ISSN: 2587-0971
e-ISSN: 2587-0971
Başlangıç: 2016
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ahmet Ocak AKDEMİR
Kapak Resmi
       

Turkish Journal of Science (TJOS), tek-kör hakemlik ilkesine bağlı bilimsel bir dergidir. TJOS, araştırmacıların yeni fikirlerine, bilime yenilik getirme potansiyeline sahip özgün araştırma makalelerine ve matematiğin tüm dallarını kapsayan uygulamalı bilimlere katkı sağlayacak yenilikçi çalışmalara odaklanmaktadır. Dergi açık erişim politikasını belirlemiş olup Nisan-Eylül ve Aralık aylarında düzenli olarak sayı yayımlamaktadır. Yayın dili İngilizce olan TJOS yayımlanacak olan orijinal araştırma makalelerinin matematiksel bilimler alanında çalışan araştırmacı ve okuyucuların ilgisini çekecek potansiyelde olmasına ayrıca bilime entelektüel düzeyde katkılar sunacak düzeyde motive edici fikirler içermesine önem vermektedir. Seçkin ve alanlarında uzman editörleri ile TJOS makale değerlendirme ve yayım süreçlerini şeffaf ilkeler doğrultusunda yürütmektedir. Bu süreçler sonucunda kaliteli ve orijinal makalelerin seçimi yapılmaktadır.

TJOS matematiğin tüm branşları ve bunlar arasından öne çıkan aşağıdaki şekilde verilen bazı güncel konu başlıkları ile ilişkili özgün araştırma makalelerinin gönderimi için araştırmacılardan katkı beklemektedir.

Yaklaşım teorisi, kesirli analiz, uygulamalı fonksiyonel analiz, lineer cebir, ayrık matematik, kombinatorik, kontrol teori, finansal matematik, bulanık kümeler ve mantık, oyun teori, graf teorisi, ters problemler, nümerik analiz, adi ve kısmi diferansiyel denklemler.

2022 - Cilt: 7 Sayı: 3