Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 6, Sayfalar 488 - 496 2019-09-15

ORGANIC CHEMISTRY AWARENESS OF CHEMISTRY PROGRAM STUDENTS (SAMPLE OF KOCAELI VOCATIONAL SCHOOL)
KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ)

Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA [1]


Examination of individual’s own attitudes and perceptions is made possible by determining awareness levels. Awareness gives clues about how to behave in the future and what can be accomplished. The purpose of this research is measure the effect of demographic variables on organic chemistry education awareness of students. In order to measure the students' awareness of organic chemistry education, a scale was created by conducting expert opinions and literature research. The scale consists of 11 items and 3 sub-dimensions. The reliability and validity analysis of the organic chemistry awareness scale were conducted. The reliability coefficient of the scale was 0.811, the reliability coefficient of the organic chemistry was 0.775, the futureproof reliability coefficient of organic chemistry education was 0.724, and the reliability and reliability coefficient of the organic chemistry education was found to be 0.810. In addition, the gender of the students and their relationship with the types of learning were also examined.

Bireyin kendine has tutum ve algılarının incelenmesi farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi ile mümkün olmaktadır. Farkındalık, gelecekte nasıl davranılacağı, nelerin gerçekleştirilebileceği hakkında ip uçları verir. Bu araştırmanın amacını; öğrencilerin demografik değişkenlerinin organik kimya eğitimi farkındalıklarına etkisini ölçmek oluşturmaktadır.  Öğrencilerin organik kimya eğitimi farkındalıklarını ölçmek için uzman görüşleri ve literatür araştırması yapılarak ölçek oluşturulmuştur. Ölçek 11 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Organik kimya farkındalığı ölçeğine ilişkin geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,811, organik kimya eğitim memnuniyeti  alt boyutu güvenirlik katsayısı 0,755, organik kimya eğitiminin geleceğe dönüklüğü güvenirlik katsayısı 0,724,  organik kimya eğitiminin uygulamaya dönüklüğü  güvenirlik katsayısı 0,810 olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim türleri ile olan ilişkisi de incelenmiştir.

  • Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566.Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz (32), 470-483.Doğru, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrenci görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 150-158.Hand, B. ve Choi, A. (2010). Examining the ımpact of student use of multiple modal representations in constructing arguments ın organic chemistry laboratory classes. Res Sci Educ, 40, 29-44.Hart, E. (1925). Teaching organic chemistry. J. Chem. Educ., 2(2), 110.Karakoç, F. Y. ve Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası, 40, 39-49.Kurbanoğlu, N. İ. ve Taşkesenligil, Y. (2002). Organik kimyada stereokimya konusunun programlı öğretimi. http://www.old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Kimya/Poster/t146d.pdf, (11.02.2019)Lambert, F. L. (1963). Effective Teaching Of Organic Chemistry. Chem Ed, 40(4), 173-174. Özyalçın Oskay, Ö., Erdem, E. & Yılmaz, A. (2009). Kimya laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin kimyaya yönelik tutum ve başarılarına etkisi üzerine bir çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 222-321.Paulson, D. R. (1999). Active learning and cooperative learning in the organic chemistry lecture class. Journal Of Chemical Education, 76(8), 1136-1140.Şendur, G. (2017). Kavramsal değişim metinleri yardımıyla organik kimya öğretimi. (Ed.). A. Ayas ve M. Sözbilir. Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, 303-318. Ankara: Pegem Yayınları.Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik tutum ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2014/2), 59-75 Yılmaz, A., Uludağ, N. ve Morgil, İ. (2001). Üniversite öğrencilerinin organik kimya laboratuvar tekniğine ait temel bilgileri, uygulamaların yetersizliği ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 151-157.Zoller, U. (1990). Comments and criticism students’ misunderstandings and misconceptions ın college freshman chemistry (general and organic). Journal Of Research in Science Teaching, 27(10), 1053-1065.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0352-243X
Yazar: Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @konferans bildirisi { tjsosci578121, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {488 - 496}, doi = {10.30520/tjsosci.578121}, title = {KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {ÖZKURT SİVRİKAYA, Serpil} }
APA ÖZKURT SİVRİKAYA, S . (2019). KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ). The Journal of Social Science , 3 (6) , 488-496 . DOI: 10.30520/tjsosci.578121
MLA ÖZKURT SİVRİKAYA, S . "KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ)". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 488-496 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjsosci/issue/48639/578121>
Chicago ÖZKURT SİVRİKAYA, S . "KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ)". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 488-496
RIS TY - JOUR T1 - KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ) AU - Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.578121 DO - 10.30520/tjsosci.578121 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 488 EP - 496 VL - 3 IS - 6 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.578121 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.578121 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ) %A Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA %T KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ) %D 2019 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 3 %N 6 %R doi: 10.30520/tjsosci.578121 %U 10.30520/tjsosci.578121
ISNAD ÖZKURT SİVRİKAYA, Serpil . "KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ)". The Journal of Social Science 3 / 6 (Eylül 2019): 488-496 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.578121
AMA ÖZKURT SİVRİKAYA S . KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ). TJSS. 2019; 3(6): 488-496.
Vancouver ÖZKURT SİVRİKAYA S . KİMYA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK KİMYA FARKINDALIKLARI (KMYO ÖRNEĞİ). The Journal of Social Science. 2019; 3(6): 496-488.