Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 6, Sayfalar 517 - 529 2019-09-15

AN ANALYTICAL APPROACH ON THE REASONS AND EXPECTATIONS OF INFORMATION MANAGEMENT STUDENTS
BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Yazbahar ÇETİN [1] , Erkan PERKTAŞ [2]


The aim of this study is to identify the reasons why  the students of Information management department choose to study, the evaluate their point of view about the future of the profession and their awareness. The data which was collected from the survey and interview on the associate program in Ordu university akkus vocational high school has been used in the study.

According to the results of the study, students of Information Management department are generally satisfied with the university and faculty they study, and some suggestions have been made in accordance with the results.

Bu araştırmanın amacı Bilgi Yönetimi öğrencilerinin bu bölümü seçme nedenlerini tespit etmek, mesleğin geleceği ile ilgili bakış açılarını ve bilinç düzeylerini ölçmektir. Araştırmada Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi ön lisans programı öğrencilerine uygulanan 5 likertli anketten elde edilen veriler ve görüşmeler sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda bilgi yönetimi öğrencilerinin genel olarak okudukları bölümü kendi istekleri ve rehberlik yönlendirmeleri doğrultusunda tercih ettikleri ve bu tercihleri doğrultusunda okudukları üniversite ve bölümden memnun oldukları gözlemlenmiş ve bu sonuçlar doğrultusunda okudukları bölümün gelecek beklentileri ve bölüm içerikleri konusunda önerilerde bulunulmuştur.

 • Bir, Berat Bırfın. (2004). Bilgi ve Belge Yönetimi ve Yöneticiliği. Bekir Kemal Ataman ve Mesut Yalvaç (Haz.). Aysel Yontar Armağanı (s.103-120) içinde. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.
 • Charles, D. (2001). Universities and regional development. European Community under the targeted socio-economic research (TSER): Final Report, July.
 • Drucker, P. (2002). Geleceğin Toplumunda Yönetim. Çev. Mehmet Zaman. İstanbul: Hayat.
 • Owen, F. K. ve öte. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3). s. 135-151.
 • İşseveroğlu G. & Gençoğlu, Ü. G. (2011). Türkiye’de meslek yüksekokullarının bölge ihtiyaçlarına uygunluğu üzerine bir araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (49) 24-36.
 • Kuzgun, Y. (2006). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı. 4. basım. İstanbul: Nobel.
 • Odabaş, H. (2006). Bilgi Yönetimi. Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç (Ed.)Bilgi...içinde. (s.99-108) Ankara: Referans.
 • Özdemirci, F. (2001). Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (19-20 Nisan 2001:Hatay). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. s. 179-186.
 • Pekkaya, M. ve Nurdan Ç. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP İle Belirlenmesi. Jasss International Journal of Social Science 6 (1), s.798-818.
 • Polat, A. H., Gökmenoğlu, E. ve Sönmez, R. (2009). Düzce Üniversitesinin Yeni Açılan Meslek Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Başarı Seviyelerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s.563-573.
 • Sağsan, M. (2010). Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
 • Shockley III, W. (2000). Planning for Knowledge Management. Quality Progress 33(3),s. 57-64.
 • Torun, E., Çelik, A. ve Otar, S. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Rol Oynayan Etkenlerin Belirlenmesi KOU Arslanbey MYO Örneği. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu 1.Uluslar arası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s. 2291-2203.
 • Yanıkkerem, E., Altınparmak, S. ve Karadeniz, G. (2004). Gençlerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ve Benlik Saygıları. Nursing Forum Dergisi 7(2), s. 61- 62.
 • III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Sonuç Raporu. (2007). Adana: Yüksek Öğretim Kurumu.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4894-345X
Yazar: Yazbahar ÇETİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3080-2808
Yazar: Erkan PERKTAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tjsosci576181, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {517 - 529}, doi = {10.30520/tjsosci.576181}, title = {BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Yazbahar and PERKTAŞ, Erkan} }
APA ÇETİN, Y , PERKTAŞ, E . (2019). BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM. The Journal of Social Science , 3 (6) , 517-529 . DOI: 10.30520/tjsosci.576181
MLA ÇETİN, Y , PERKTAŞ, E . "BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 517-529 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjsosci/issue/48639/576181>
Chicago ÇETİN, Y , PERKTAŞ, E . "BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 517-529
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM AU - Yazbahar ÇETİN , Erkan PERKTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.576181 DO - 10.30520/tjsosci.576181 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 517 EP - 529 VL - 3 IS - 6 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.576181 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.576181 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM %A Yazbahar ÇETİN , Erkan PERKTAŞ %T BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM %D 2019 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 3 %N 6 %R doi: 10.30520/tjsosci.576181 %U 10.30520/tjsosci.576181
ISNAD ÇETİN, Yazbahar , PERKTAŞ, Erkan . "BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM". The Journal of Social Science 3 / 6 (Eylül 2019): 517-529 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.576181
AMA ÇETİN Y , PERKTAŞ E . BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM. TJSS. 2019; 3(6): 517-529.
Vancouver ÇETİN Y , PERKTAŞ E . BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM. The Journal of Social Science. 2019; 3(6): 529-517.