Cilt: 9 Sayı: 4, 28.12.2018

Yıl: 2018

Özgün Makale

Derleme

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

1. Çoklu travma olgusunda multidisipliner yaklaşımın etkinliği

Olgu Sunumu

2. Dokuzuncu gebelikte siyam ikizi: Genel anestezi altında sezaryenle doğum

Olgu Sunumu

4. Kronik alkol kullanımı olan bir hastada kafa travmasını takiben gelişen penisiline dirençli pnömokok menenjiti


e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.