The Journal of Social Science
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-0807 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Cenk AKSOY | http://www.thejournalofsocialscience.com


The Journal of Social Science (TJSS) alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. 

Derginin yayın dili Türkçe ya da İngilizcedir.

TJSS dergisi 2021 yılından itibaren Şubat, Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kere yayın yapmayı planlamaktadır. 

Derginin Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak 9. sayısı için makalelerinizi gönderebilirsiniz.

Sorularınızı thejournalofsocialscience@gmail.com mail adresine iletebilirsiniz.

The Journal of Social Science

e-ISSN 2587-0807 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Cenk AKSOY | http://www.thejournalofsocialscience.com
Kapak Resmi


The Journal of Social Science (TJSS) alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. 

Derginin yayın dili Türkçe ya da İngilizcedir.

TJSS dergisi 2021 yılından itibaren Şubat, Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kere yayın yapmayı planlamaktadır. 

Derginin Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak 9. sayısı için makalelerinizi gönderebilirsiniz.

Sorularınızı thejournalofsocialscience@gmail.com mail adresine iletebilirsiniz.

Cilt 4 - Sayı 8 - 15 Eyl 2020
 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 KORKUSU VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK
  Sayfalar 426 - 437
  Nesrin DUMAN
 2. COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLERİ, KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ OLARAK DIŞ YARDIMLARLA YARATTIĞI ETKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 438 - 455
  Berrin BALAY TUNCER
 3. ORYANTALİST MİMARLIĞIN SIRA DIŞI ÖRNEĞİ: KUBBESİ VE MİNARESİ İLE BUDAPEŞTE FİL AHIRI
  Sayfalar 456 - 480
  Oya ŞENYURT
 4. SOSYO-KÜLTÜREL HAREKETLERLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
  Sayfalar 481 - 496
  Ferat KAYA KAYA, Ali ERDEM , Ömer SEZER
 5. FUTBOLUN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ (1863 – 2020)
  Sayfalar 497 - 510
  Lale ORTA
 6. İNTERNETTEN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ FAYDALANMAYA YÖNELİK İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 511 - 523
  Metin BOZKURT
 7. OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ POLONYA GİYİM-KUŞAM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 524 - 546
  Aylin ÖZCAN
 8. ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN İÇ-GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ: KUZEY KIBRIS’TAKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 547 - 561
  Mete Ünal GİRGEN
 9. MODERN SOYKIRIM İLE LİNÇ KÜLTÜRÜ ARASINDA KALAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN SUÇ OLGUSUNA KARŞI DURUŞLARI: BATMAN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 562 - 592
  Serkan KÜÇÜKDOĞRU
 10. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İŞ DOYUMU ETKİLEŞİMİ- BİR ALANYAZIN DERLEMESİ
  Sayfalar 593 - 604
  Abdullah SÜSLÜ
 11. OSMANLI KUMAŞ SANATINDA AHŞAP KALIP BASKI TEKNİĞİ
  Sayfalar 605 - 616
  Dilek YURT
 12. COĞRAFİ BAKIŞ AÇISINDAN ALVAR (ERZURUM) KÖYÜ’NÜN BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 617 - 632
  Kürşat YURDİGÜL
 13. THE DIVINE UNITY IN AND BEYOND NATURE: A COMPARATIVE STUDY IN WALT WHITMAN’S AND JALAL AD-DIN MUHAMMAD RUMI’S ECSTATIC POEMS
  Sayfalar 633 - 643
  Melih KÖKCÜ
 14. DEVLET MEMURLUĞUNUN SOSYOLOJİSİ
  Sayfalar 644 - 657
  Muhterem ALTIN
 15. SINIF EĞİTİMİNDE HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İÇERİSİNDE YER ALAN TARİH KONULARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 658 - 670
  Osman AKHAN
 16. KİŞİLİK VE DUYGU DÜZENLEME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 671 - 688
  Yaşar KUZUCU , Fatma GÖKALP , Nermin KORUKLU
 17. SOSYOLOJİDE İKİ TEMEL NİTELİKSEL DESEN: FENOMENOLOJİK ve ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA
  Sayfalar 689 - 704
  Mehmet Can ÇARPAR
 18. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI CAMİ YAPIMI VE BAKIMI FONU BÜTÇE VE MUHASEBE DÜZENİ
  Sayfalar 705 - 719
  Yusuf KAÇAR
 19. TÜRK DİLİ KİTAPLARINDAKİ ELEŞTİRİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN PROGRAMA BAĞLI OLARAK ÖĞRENCİDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ
  Sayfalar 720 - 733
  Nagihan ŞENYILDIZ