi; İslam Finansı; İslami Mikrofinans)
Kültürel Çalışmalar (Osmanlı Kültür ve Sanatı; Osmanlı Toplumu; Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti (Diğer))
Eğitim ve Eğitim Araştırmaları (Din Müfredatı ve Pedagojisi; Osmanlı Eğitim Tarihi)
Devlet ve Hukuk (Hukuk ve Din)
Dilbilim (Arap Dili ve Belagatı)
Psikoloji (Din Psikolojisi)
Sosyoloji (Din Sosyolojisi)

Gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır. 
Dergimizde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Yazarlar ve hakemler, kimliklerinin gizli kalması için gayret göstermelidir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir. Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Sayfa altı notları vb. yan metinler dahil olmak üzere. Microsoft belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli, ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir.
Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. (TEVİLAT yazım kuralları için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tevilat/writing-rules )


Hakem Süreci
Ön incelemeden geçen eserler için Editör tarafından Editör Yardımcısı ve Alan Editörü atanır. Alan Editörü eseri, değerlendirilmesi amacıyla en az en az 2 hakeme gönderir.
Eserin dergiye kabul edilebilmesi için 2 hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda 3. hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Hakemlerden biri ret kararı verdiğinde 3. Hakeme göndermek dergi yayın prensiplerindendir.


Hakem Rehberi
TEVİLAT Dergisi'nin özgün ve önemli makaleleri yayınlamayı amaçladığını göz önünde bulundurarak, hakemlerden aldığımız makale başvurularının değerlendirilmesinde yardımcı olmalarını istiyoruz.
Aşağıda makale değerlendirme süreci, nasıl hakem olunacağı ve nasıl iyi bir inceleme yazılacağına dair tavsiyeler yer almaktadır. Ayrıca objektif ve yapıcı bir hakemliğin nasıl yapılacağına dair daha fazla bilgi sağlayan COPE İlkelerine dayanan hakemlik şart ve koşullarımız yer almaktadır.


Hakemlerin Seçimi
Hakemler, makalenin ilgili olduğu bilim alanında doktora derecesine sahip olan ve yayını bulunan uzmanlar arasından seçilir. Türk üniversitelerinde görevli uzmanların bilgilerine YÖK Akademik web sitesinden yurt dışındaki uzmanların bilgilerine ise Publons’tan erişim sağlanır.


Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları
1) Objektiflik: İncelemeler objektif olarak yapılmalıdır. Hakemler, olabilecek her türlü kişisel önyargının farkında olmalı ve bir makaleyi incelerken bunu hesaba katmalıdır. Hakem, kararını destekleyici değerlendirmelerini açıkça ifade etmelidir.
2) Editoryal Karara Katkı: Hakem değerlendirmesi, editöre editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazara makaleyi geliştirme fırsatı sunar. Bu açıdan bir makaleyi inceleme konusunda kendini yetersiz hisseden veya kısa sürede incelemeyi tamamlayamayacağını düşünen bir hakem hakemlik davetini kabul etmemelidir.
3) Gizlilik: İncelenmek üzere dergiye ulaşan tüm makaleler, gizli tutulmalıdır. Hakemler, makale hakkındaki incelemeleri veya bilgileri kimseyle paylaşmamalı veya yazarlarla doğrudan iletişime geçmemelidir. Çalışmada yer alan bilgiler, yazarın açık yazılı izni olmadan bir hakem tarafından kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel kazanç için kullanılmamalıdır.
4) Araştırma ve Yayın Etiği İhlalleri Konusunda Hassasiyet: Hakemler, makaledeki olası etik konulara karşı dikkatli olmalı ve bunları editöre rapor etmelidir.
5) Çıkar Çatışması: Hakemler, yazarlar veya makalelerin bağlı olduğu kurumlarla ilişkilerinden kaynaklanan olası çıkar çatışmaları olan bir makaleyi incelemeyi kabul etmemelidir.
6) Hakeme Atıf Talebi: Bir hakem, bir yazarın, hakemin (veya onların ortaklarının) çalışmasına atıflar içermesini önerirse, bu, hakemin atıf sayısını artırmak veya çalışmalarının görünürlüğünü artırmak amacıyla değil gerçek bilimsel nedenlerle olmalıdır.
7) Hakemler, herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.


Ücret Politikası
Hakemlere inceleme/değerlendirme işlemleri için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


İnceleme Yapma
Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.
• Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?
• Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?
• Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?
• Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?
• Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?
• Dil kalitesi yeterli mi?
• Özet ve anahtar kelimler makalenin içeriğini doğru bir şekilde yansıtıyor mu?

Hakemin incelediği çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da online hakem formu üzerinde en az 100 kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir.

Son Güncelleme Zamanı: 4.07.2023 15:18:40