The Journal of Social Science
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-0807 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Cenk AKSOY | http://www.thejournalofsocialscience.com


The Journal of Social Science, sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.  

Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergi 2020 yılından itibaren Şubat, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda 4 kere yayınlanacaktır.

Derginin yeni sayısı 28 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacaktır.

Dergi, makaleler için DOI numarası vermektedir. 

Sorularınızı thejournalofsocialscience@gmail.com mail adresine iletebilirsiniz.

The Journal of Social Science

e-ISSN 2587-0807 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Cenk AKSOY | http://www.thejournalofsocialscience.com
Kapak Resmi


The Journal of Social Science, sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.  

Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergi 2020 yılından itibaren Şubat, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda 4 kere yayınlanacaktır.

Derginin yeni sayısı 28 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacaktır.

Dergi, makaleler için DOI numarası vermektedir. 

Sorularınızı thejournalofsocialscience@gmail.com mail adresine iletebilirsiniz.

Cilt 3 - Sayı 6 - 15 Eyl 2019
 1. COMPARING BRITISH AND CARIBBEAN NATIONHOOD IN THE LONELY LONDONERS
  Sayfalar 414 - 424
  Cengiz KARAGÖZ
 2. TURKISH TYPE LEADERSHIP: SABRI ULKER EXAMPLE
  Sayfalar 425 - 438
  Elif BAYKAL
 3. GENÇ YETİŞKİNLERDE MUTLULUĞUN MANEVİYAT VE KANAAT AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 439 - 448
  Merve AYDIN
 4. İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA FESAD MÜEYYİDESİ İLE KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL EDİLEBİLİRLİK MÜEYYİDELERİNİN MUKAYESESİ
  Sayfalar 449 - 473
  Mustafa ÜNAL
 5. POSTÜRÜ PROBLEMLİ VÜCUTLARIN GİYSİ KALIBI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 474 - 487
  Nezla ÜNAL
 6. KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 488 - 496
  Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA
 7. TÜKETİCİ-MARKA İLİŞKİSİNDE MARKA AŞKININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 497 - 510
  Polat CAN , Sibel MÜHÜRDAROĞLU
 8. A RESEARCH ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN FASHION DESIGN AND FABRIC PARAMETERS
  Sayfalar 511 - 516
  Şöhret AKTEPE
 9. BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 517 - 529
  Yazbahar ÇETİN , Erkan PERKTAŞ
 10. KURUMSAL MARKALAŞMA ve İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI
  Sayfalar 530 - 550
  Zübeyde SÜLLÜ
 11. ERGENLERDE BİLGİSAYAR OYUNLARININ ETKİLERİ
  Sayfalar 551 - 564
  Berru ULUSOY , Sabri ÇELİK
 12. YAS SÜRECİNDEKİ ERGENLERİN DİSSOSİYATİF YAŞANTILARI VE PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 565 - 582
  Mahsun AVCI
 13. KIRIKHAN İLÇESİ'NİN TURİZM POTANSİYELİ
  Sayfalar 583 - 599
  Reyhan Rafet CAN
 14. TANZİMATTAN CUMHURİYETE MODERN DEVLETE DAİR BİR TARTIŞMA
  Sayfalar 600 - 612
  Bariş KANDEĞER
 15. NOSTALGIC EVOLUTION OF MARKETING: RETRO MARKETING
  Sayfalar 613 - 624
  Esra ÖZKAN PİR
 16. ETEK ÜRETİMİNDE ÖRNEK BİR ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ UYGULAMASI
  Sayfalar 625 - 641
  Nezla ÜNAL